Podcast: Rekk opp hånda!”Rekk opp hånda!” er en splitter ny podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

”Rekk opp hånda!” har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.

Vi som lager podcasten heter Janne Rønningen og Martin Johannessen. Janne har tidligere jobbet i ulike medier. Hun har blant annet vært programleder for ”Midt i smørøyet”, et program for barn og unge på NRK TV. Hun er i dag faglærer i kunst og håndverk og spesialpedagog på Nyskolen i Oslo. Og jeg er sosiallærer på Nyskolen.Episode 1: Å komme for sent
Gjest: Jørgen Moltubak

Tema for første episode er å komme for sent. Til å snakke om det var vi invitert Jørgen Moltubak. Han er lærer og har skrevet flere bøker, blant annet "Gnistrende undervisning" og "Gnistrende samarbeid". Hvorfor kommer noen elever alltid for sent, hvordan ødelegger det undervisningen, hvor farlig er det egentlig, hvordan kan man gjøre noe med det? Kjært tema har mange spørsmål. Vi prøver å finne svar, men det er ikke sikkert de er de aller beste.Episode 2: Rasistisk hets på timeplanen
Gjest: Adrian Talleraas

Adrian Talleraas er lærer ved Groruddalen ungdomsskole i Oslo. Han synes kompetansemålet "drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende" er såpass kult at han har hatt en temauke med fokus på den rasisitiske hetsen rettet mot Sumaya Jirde Ali. Adrian, Janne og Martin snakker om hvordan man kan bruke dagsaktulle temaer i undervisningen.

Les hvordan Adrian Talleraas gjennomførte opplegget i klasserommet her.Episode 3: Vurdering for læring
Gjest: Trude Slemmen Wille

Hvordan kan vi bruke vurdering til å få elevene til å nå sitt fulle potensiale? Vi får besøk av forfatter Trude Slemmen Wille. Hun jobber i pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten i Oslo og har skrevet og jobbet med vurdering for læring i en årrekke.

- Det handler om å få elevene til å få troen på at de kan. Tilpasset opplæring handler rett og slett om å se elevene å gi dem ulike veier til kompetansemålene. Man må jobbe på ulike måter, sier Trude Slemmen Wille.
Episode 4: Skoleleders rolle
Gjest: Thor-Ivar Eriksen aka rektor Pute

Thor-Ivar Eriksen, bedre kjent som rektor Pute, har gått fra å være lærer til skoleleder og tilbake til lærer igjen. Janne og Martin snakker med Thor-Ivar Eriksen om livet på skolen i og utenfor klasserommet.

- For meg har det alltid vært viktig å komme så nær elevene som mulig. Jeg har alltid hatt undervisning og har alltid vært ute med elevene i pauser. Men som rektor blir det likevel for langt unna elevene.
Episode 5: Elevers kildevurdering på internett
Gjest: Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er skoleforsker ved Universitetet i Oslo. Hun er med i det store LISA-prosjektet, som forsker på undervisningskvalitet. Vi snakker med Marte Blikstad-Balstad om skoleforskning, kildekritikk og tekster. Og litt om Universitetet i Konstantinopel.

- Problemet er ofte at kildekritikken kommer på toppen av alt annet elevene skal forholde seg til, sier Marte. Ofte er det å finne gode og sannferdige tekster på nett utfordrende nok.Episode 6: Traumesensitiv tilnærming til elevene
Gjest: Inga Marte Thorkildsen

Å være traumatisert kan beskrives som å reagere ut fra trusler som ikke lenger er reelle. I alle klasserom sitter det én eller flere elever som har opplevd noe traumatisk. Disse barna kan ofte være veldig redde og de kan være både aggresive og voldelige for å beskytte seg mot det de opplever som farer.

- Vi må snakke masse med barn. Hele personalet må på banen dersom vi skal lykkes med den traumesensitive tilnærminga. Alle må være med. Alle må vite hva de skal gjøre,
sier Inga Marte Thorkildsen.Episode 7: Er eksamen på vei ut?
Gjest: Simen Spurkland

Eksamen er som et fem timers øyeblikksbilde som skal oppsummere 10 års undervisning. Er dette en prøveform som er på vei ut? Vi snakker om eksamen, og hvorfor vi heller skal bruke tiden på god undervisning istendenfor å bare forberede elevene på eksamen.

- Jeg genuint hater påvirkningen eksamen har på meg og de valgene jeg gjør for min undervisning og mine opplegg, på tross av min profesjonelle trygghet opplever jeg at jeg ikke klarer å være den læreren jeg ønsker å være, sier Simen Spurkland.Episode 8: Kriger, katastrofer og formidling
Gjest: Marlen Ferrer

Folk er opptatt av kriger og katastrofer og heftige hendelser. Derfor er historie så spennende! Vi får besøk av Marlen Ferrer, som er forfatter og historiker. Hun kommer til oss for å snakke om vår fascinasjon for kriger og katastrofer - og om formidling.

- Det å formidle krever mye jobb og da tenker man tenker på hva som er mest verdifullt, sier Marlen Ferrer. - Man kan skrive en forskningsartikkel som blir lest av fem personer, eller en barnebok som lest av mange, som jeg gjorde.
Episode 9: Utdanning i fengslet
Gjest: Ingvild Wang

Ingvild Wang er verkstedsbetjent på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Hun kommer til oss for å snakke om utdanning i fengslet og om hvordan man motiverer innsatte innenfor murene i en ganske annerledes opplæringssituasjon.


Invild Wang og hennes kolleger driver de ikke med skole i tradisjonell forstand, men med arbeidstrening og kompetansmål hentet fra videregående. Hun holder på med keramikk med de innsatte. Og produktene selges i en egen butikk.Episode 10: Klasseledelse
Gjest: Jørgen Moltubak

Alt du trenger å vite om klasseledelse får du vite i denne episoden av Rekk opp hånda! Vi får besøk av Jørgen Moltubak som blant annet har skrevet om klasseledelse i boka "Gnistrende undervisning". Lytt og lær!

"Gnistrende undervisning" er en praktisk bok for alle som jobber i skolen. Den er inspirerende og full av konkrete tips og inneholder teori praktiske eksempler og oppgaver. Boken tar for seg viktige områder som tidskontroll, oppmerksomhetsstyring, lærerens autoritet og utstråling samt motivasjon.Episode 11: Om yrkesfagenes mange muligheter
Gjest: Kjell Ove Hauge

2018 er yrkesfagenes år. Vi får besøk av rektor på Kuben vgs, Kjell Ove Hauge. Vi snakker om yrkesfagenes mange muligheter og om hvilke fag det er mest rift om og hvor det er stor etterspørsel i arbeidsmarkedet.

- Vi må bli best på de type elevene vi får og ikke ønske oss andre elever, sier Kjell Ove Hauge.
Episode 12: Ekte elevdemokrati på Nyskolen i Oslo
Gjest: Sunniva Sandanger

Nyskolen i Oslo er landets eneste demokratiske grunnskole. Vi får besøk av daglig leder Sunniva Sandanger. Hun startet opp skolen i 2004 sammen med Mosse Jørgensen. Vi snakker om leksefri skole, aldersblanding, søskengrupper, prosjektarbeid og om ekte elevdemokrati.

- Det er ingenting du lærer mer av, enn å lære bort til andre, sier Sunniva Sandanger.
Episode 13: Om lekens betydning
Gjest: Birgitte Fjørtoft

Leken er det viktigste som skjer i barnehagen. I denne episoden får vi besøk av barnehagelærer Birgitte Fjørtoft for å snakke om livet i barnehagen, den livsviktige leken og om hvordan man bli attraktive lekepartnere, og om den nye boka hennes, "Læringens ville veier".

- Vi må forstå leken i sammenheng med barns ytringsfrihet. Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om og ta vare på, sier Birgitte Fjørtoft.
Episode 14: Spesialundervisning som virker
Gjest: Monica Melby-Lervåg

I mars la ekspertutvalget ledet av professor Thomas Nordahl rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge". Den har blitt møtt med kritikk blant annet fra professorene Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg som mener rapporten er lite forskningsbasert og lite oppdatert på ny forskning.

I denne episoden snakker vi med Monica Melby-Lervåg om forskningen, kritikken og Nordahl-utvalget, om spesialundervisning som virker og om læreres metodefrihet. Hør episoden her:
Episode 15: Læring og teknologi
Gjest: Øystein Gilje

Finnes det forskning som viser at teknologien er et positivt bidrag inn i skolen?

- Det er mange bra digitale læremidler, sier Øystein Gilje. Lærerens valg av app er minst like viktig som hvordan appen faktisk fungerer. Kunsten er å finne det som er bra for deg, faget ditt og elevene du underviser.

Mange nye digitale læremidler popper opp hele tiden. Hvordan kan lærere og skoler holde tritt med utviklingen? Dette snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her:Episode 16: Sommerferie med FRIGO
Gjester: Ellen Vik Ossiannilsson og Ole Jørgen Grustad

Mange barn har ingenting å fortelle om når skoleferien er over. Når noen forteller om spennende reiser til eksotiske land eller jakt og fiske på familiehytta er det andre som har vært gjennom to ørkesløse måneder med lite spenning og mye ensomhet.

Heldigvis finnes det folk der ute som tilbyr superfantastiske aktiviteter til barn som ikke har andre tilbud. FRIGO i Oslo er en organisasjon som sørger for at barn og ungdom har noe å fortelle når skoleferien er over. I denne episoden snakker vi med dem.
Episode 17: Utdanning og oppvekst
Gjest: Zeshan Shakar

Vi får besøk av Zeshan Shakar, forfatteren av suksessboka "Tante Ulrikkes vei". Det er en fantastisk bok om to gutter som vokser opp på Stover i Oslo, men med ulikt utgangspunkt. Hvordan er det egentlig å vokse opp på Stovner? Vi snakker om utdanning og oppvekst med Zeshan Shakar. Hør episoden her:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar