søndag 9. august 2020

Undervisningsopplegg: Kritisk mediebruk og kildebevissthet


"Tenk" er skolesidene til Faktisk. Der finner undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i kritisk mediebruk og kildebevissthet.

Skoleprosjektet Tenk ønsker å øve unge i kritisk tenkning i møte med informasjon og påstander som de møter i hverdagen.

De utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Undervisningsoppleggene skal legge til rette for elevaktivitet og refleksjon, og skal legges ut digitalt, åpent og tilgjengelig for alle. Krever ikke pålogging.

Målet med skoleprosjektet er at elevene utvikler kompetanse i kildebevissthet, og at de kan dra nytte av denne kompetansen både på skolen og i livet ellers.

Du finner opplegget Kritisk mediebruk og kildebevissthet her.

Mediepodden til Medietilsynet er også en god kilde i denne sammenheng.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen og Fritt Ord.
 

onsdag 5. august 2020

Mange grupper for lærere på Facebook


Det finnes en rekke aktive og velfungerende grupper innenfor de fleste fag og trinn på Facebook. Under følger en liste. Dersom du ikke allerede er medlem foreslår jeg at du finner grupper som passer for dine behov.

Realfag
Matematikkdidaktikk : "Dette er en gruppe for personer som ser nytten av å dele og informere om forhold som kan forbedre undervisningen i matematikk. Som medlem vil du til enhver tid være førstehånds informert om hva som skjer med matematikkfagene i norsk skole og få en rekke tips om hva som fungerer ift resultater i matematikk."

GeoGebra. Norsk gruppe med hjelp og tips : "I denne gruppa kan elevar, lærarar og andre interesserte stille spørsmål og få svar på det ein måtte lure på om bruken av gratisprogrammet GeoGebra."

Matematikkside for lærere i grunnskolen - del lær spør : "Her kan du dele gode opplegg, linker og tips. Dette er en gruppe for matematikklærere i grunnskolen. Her kan det undres, spørres, deles solskinnsopplegg og kræsjlandinger, luftes idéer og opplegg."

Matematikktips : "Denne gruppen er for oss som underviser i matematikk. Her kan vi dele gode undervisningsopplegg og ulike tips som kan brukes i undervisningen."

Undervisningsopplegg naturfag og matematikk 1-10 trinn : "Gruppen er ment å være en inspirasjonskilde for realfag hvor vi kan dele gode ideer og undervisningsopplegg."

Naturfagdidaktikk : "Dette er en side som raskt og enkelt skal ta for seg spørsmål knyttet til læring og undervisning i naturfag, samt kjemi, biologi og fysikk, slik at vi blir bedre lærere!"


Språkfag
Norsk på undomstrinnet : "Dette er en gruppe for alle som underviser i norsk på ungdomstrinnet. Her kan man dele opplegg og erfaringer. Inviter gjerne andre som kan bidra."

Norskdidaktikk : "For lærere som underviser i norskfaget i grunnskole og videregående. Tips, ideer, ressurser og litteratur om faget."

Norsklærere 2.0 : "Dette er en faggruppe for norsklærere på alle trinn og eventuelt også i andre profesjoner. Gruppa er ment å være et sted hvor vi kan diskutere faget og faglige opplegg. Det er en selvfølge å vise respekt for hverandre, elever og andre både i innlegg og i kommentarer og svar. Gruppa er offentlig."

Norsk som andrespråk : "Dette er ei gruppe for oss som underviser elevar i norsk som andrespråk i grunnskulen, vgs og andre. Her kan du dela idèar, spørsmål eller råd om undervisningsopplegg med oss andre."

Engelsklærere : "Gruppe for engelsklærere på barne- og ungdomstrinnet, videregående skole og eventuelt andre arenaer. Formålet med denne gruppen er å lage en ressurs for alle som underviser i engelskfaget."

English students : "This is a community for Advanced English students from around the world to share and learn tips and advice to become a better language learner. We share blogs and links from top teachers and educators to help you improve."

English Teachers in Vgs Norway : "This group is for us to share ideas, ask for advice and connect with other English teachers in vgs. If you know English Teachers in vgs feel free to add them; the more the merrier."

Spansklærere i Norge : "Her kan vi utveksle erfaringer med hverandre. Hva får du bra til i spansktimene dine? Hvordan motiverer du elevene? Har du noen gode linker på nettet du bruker aktivt? Del med oss!"

Fransklærere i Norge : "Gruppe for fransklærere."Humanistiske fag
Samfunnsfaglærergruppen : "Samfunnsfagslærergruppen er et forsøk på å skape en nasjonal samarbeidsgruppe for norske samfunnsfagslærere."

(K)RLE-lærergruppa : "En gruppe av og for RLE/RE-lærere for å diskutere pedagogiske, didaktiske og kunnskapsmessige spørsmål tilknyttet fagene RLE og Religion & Etikk."

Historielærere : En gruppe for historielærere: Gruppe for å dele undervisningsopplegg i historie og gjerne starte fagdidaktiske diskusjoner."

Undervisning om internasjonale forhold : "Lurer du på hvordan du skal legge opp undervisningen om internasjonale forhold? Ønsker du å integrere internasjonale spørsmål i andre fag enn bare samfunnsfagene? Har du gode undervisningsopplegg du ønsker å dele?"Estestisk fag og kroppsøving
Kunst og design i skolen : “En gruppe for Kunst og design i skolen, interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk. Kunst og design i skolen gir ut bladet FORM.”

Kunst Og Håndverk 1-4 Trinn : "Gruppe som fokuserer mest på kunst- og håndverskoppgaver på småtrinnet."

Kunst og håndverk fra 1-7 trinn : "Denne facebookside har mange gode tips og idèer til hva dere kan gjøre i kunst og håndverk timene."


Kunst- og håndverksoppgaver : "Gruppe for erfaringsdeling og veksling av ideer og oppgaver, for lærere i formgivning, kunst og håndverk. Både korte opplegg, ekstraoppgaver og vikaropplegg, og større, mer tidkrevende oppgaver innenfor ulike teknikker og materialgrupper."

Musikklærere : "I denne gruppa er alle musikklærere velkomne. Her kan vi dele opplegg, det være seg relatert til klasserom- eller instrumentalundvisning; eller erfaringer generelt. Inviter gjerne kolleger og bekjente."

Kroppsøving i ungdoms- og videregående skole : "Tips, tanker og diskusjoner mellom kroppsøvingslærere i ungdoms- og videregående skole (men kroppsøvingslærere på andre trinn er selvsagt velkommen til gruppa). Ønsker alle kroppsøvingslærere velkommen til denne gruppa! Tips/legg gjerne til kroppsøvingslærer du kjenner."

Sal og Scene pedagoger : "En gruppe for lærere som jobber med sal og scene."


Vurdering
Vurdering for læring - lærende nettverk : “Vurdering for læring er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen Vurdering for læring. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.”

De yngste elevene
Førsteklasselærere : "Dette er en gruppe for alle som har tilknytning til 1. klasse. Siden er opprettet for å kunne dele tips, ideer, undervisningsopplegg og annen inspirasjon."

Andreklasselærer : "Første trinn er tilbakelagt. Denne siden er ment som et forum for utveksling av opplegg i alle fag. Her kan vi dele tips og ideer slik at flest mulig av elevene våre tilegner seg grunnleggende ferdigheter og dermed er best mulig rustet til det videre skoleløpet."

Det finnes også grupper for tredjeklasselærere - fjerdeklasselærere og femteklasselærere.Undervisningsopplegg
Undervisningsopplegg : “Er du lærer? Er du lei av å finne opp kruttet selv hver gang du skal i gang med et nytt tema? Har du noen gode minner fra da du selv var elev? Er svaret ja på et eller flere av disse spørsmålene er dette gruppa for deg. Dette er den største gruppa, mend over 60 000 medlemmer."

Undervisningstips : “Her kan vi dele ulike undervisningstips med hverandre.”

Undervisningsopplegg - dele/kjøpe/selge : "Denne gruppen kommer som en frittstående gruppe ved siden av den originale "Undervisningsopplegg". I den originale gruppen er det kun tillatt å dele opplegg, mens i denne gruppen kan man dele opplegg, samt legge ut lenker til opplegg som er betalte."

Undervisningsopplegg ungdomstrinn : "Dette er en gruppe hvor vi deler undervisningstips, tips og triks til undervisningen. Diskusjoner rundt arbeidstid tar vi i andre, mer egnede, fora."

Undervisningsopplegg for VGS : "Gruppen er oppretta for de som underviser på videregående skole. Del dine gode ideer."

UNDERVISNINGSOPPLEGG videregående skole : "Dette er en gruppe hvor vi deler tips, opplegg, linker og triks til undervisningen på videregående skole. Diskusjoner rundt arbeidstid tar vi i andre, mer egnede, fora."

Undervisningsopplegg for vgs, helse- og oppvekstfag : "I denne gruppa kan vi som jobber på videregående skole, primært helse- og oppvekst, kunne hjelpe hverandre med ulike undervisningsopplegg. Og ellers alt annet vi ønsker å tipse hverandre om, eller om det er noe vi lurer på!"Nettbrett - iPad - spill
Bruk av nettbrett i skulen : "Kan bruk av nettbrett i undervisninga føre til auka læring? Her deler vi våre erfaringar. Gruppa er open for alle typar nettbrett. Det er også lov å dele erfaringar med alle typar digitale læringsressursar. Her er det høg takhøgde."

Brettet : "Brettet et læringsnettverk, hvor vi utveksler erfaring iht nettbrett og nyttige (og seff mindre nyttige, bare gøye) apper, steder, greier."

iPad i skolen : "Her kan du dele dine erfaringer med iPad i undervisning. Og er det noe du lurer på er dette et godt sted å stille spørsmål."

Spillbasert læring : "En gruppe for alle som er interessert i spill og læring. Et sted hvor vi kan dele lenker, erfaringer, utfordringer og ideer."

Lær Kidsa Koding lærernettverk : "Dette er en gruppe for lærere og andre som er interessert i programmering i skolen. Her kan vi utveksle erfaringer, dele opplegg og stille spørsmål."

Minecraft Education Edition i klasserommet : "Dette er en gruppe for lærere og andre i skolen, som bruker Minecraft: Education Edition i undervisningen. Her kan man dele tips og triks, undervisningsopplegg og stille spørsmål."

Minecraft i skolen : "Denne gruppa er for alle som er interessert i Minecraft i skolen, og spesielt det som gjelder didaktisk bruk."


Spesialpedagogikk og skolemiljø
Spesialpedagogisk forum : “Spesialpedagogisk forum er ei gruppe der spesialpedagogar kan dele aktuelt fagstoff og reflektere omkring teori, forsking og spesialpedagogisk praksis.”

DIS- data i spesialundervisningen! : "Nettverk for IKT-ansvarlige/interesserte pedagoger/ansatte ved Follo barne-og ungdomsskole, Haug skole og ressurssenter, Skåningsrud skole og ressurssenter, Sofiemyråsen skole og ressurssenter avd. Sofiemyrtoppen, Frydenhaug skole og ressurssenter samt andre samarbeidspartnere!"

DYSLEKSIVENNLIGE SKOLER I NORGE : "Dette er ei lukka gruppe for pedagoger som er interessert i fagstoff om dysleksi, spesifikke språkvansker og dyskalkuli. Denne gruppen startet som ei lukka gruppe for de Dysleksivennlige skolene i Norge. Vi ser behovet for å slippe inn andre interesserte. Del gode fagtips!"

Dyskalkuli : "Mattevansker er et annet litt mer kjent navn på dyskalkuli. Det kan være tall som bytter plass, korttidsminne når man holder på med oppgaver, vansker med å huske på retninger, klokka, vanskelig å forstå verdier av penger, geografi er forvirrende - og mye, mye mer."

Spesifikke språkvansker (SSV) : "Å tilegne seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk gir identitet, felleskap med andre og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språket er også avgjørende for å tilegne seg ny kunnskap."

IPad i tilpasset opplæring : "Her kan du dele dine erfaringer med bruk av IPad i klasser for tilpasset opplæring."

Skolemiljø : "Hensikten med endringene i Kapittel 9A er at det skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Dette innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende. I denne gruppa kan du poste saker som har med dette å gjøre. Det kan være saker om mobbing, relevant forskning eller gode artikler som behandler temaet. Nå er det i tillegg en ekstra utfordring så lenge skoler og barnehager holder stengt."Diskusjon og skoleledelse
Status lærer : “Gruppen er tenkt som et profesjonsfelleskap hvor vi sammen skal kjempe for å bedre lærernes betingelser og status, og for kvalitet i skolen."

Skoleledelse for framtiden : “En arena for å dele faglige refleksjoner, litteraturtips, forelesnings- og konferansetips og ellers ide'er og tanker om det som skoleledere, skoleutviklere og skoleforskere over det ganske land er og kan bli opptatt av.”

Korona-dugnad for digitale lærere : Gruppa ble startet i forbindelse med at skolene stengte i mars som følge av koronakrisen. Gruppa fungerer nå som et aktivt og interessant sted å diskutere både analog og digital skole.

søndag 5. juli 2020

Podcast: Eventyr for barn på fluktIngenting er som å flykte inn i et eventyr en gang iblant. Samtidig er ingenting som å flykte fra fattigdom, sult og vold hver dag. For å gi flere barn det første og færre barn det andre, har et knippe av Norges fremste skuespillere lest inn sitt favoritteventyr i podkasten "Eventyr for barn på flukt". Du finner alle episodene på Apple og Spotify og på alle andre podcastapper.


Send sms med kodeord Eventyr til 2230 for å gi 100 kroner eller vipps valgfritt beløp til 2230.

Flere av landets beste skuespillere stiller opp og leser eventyr som alle barn kan høre på når som helst: Ane Dahl Torp, Stig Henrik Hoff, Kåre Conradi, Marian S. Ottesen, Gine Cornelia Pedersen, Iselin Shumba, Jan Gunnar Røise, Tobias Santelmann, Pål Sverre Hagen, Solveig Kloppen, Jakob Schøyen, Dennis Storhøi, Anders Baasmo, Marie Blokhus, Thorbjørn Harr, Sara Khorami, Line Verndal, Janne Formoe, Thea Loch Næss, Nicolai Cleve Broch, Mimmi Tamba og Iben Akerlie.

Hele serien er laget på dugnad i et samarbeid mellom produksjonsselskapet Både Og, reklamebyrået Per Høy og Redd Barna.

mandag 22. juni 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 96: Hva har vi lært om hjemmeskolen med Øystein Gilje


Koronakrisen, stengte skoler, hjemmeundervisning via internett har preget denne denne våren og må ha vært et eldorado for skoleforskere. Nylig publiserte FIKS en artikkel med overskriften Hva har vi lært om hjemmeskolen? Det snakker vi om i denne episoden.

Hva vet vi, hva vet vi ikke og hva skal vi ta med oss videre?

Øystein Gilje er faglig leder av FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har fulgt skolen under koronakrisen med argusøyne.


Dette er sesongfinalen for Rekk opp hånda denne våren. Vi er tilbake i august med flere samtaler med kloke skolefolk. Hovedfokus kommer til å være på Fagfornyelsen. Vi skal se nærmere på verdigrunnlaget i Overordnet del, kjerneelementene, kompetansemålene og hvordan vi som lærere kan planlegge og gjennomføre god undervisning.

Foto: Magnus Andersen / Både Og

mandag 15. juni 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 95: Elever som likte å ha skole hjemmefra med Kjersti Heldaas


I denne episoden snakker vi om hvorfor skole hjemmefra fungerte bedre for noen elever. Hva er det det som fungerer: Er det avstand - eller at det er mye tryggere hjemme?

Digital skole er en måte å gi elever et fullverdig skoletilbud selv om de ikke klarer å møte opp fysisk. Hvordan skal vi organisere dette på en best mulig måte?

Gjest er Kjersti Heldaas fra Nøtterøy vgs utenfor Tønsberg, der hun underviser i norsk, samfunnsfag og geografi og er dessuten engasjert i foreldregruppa “Rett til digital undervisning”.


Foto: Magnus Andersen / Både Og

mandag 8. juni 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 94: Førstehjelp i grunnskolen med Ann-Helen Estenstad og Ruth-Jorunn Segadal Breiland


I denne episoden snakker vi om hvordan elevene kan bli i stand til å yte god førstehjelp. Gjester er Ann-Helen Estenstad og Ruth-Jorunn Segadal Breiland fra nettsiden og det tverrfaglige undervisningsopplegget “Førstehjelp i grunnskolen”. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle, og finansieres av Gjensidigestiftelsen.

Her finner du undervisningsopplegget Førstehjelp i grunnskolen her.

I denne videoen ser du hvordan du som lærer kan bruke undervisningsopplegget.

De fleste ulykker skjer i hjemmet, heter det, men det skjer på skolen også. Og da gjelder det å være forberedt.

Vi snakker om hvordan opplegget er lagt opp og hvordan og hva elevene lærer i opplegget. Viktig å huske på er at man egentlig aldri blir helt ferdig. Det vet alle lærere som har gjennomgått årlige førstehjelpskurs på arbeidsplassen og oppdager nye ting hver gang de tar kurset. Hvert fall er det sånn for meg.

Opplegget er delt inn i syv elementer:

Gjenkjenne
Risikovurdere
Varsle 113
Lær om BLÅ (bevissthet, luftveier, åndedrett)
Bevisstløshet og hjertestans
Tidskritiske sykdommer (for 5 - 10)
Skader (for 5 - 10)


Foto: Magnus Andersen / Både Og

mandag 1. juni 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 93: Lesing i klasserommet med Susanne Andreassen


Morgenbladet hadde nylig en lang artikkel som handlet om at forskjellene på papirlesere og skjermlesere øker. Susanne Andreassen ved Hovedgården skole i Asker var en av de som ble intervjuet og er derfor gjest i denne episoden.

Susanne Andreassen jobber som trinnleder på 8. trinn, er norsklærer og sosiallærer. Hun er utdannet allmennlærer med videreutdanning i sosialpedagogikk, veiledning av lærere og lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse.

En forfatter fra Ungarn, som jeg ikke husker navnet på, har sagt at “folk har sluttet å lese fordi de ikke har tålmodighet lenger”.

- Elevene har nok ikke den tålmodigheten til å sette seg ned. Mange er vant til at alt de ser på, og alt de gjør går så innmari fort, sier Susanne Andreassen.

Vi snakker om konsentrasjon og tålmodighet, om lesing av bøker, og prøver å se inn i spåkula med Fagfornyelsen og hvordan det vil gå med lesingen i fremtidens skole.

mandag 25. mai 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 92: Elevdemokrati i praksis med Joachim PræsthusLurer du på hvordan du kan undervise i demokrati og medborgerskap? Eller på hvordan elevene kan delta aktivt i skoledemokratiet?

Nyskolen i Oslo har 16 års erfaring med elevedemokrati der elevene er like aktive deltakere som lærerne. I denne episoden snakker vi om hvordan Nyskolen gjør det og hviordan din skole kan ta i bruk metoder for å sikre at elevenes stemme blir hørt i saker som angår dem.

Joachim Præsthus underviser i samfunnsfag på ungdomstrinnet og er inspektør ved Nyskolen i Oslo. Han er dessuten ansvarlig for elevrådet og allmøtene ved skolen; saksmøtet.


Foto: Magnus Andersen / Både Og

mandag 18. mai 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 91: Osloskolen gjennom koronakrisen med Marte Gerhardsen


- Vi har lært mye, sier Marte Gerhardsen. Det har elevene, lærerne og skolene også. Men det er ingenting som kan erstatte møte mellom mennesker.

Marte Gerhardsen er direktør i Utdanningsetaten og har med det ansvar for 90 000 barn og 182 skoler i Oslo. Hun har ledet Osloskolen gjennom koronakrisen.

- Det har vært spennende å se hva mennesker kan få til når de må. Hvor kreative folk er. De har tatt handlingsrommet og det har ikke vært mulig å lage detaljregler for alt mulig, så folk har rett og slett vært nødt til å bruke huet, snakke samme, finne lokale løsninger og det har gått så bra, sier hun.

Marte Gerhardsen og Utdanningsetaten er også fornøyd med at Fagfornyelsen blir innført som planlagt etter sommerferien.

- Vi er veldig glad for det. Jeg tror både rektorer og lærere flest i Oslo er veldig fornøyd med det, sier hun. - Veldig mange er godt i gang og har jobbet med dette over tid.

Vi snakker om endring, ledelse, kommunikasjon, krise og veien videre for Osloskolen. 

 
Foto: Magnus Andersen / Både Og

mandag 11. mai 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 90: Kulturskolen møter skolen med Frøydis Rui-RahmanKulturskolen møter skolen: Frøydis Rui-Rahman er er er rektor ved Lier kulturskole. Vi snakker om hva Kulturskolen tilbyr som ikke skolen kan og hva som kan skje hvis de to skoleslagene blir integrert i hverandre.

- Kulturskolen har et viktig samfunnsoppdrag. Det er et helt eget skoleslag som er forankra i Opplæringslova, sier Frøydis Rui-Rahman.

- Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud. Enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Det er et tilbud du søker deg til selv.

Men Kulturskolen er også et ressurs- og kompetansesenter for andre virksomheter i kommunen.

Vi snakker også om hvordan Kulturskolen og skolen kan samarbeide på en best mulig måte.

Hør episoden her:

 
Foto: Magnus Andersen / Både Og