tirsdag 9. april 2013

Voksenrollen på Nyskolen i OsloVoksenrollen på Nyskolen i Oslo er beskrevet i Manifestet:

De voksne på en skole er skolens viktigste ressurs. Med dette mener vi at de voksne er garantister for en demokratisk skole og tilretteleggere av dialogisk pedagogikk. På Nyskolen hviler det derfor et særlig ansvar på disse.

Nyskolen forventer av alle voksenpersoner på skolen og i hjemmet

at de er enige med formålet med skolen
at deres menneskesyn er forenlig med dialogisk pedagogikk og demokratisk skole
at de er lojale overfor felles beslutninger om skolens utvikling
at de kan kommunisere med elever på en måte som fremmer læring, entusiasme og økt selvrespekt
at de inspirerer og motiverer elevene
at de veileder og gir elevene trygghet
at de er positive rollemodeller for elevene i skolehverdagen
at de skaper undring og perspektiv for elevene

Nyskolen forventer i tillegg av lærerne

at de behersker eller lærer seg å beherske mange ulike arbeidsformer og deltar i å utvikle og utforme disse på Nyskolen
at de er kunnskapsrike og fortsetter å tilegne seg kunnskap samtidig som de skaper entusiasme hos elevene for å tilegne seg kunnskap
at de tilrettelegger for at elever klarer å nyttegjøre seg skolens tilbud

Det ligger implisitt i dette at Nyskolen trenger et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, og Nyskolen skal være en god arbeidsplass for alle voksne der de også kan lære og utvikle seg og føle seg ivaretatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar