Undervisningsopplegg


På denne siden samler jeg diverse undervisningsopplegg fra Lærerbloggen. Har du tips om nettsteder, blogger eller andre som deler undervisningsopplegg, så si ifra! Bruk kommentarfeltet, eller epost: martin.johannessen@nionett.no.

Disse gruppene på facebook er dedikert til undervisningsopplegg - og er en skattekiste for alle som er på jakt etter opplegg, og som deler sine egne opplegg:

Undervisningsopplegg
Undervisningstips
Undervisningsopplegg - dele/kjøpe/selge
Undervisningsopplegg ungdomstrinn
Undervisningsopplegg videregående skole

Se også 'Grupper for lærere på facebook' for flere grupper!

Disse bloggene serverer også raust diverse opplegg:

Fem over fire
Undervisningstips
frk. linn
Mitt klasserom

Se også 'Gode blogger' for flere skolefolk som deler opplegg og erfaringer.

På Edutopia finner du Open Educational Resources (OER), en stor guide til åpne pedagogiske ressurser.

Engasjerende naturfag ønsker å vise hvordan pedagogiske grep kan gjøre teoriundervisningen i naturfag og andre realfag mye mer engasjerende for elevene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------System Change Not Climate Change
Vår tids største utfordringer er å få slutt på urettferdig fordeling og omfattende klimaendringer. Opplegget rundt filmen System Change Not Climate Change er én måte å diskutere dette på. Filmen er laget av Norges Sosiale Forum. Og sammen med Global Skole har de utviklet et undervisningsopplegg, eller samtaleopplegg, som fritt kan brukes.


Om opplegget "Bærekraft" og FNs bærekraftsmål
Undervisningsopplegget "Bærekraft" er utviklet av FN-sambandet og UNICEF Norge, med støtte fra Norad. Det ble laget i forbindelse med lansering av FNs nye mål for bærekraftig utvikling som ble vedtatt i september 2015.

"Bærekraft" består av animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling tilpasset 7. trinn. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov.


Lag brøkoppgaver og andre matematikkoppgaver med Matematikbogens generator
For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning. Der finner du mange og varierte oppgaver fiks ferdig til å printe ut. Nettstedet dekker hele grunnskolen innenfor matematikkfaget!


Undervisningsopplegg i matematikk
På sidene til Matematikksenteret ligger det forslag til oppgaver som kan benyttes i forhold til de ulike kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn. Hvert enkelt mål og trinn kan velges. Dette er en fantastisk ressurs som er til stor hjelp for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen!


Bygg din egen skateramp
Her finner du oppskrift på hvordan du enkelt og greit kan bygge ulike skateramper. Ypperlig både for god matematikk- og sløydundervisning.


Brukerhåndboka; User`s Guide To Me
Et undervisningsopplegg som er veldig spennende å jobbe med er "Brukerhåndboka" - eller "User`s Guide To Me", som det heter der jeg fant det på Edutopia sine nettsider. Opplegget går kort fortalt ut på at elevene skriver en bruksanvisning på seg selv. Når alle elevene er ferdige, deler de med hverandre. På den måten får både klassekameratene og læreren et innblikk i elevenes liv og måte å være på som de ellers ikke ville hatt tilgang til.


Prosessorientert skriving
Prosessorientert skriving er en god metode å bruke dersom du skal bli bedre til å skrive og produsere tekster. Metoden kan brukes på fagtekster, fortellinger, dikt og alle andre former for tekst.


I denne videoen kan du lære deg å lage din egen snøball-kaste-maskin! Det er ikke vanskelig i det hele tatt - og du kommer garantert til å bli konge i skolegården. Med denne maskinen kan du kaste 13 snøballer på bare 5 sekunder.

Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema

Undervisningsopplegget Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema utarbeidet av Enova, NTNU og lærere og baserer seg på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag. Det er et interaktivt og nettbaserte verktøyet utarbeidet for elever på 5.-7. trinn.

Elevforlaget - lag din egen bok
Elevforlaget er et gratis undervisningsopplegg på nett der elevene lager sin egen bok. Opplegget er et verktøy for å jobbe med skriving i alle fag. Det er beregnet på ungdomstrinnet.


Filmer til undervisningsinspirasjon
Disse filmene er laget for å være inspirasjonsfilmer til lærere i grunnskole og videregående opplæring. De er produsert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Det er utviklet pedagogisk veiledningsmateriell til hver av filmene som er forankret i læreplan og kompetansemål. Linker til dette finner du under hver enkelt film.


Skriving i alle fag - noen gode ressurser
Skriving er kunsten å formidle en tekst - men det er ikke alltid lett. Alle kan lære seg å skrive, selv om de ikke ender opp som forfattere. Derfor er disse ressursene alle gode verktøy i arbeidet med skriving i alle fag. Ta dem i bruk, diskuterer dem, lag egne opplegg - og del de med andre lærere!

TUTANK Aktiv Læring integrerer fysisk aktivitet i skolehverdagen
TUTANK Aktiv Læring er et norskutviklet undervisningskonsept som integrerer fysisk aktivitet i skolehverdagen med ferdig utviklede aktivitetsbrett i matematikk. Aktivitetsbrettene tar for seg øvelser for grunnleggende ferdigheter i de fire regneartene samt gangetabellen.


Teach With Movies: Arbeidsdokumenter og undervisningsopplegg basert på film - både fiksjon og fakta
Mange bruker film i undervisningen, men mangler gode opplegg knyttet til filmene. På Teach With Movies finner du arbeidsdokumenter, guider og undervisningsopplegg knyttet til filmer, både fiksjon og fakta, innenfor de fleste emner.


Barn på flukt (UNICEF)
Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.

Klasse 6B (UNICEF)
Klasse 6B - kjente utfordringer fra elevens hverdag: UNICEF Norge lanserte i 2013 fem korte filmer om mobbing og andre utfordringer i barns hverdag: Gruppepress, bruk av mobiltelefon/sms i klasserommet, skolens fadderordning, vanskelige hjemmeforhold, å være dårligst på fotballtrening.


Demokratlæring på Utøya
"Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Er din skole interessert i å delta eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Det Europeiske Wergelandssenteret, som er med på å finansiere dette sammen med Raftostiftelsen med støtte fra Fritt Ord og Utdanningsdirektoratet.

Lær om krig og konflikt gjennom TV-aksjonen Røde Kors sitt undervisningsopplegg
De siste årene har mange barn flyktet til Norge, men hva flykter de fra? Hva betyr krig og konflikt? TV-aksjonen 2016 tilbyr alle landets grunnskoler og videregående skoler et gratis undervisningsopplegg som omhandler årets tematikk. Opplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag.

Her en liste over veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i undervisningen og i planlegging av undervisning. Og selvsagt kan du lære noe selv også.

De modigste jeg vet - nettserie
Undervisningsopplegg: "De modigste jeg" vet er en ny nettserie om psykisk helse beregnet på ungdomsskolen og videregående. Opplegget består av seks episoder med tilhørende opplegg i form av refleksjonsspørsmål.


Dyreskolen: De viktigste gårdsdyra i norsk landbruk og havbruk
Dyreskolen er en enkel og engasjerende innføring i matens opprinnelse, dyrs behov og etisk matforbruk. Undervisningsmateriellet vil gi elevene i småtrinnet kunnskap om de viktigste gårdsdyra i norsk landbruk og havbruk.

Kunnskapsfilm: Filmer med tilhørende oppgaver og ressurser
Kunnskapsfilm er Snöballs nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Hver serie består av filmer med tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Hvordan oppdage falske nyheter
Denne plakaten er et bra utgangspunkt for dikusjon i klassen. Man kan for eksempel dele klasse i grupper og la den enkelte gruppa presentere ett av punktene for hele klassen. Deretter er det bare å gyve løs på dagens nyheter og sjekke om redaksjonene er gode til å oppfylle kriteriene på plakaten.

Hvordan bygge en Da Vinci-bro
Denne geniale konstruksjonen lagde Leonardo Da Vinci på slutten av 1400-tallet. Den er like genial i dag. Dessuten er den lett å bygge. Du kan bygge den i mange ulike størrelser. Jeg anbefaler å først bygge en modell, for så å bygge en bro i stor versjon. I videoene ser du hvordan prinsippet fungerer.

Vitneprosjektet - 22. juli på nært hold
Vitneprosjektet er et undervisningstilbud hvor elever møter mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.

Vitneprosjektet skal være en arena hvor de personlige historiene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler.


Store norske leksikon har laget en temaside om Stortingsvalget 2017

Store norske leksikon har laget en temaside om Stortingsvalget 2017. Temasiden er særlig laget med tanke på skoleelever og lærere. Der finner du gode artikler om valgordningen, om Stortingets oppgaver og om de politiske partiene på Stortinget. Du finner også informasjon om de andre partiene, tidligere stortingsvalg, politikere og politiske begreper som sperregrense og utjevningsmandat.


Ren elev - presentasjoner, oppgaver og videoklipp
"Ren Elev" er et undervisningsopplegg i antidoping tilpasset lærere og elever i den videregående skolen. Programmet består av presentasjoner, oppgaver og videoklipp, og inkluderer dessuten e-læringsprogrammet "Ren Utøver". Det er Antidpoing Norge som har utviklet opplegget.

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
Skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) bidrar i ungdomsskolers og videregående skolers arbeid med å forebygge antisemittisme, rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger. De tilbyr kompetanseutvikling for skoler til støtte i forebygging.


Elektroniske kommunikasjonssystem
I dette opplegget skal elevene samle kunnskap for å utvikle et smart klesplagg som kan sende eller ta imot informasjon trådløst fra internett. Målet med opplegget er at elevene skal forstå hvordan et elektronisk kommunikasjonssystem i hovedtrekk er bygd opp og fungerer. Denne kunnskapen skal de altså bruke for å finne opp et klesplagg som kommuniserer med internett for å fylle et behov.


Antisemittisme - før og nå: Ny nettressurs for ungdomstrinnet og vgs
Jødisk Museum i Oslo har lansert en ny nettressurs om antisemittisme, som heter "Antisemittisme - før og nå". Opplegget er utviklet for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nettressursen gir innsikt i hva antisemittisme er, hvor den kommer fra og hvordan den har endret seg gjennom historien. I tillegg viser den hvorfor kunnskaper om antisemittisme fremdeles er aktuelle og viktige.


TV-aksjonen 2017: "Hvert barn er en mulighet"
"Hvert barn er en mulighet", er slagordet for årets TV-aksjon. Pengene går til UNICEF og deres arbeid for barns skolegang i krig- og konfliktområder. Også i år er det Salaby som produserer nettressursen, som de har gjort de siste årene. Det er utarbeidet i samarbeid med TV-Aksjonen NRK og UNICEF. Opplegget dekker hele grunnskolen.


Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn
Redd Barna lanserer nå et nytt undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn. Opplegget varer i to skoletimer. Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.


Gode undervisningsopplegg fra NUPI Skole
NUPI Skole inneholder gode undervisningsopplegg med nyttig informasjon om internasjonale spørsmål. Oppleggene er rettet mot elever og studenter, lærere og andre interesserte. NUPI Skole henger sammen med nettstedet "Hvor hender det" som består av en rekke tilbud til elever, lærere, studenter og folk som er interessert i internasjonale spørsmål.


10 gode digitale verktøy for å lage tidslinjer
Å lage tidslinjer er et ganske vanlig skoleprosjekt, særlig for historieundervisningen (siden historien egentlig er en diger tidslinje!) Men det er ikke alltid slik at arket er stort nok og langt nok til å få med alle detaljene. Heldigvis finnes det gode digitale verktøy som gjør at du kan lage tidslinjen så innholdsrik, detaljert og full av informasjon som du bare ønsker. Du kan legge til bilder, videoer, linker og tekst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar