mandag 5. desember 2022

Rekk opp hånda! ep. 221: Intensiv lesetrening med Aski Raski

 


Aski Raski har etter hvert etablert seg som et solid og godt opplegg for leseopplæringen for de yngste elevene.

I startpakken fra Aski Raski møter elevene en kombinasjon av digitale, papirbaserte og praktiske aktiviteter. Disse optimaliserer samspillet mellom leseteknikk og teknologi.

Nøkkelen til å lære å lese, er å høre alle lydene i ordene. Den fonologiske bevisstheten er derfor viktig når det gjelder både lesing og skriving. Elevene trener seg på å lytte ut første lyd, telle stavelser og ord og gjøre analyse av stavelser, ord og setninger.

Ingunn Vatshelle Bratberg er kursansvarlig og innholdsutvikler i Aski Raski. Vi snakker om god leseopplæring i ukens episode av Rekk opp hånda.Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 28. november 2022

Rekk opp hånda! ep. 220: Folkehøgskole for 16-åringer

 


Noen ungdommer trenger et alternativ til den tradisjonelle skolen. Dette kan de for eksempel få via opplæring hos bedrift (med praksisbrevordningen). Eller noe annet. For eksempel folkehøgskole - men det har vanligvis vært for de som er ferdig med videregående.

Per Gunnar Hamnøy er rådgiver og lærer i arbeidslivsfag ved Sjøholt folkehøgskole i Ålesund. Og der er halvparten av elevene 16-åringer.

En av tre elever på yrkesfag fullfører ikke videregående i løpet av 6 år. Mange tiltak har vært forsøkt for å gjøre noe med dette. Kan et bredt folkehøgskole-tilbud få bukt med dette?

Vi snakker om motivasjon, mestring og gode opplevelser på folkeghøskole i ukens episode av Rekk opp hånda!

mandag 21. november 2022

Rekk opp hånda! ep. 219: Drama som helhetlig undervisningsforløp - med Marie Haug Myhr og Kari Strand

 


Drama- og teaterpedagogene har lansert en splitter ny digital læringsressurs, med mål om å gi lærere hjelp til å ta i bruk interaktive, estetiske læringsmetoder i skolen.

Denne digitale læringsressursen har som mål om å gi lærere hjelp til å ta i bruk interaktive, estetiske læringsmetoder i skolen. Læringsressursen og innholdet i de ulike undervisningsforløpene er aktuelt med tanke på LK20, tverrfaglighet, og fokus på estetisk- og sosial læring.

Ukens gjester er Marie Haug Myhr, som er utdannet skuespiller, dramapedagog og spesialpedagog, og Kari Strand som er daglig leder i Drama- og teaterpedagogene som har utviklet opplegget.

Her finner du opplegget: Læringsressurs – Drama- og teaterpedagogene (dramaogteater.no)Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 14. november 2022

Rekk opp hånda! ep. 218: - Å jobbe i skolen er det mest meningsfylte som finnes, sier Øyvind Børven


 
- Å jobbe i skolen er det mest meningsfylte som finnes, sier Øyvind Børven.

Øyvind Børven er rektor og lærer i medieutvikling ved Akademiet vgs i Fredrikstad. Han er dessuten er kjent for oss skolefolk gjennom podcasten Et bedre skole-Norge - der han titt og ofte deler suksesshistorier og andre relevante saker for oss som jobber i skolen. Nå er han også aktuell med boka “Hvordan skape en god skole preget av mestring, fellesskap og relevans”.

Vi snakker om det profesjonelle læringsfellesskapet og skoleledelsens rolle i arbeidet med å skape en best mulig skole for alle; lærere, elever, skoleledere og foresatte i ukens episode av Rekk opp hånda:Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 7. november 2022

Rekk opp hånda! ep. 217: Planlegg undervisningen med Neddy PlanleggerAlle lærere bruker mye tid på å planlegge undervisning. Både enkelttimer og perioder, men også halvårsplaner. Hvordan kan dette arbeidet bli enklere å håndtere? Kan det bli skikkelig gøy? Går det an å involvere elevene? Kan planleggingen bli mer effektiv?

- Ja, mener Ida Dahl og Hanna Karlsen som har utviklet Neddy Planlegger. Målet er å få til kreativ læring på elevenes og lærernes premisser. De er gjester i ukens episode av Rekk opp hånda.

Sjekk Neddy Planlegger og opprett en konto her.Hør også:

Tenk om du kunne ha gule lapper på telefonen din. Tenk deg at alle beskjedene du gir som lærer i løpet av en dag faktisk blir sett og hørt og lest. Kan alle beskjedene du du gir i løpet av dagen være med på å skape gode relasjoner?

Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 31. oktober 2022

Rekk opp hånda! ep. 216: Neddy Notis en genial måte å gi beskjed på


 
Hvor mange beskjeder gir du i løpet av en dag? Hvor mange kommer helt frem?

Tenk om du kunne ha gule lapper på telefonen din. Tenk deg at alle beskjedene du gir som lærer i løpet av en dag faktisk blir sett og hørt og lest. Kan alle beskjedene du du gir i løpet av dagen være med på å skape gode relasjoner?

Se for deg denne situasjonen: Lærer Anne i 4A ser at to av gutta i 5B er ugreie mot hverandre i den først pausen. Dette har hun lyst til å si fra om, men er ikke sikker på om hun rekker det før neste time begynner.

Denne situasjonen står alle skolefolk i flere ganger i uka. Det er frustrerende å ikke rekke å gi beskjed.

Neddy Notis løser dette problemet. Det er helt nytt verktøy, en digital notatblokk for enkel og trygg oppfølging. Så enkelt at det faktisk blir brukt. Sjekk ut Neddy Notis her.

Hanna Karlsen og Ida Dahl holder på med dette på heltid. De er ukens gjester i Rekk opp hånda:


Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 24. oktober 2022

Rekk opp hånda! ep. 215: Veronica Danielsen brenner for et bedre samarbeid mellom skolen og vitensenterne

 


- Jeg tror at alle egentlig digger vitenskap. Vitenskapen må bare bli presentert på rett måte. Og det er her jeg kommer inn i bildet, sier Veronica Danielsen.

Hun er utdannet fysikkdidaktiker og vitenskapsformidler ved ViteMeir, Vitensenteret i Sogn og Fjordane. Hun brenner for et bedre samarbeid mellom skole og og alle de gode vitensenterne rundt om i landet.


Hvordan kan samarbeidet mellom vitensentrene og skolen bli bedre? Hvordan kan elevene våre bli nysgjerrige på den spennende vitenskapen? Det finner vi ut i ukens episode av Rekk opp hånda:

mandag 17. oktober 2022

Rekk opp hånda! ep. 214: Hva ønsker vi å oppnå med utdanning? Med Merethe Roos og Kim Helsvig

 

- Medienes søkelys på resultater og opptakstall speiler tendenser vi har sett siden 1990-tallet, der Norge meldt seg på i et race der det først og fremst er om å gjøre å forbedre konkurranseevnen i den internasjonale kunnskapsøkonomien.

Det skriver professor i historie Merethe Roos og Kim Helsvig, også professor og historiker. - Hva ønsker vi å oppnå med utdanning? spør ukens gjester i Rekk opp hånda.

De skriver at skoleprestasjoner blir sett på som et slags universalmiddel som både skal sikre økonomisk konkurransekraft og løse problemer med økende sosiale og økonomiske forskjeller.

Hva kunne vi gjort annerledes? Hvordan kan skolen bli bedre på sine egne premisser? spør jeg.

Vi snakker om hva vi vil med utdanning i ukens episode av Rekk opp hånda.


Les også:

Hva ønsker vi å oppnå med utdanning? (Merethe Roos og Kim Helsvig, VG 2022)

Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 10. oktober 2022

Rekk opp hånda! ep, 213: Hvordan går det med fagfornyelsen? Med Berit Karseth (UiO)Nå har det allerede gått to år siden siden fagfornyelsen ble innført. Hva vet vi om hvordan det har gått så langt? Hvordan vet vi at elevene lærer bedre i og med den nye læreplanen? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Berit Karseth er professor på institutt for pedagogikk ved universitetet i Oslo. Hun er prosjektleder for Evaluering av Fagfornyelsen (EVA2020) som skal undersøke intensjoner, prosesser og praksiser.

I prosjektet Evaluering av Fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser undersøkes:

‒ kvaliteten på det nye læreplanverket gjennom analyser av hvordan læreplanen og støtteressurser framstiller skolefaglig innhold, skolens verdigrunnlag og relasjoner og tyngdepunkt mellom ulike didaktiske elementer


‒ utviklingen av læreplanverkets ulike deler og hvordan læreplanverk og støtteressurser følger opp de politiske intensjonene med Fagfornyelsen

‒ endringsprosessene i spennet mellom statlig nivå, skoleeiernivå, skolenivå, profesjonsfaglig samarbeid og undervisningspraksis


‒ virkninger forstått som hvordan Fagfornyelsen påvirker skolens praksis og elevenes læring, sammenhenger mellom politiske intensjoner, endringsprosesser og arbeidsformer i år læreplaner tas i bruk i skolers praksis.


Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 3. oktober 2022

Rekk opp hånda! ep. 212: Bli med på årets Operasjon Dagsverk - med Magnhild Beate Orvik


 
Hvordan kan eleven få best utbytte av Operasjon Dagsverk? Magnhild Beate Orvik er leder av Operasjon Dagsverk og ukens gjest i Rekk opp hånda.
Hver høst arrangeres Operasjon Dagsverk og internasjonal uke. Men; OD er mye mer enn en dag der ungdommer jobber inn penger til årets prosjekt. OD er en solidaritetsaksjon og holdningskampanje av og for ungdom der målet er å bevisstgjøre elevene på internasjonale spørsmål.

Årets prosjekt handler om psykisk helse for ungdom i Uganda. Prosjektet har tre målsettinger:
  1. Bryte ned fordommer
  2. Støtte skoleungdom
  3. Påvirke politikerne
Alle skoler som gjennomfører Internasjonal uke og OD-dagen må ha en skolekomite. OD skal være et elevstyrt prosjekt og skolekomiteen må bestå av elever sammen med en lærer eller to. Det kan også være lurt at du lar elevene dine høre denne episoden som en forberedelse.

Du finner ressursene du trenger til arrangering her.

Husk at du også kan bestille folk fra OD og få besøk på skolen din. Dette gjelder hele landet. I år tilbyr de foredrag om årets prosjekt, om tre grunner til at verden er urettferdig, i tillegg kan du bestille gjennomføring av en øvelse med elevene på skolen. Se oversikt her.


Foto: Magnus Andersen/Både Og