mandag 7. november 2016

Gjesteblogg: Engasjerende naturfag - utvider lærerens verktøykasse, av Kari Folkvord og Grethe Mahan


Til alle som er opptatt av å bedre naturfagenes (realfagenes) situasjon: Skal vi endelig begynne å se litt mer på hvordan teoriundervisningen foregår i disse fagene? Faglig utvikling og oppdatering er nemlig ikke nok, det er viktig hvordan teoriundervisningen foregår. Vår påstand er at så lenge vi ikke gjør mer med teoriundervisningen – hvor elevene faktisk tilbringer størstedelen av tiden i disse fagene – vil det heller ikke skje noen særlig endring i elevers engasjement eller interesse for disse fagene. 

Mange naturfaglærere jobber på egen hånd med å utvikle sine pedagogiske verktøy, men vi vet at det kan være tungt å dra lasset alene. Vi har selv bakgrunn som naturfaglærere i videregående skole, og mener at tiden er overmoden for en pedagogisk utvikling av realfagene. Se for eksempel vår artikkel i Morgenbladet i fjor.

På Engasjerende naturfag-bloggen – og i våre tre bøker om engasjerende teoriundervisning – viser vi at det finnes massevis av muligheter for å gjøre elevene til mer aktive deltagere i teoriundervisningen enn det som tradisjonelt er vanlig. Vi utvider lærerens verktøykasse av pedagogiske grep. Dette er rett og slett måter å organisere læringsaktiviteter på. Så hvis du for eksempel lærer deg Miniutveksling eller Finn en guru, har du to pedagogisk verktøy du kan ta fram og bruke når det trengs – på et hvilken som helst tema eller i et annet fag.

Vi ønsker en teoriundervisning i naturfagene som gjerne kan inneholde lærerforedrag, men som også legger vekt på kreativitet, mental aktivitet hos elevene, at de snakker fag med sine egne ord, endrer perspektiv, samarbeider og jevnlig opplever mestring. Fra læringsforskningen vet vi at dette støtter opp under elevenes læring. Vi bør rett og slett bli mer opptatt av elevenes læring enn lærerens undervisning!

I neste naturfagtime: Ønsker du for eksempel at elevene skal


I læringsaktiviteter som dette er det vanskelig å melde seg ut. Det blir rom for at læreren kan ha dialog med mange, ikke bare de tre-fire vanlige elevene som er aktive i plenum. Mange elever har fortalt oss at de gjennom disse måtene å arbeide på har oppdaget at naturfag er helt ålreit, eller kanskje til og med veldig interessant. De trives mer i timene, og opplever jevnlig mestring.

"Hvorfor har vi ikke fått høre om dette før – det er jo dette vi trenger!", er en vanlig tilbakemelding fra naturfaglærere som har vært på våre foredrag/workshops. Selv synes vi også at det er merkelig at det er så lite snakk om pedagogisk utvikling av naturfagene. Det er også derfor vi har skrevet disse bøkene, og opprettet Engasjerende naturfag-bloggen og facebook-siden Engasjerende naturfag.

Som lærere synes vi det er givende å ha timer der de aller fleste elevene trives med faget, og mange faktisk gleder seg til naturfagstimen. Da blir det også tydeligere for elevene at naturfag inneholder mange emner som er relevante for elevenes liv.


Av Kari Folkvord og Grethe Mahan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kari Folkvord er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi, og tok senere PPU ved UiO. Hun har tidligere undervist i naturfag i videregående skole i 11 år, og er bosatt på Stathelle i Telemark.

Grethe Mahan har en bachelorgrad i kjemi og biologi og Master of Education fra University of Washington. Hun er avdelingsleder ved St. Olav videregående skole i Stavanger, og har mange års undervisningserfaring fra kjemi, biologi og naturfag.

Sammen har de etter hvert skrevet tre bøker om naturfagundervisning, hvor de spesielt er opptatt av hvilke arbeidsmåter - eller pedagogiske grep - lærere velger å bruke i teoriundervisningen, og hvordan dette påvirker elevenes engasjement og læring.


Du kan lese mer og bla i boka her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar