lørdag 13. april 2013

Verktøy for læring; Finn juvelen i hvert barn!Læring er mye mer enn det vi kan måle gjennom tester og prøver. Elevene har mange talenter og mange gode egenskaper. Dessverre er det ikke alltid at disse ferdighetene blir viet særlig oppmerksomhet i skolen. Men hva om vi virkelig gjorde en innsats for å finne disse juvelene i hvert enkelt barn, finne talentene, interessene, egenskapene og ferdighetene, at vi fokuserte på overfloden av evner og ferdigheter – virkelig fant juvelene – og så jobbet aktivt for å inkludere dem i undervisningen?

Lag en liste over juvelene (ferdigheter, talenter og interesser). Møt barnet der han/hun er faglig, sosialt og emosjonelt. Bruk det du finner ut til å hjelpe elevene til å utvikle seg positivt faglig, sosialt og emosjonelt.

Her er noen forslag til strategier og aktiviteter:

Målsetting. Be elevene lage en liste over hva de er gode på, hva de ønsker å bli bedre på og hva de kan lære andre å gjøre. Be de skrive ned personlige og faglige mål, der de fremhever hvordan ferdigheter og talenter de allerede har vil hjelpe dem å utvikle seg og oppnå disse målene.

Hva kan jeg godt? Be elevene lære bort, eller dele noe de er gode til, med klassen. Her er noen eksempler på ting jeg har sett elever dele: origami, dansing, selvforsvarsgrep, gitar, sang, tegneserier og tegning, videoredigering. Lista kan bli ganske lang.

Hvordan lærer jeg best? Be elevene beskrive alle de måtene de lærer best på: ved å gjøre, ved å lese, ved å tegne, ved å se, ved å skape, ved å høre... La dem også liste opp ting som har gjort læringen til noe de husker godt (mulige svar kan være: "en god bok", "en bra film", "en morsom lærer", "en spennende oppgave"). Til slutt kan det være lurt å inkludere ting som kan forstyrre læringen ("hvis noe er for vanskelig", "uro i klassen", "kjedelige oppgaver").

Gjenstand fra livet mitt. Elevene tar med seg noe som er verdifullt for dem; en ting som har personlig verdi (ikke penger). Lag en oppgave hvor elevene tar med gjenstanden på skolen (et bilde, en pokal, et klesplagg, en bok). La de skrive om det de har tatt med seg. Etterpå deles elevene i små grupper der de forklarer hverandre hvorfor det de har tatt med seg er spesielt og er verdifullt for dem. Det gir deg som lærer en god mulighet til å rusle rundt og høre viktige historier fra barnas liv.

Positivt læringsutbytte. Å være kritisk til læringsprosessen er god selvrefleksjon. Gi elevene mulighet til å sette ord på og være stolte av sitt eget læringsutbytte. Sørg for at de tar med seg de positive læringserfaringene videre! Lag et system for egenvurdering tilpasset alderen.


Disse aktivitetetene vil gi deg viktig informasjon om elevene - positiv informasjon - som du kan bruke når du planlegger undervisningen, vurderingen og hvordan du arbeider med den enkelte eleven.

Dette er en form for samarbeidslæring. Samarbeidslæring er en god metode for å fremheve elevenes sterke sider. La barna utforske og oppdage nye ting sammen og undervise hverandre. Sørg for at elevene føler seg trygge og verdsatte nok til å tørre å ta sjanser mens de lærer. Det er ikke farlig å gjøre feil. Jeg vil mye heller at elevene skal være engasjerte og kreative, og våge å gi av seg selv på skolen, enn at de skal hige etter alle de "riktige svarene" på tester og prøver.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.