lørdag 20. april 2013

Hvordan utvikler du kritisk tenking? (Infographic)
Jeg liker infographics godt. Du får mye informasjon på liten tid, de er lette å forstå og er engasjerende. Her er en som handler om å tenke kritisk: "So you want to be a critical thinker?"

Å tenke kritisk er ulike ferdigheter som utvikles gjennom oppveksten og skoletiden. Å tenke kritisk er ferdigheter som er helt nødvendige når du skal møte kravene samfunnet stiller til deg. Det er derfor viktig at vi fokuserer på dette i undervisningen.

Les mer om kritisk tenking på Educators Technology.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.