onsdag 29. mai 2013

Hva kan skolen lære av spillkulturen?


Læring utenfor skolen har mye å si for læring skolen. Hva kan vi lære av spillkulturen og bringe inn i skolen? I spillkulturen er det å utvikle seg, og å få sin utvikling målt viktig; hvis jeg ikke blir bedre og lærer noe, så er det ikke noe gøy. I videoen under hevder at noe av det viktigste eleven bør lære seg er å "embracing change" - å omfavne forandring. For verden er i forandring hele tiden.Skolen må tørre å legge vekt på andre ferdigheter i tillegg til de tradisjonelle. Kreativitet og engasjement er vel like viktig som rettskrivning og matematikkferdigheter?

Les også "5 Videos That Describe New Learning" fra Teachthought, hvor videoen over er hentet fra. For ytterligere tips om hvordan du kan "gamify" undervisningen, les "6 Easy Steps To Use Gamification In Your Classroom".

Kan videospill løse alle verdens problemer? Jane McGonigal mener det, og har noen interessante poeng. Overdrivelse eller ikke, videospill er radikalt undervurdert i formelle læringssituasjoner og denne videoen belyser dette problemet:

Varm mat på skolen hver dag


På Nyskolen serverer vi varm lunsj hver dag. Fire elever og én voksen lager maten og fire andre elever og en annen voksen tar oppvasken etterpå. Det er en ganske stor oppgave å lage mat til 100 elever og 20+ lærere hver eneste dag, men langt fra umulig. Det er faktisk veldig hyggelig og det er med på å skape et godt miljø på skolen. Til og med oppvasken er hyggelig - og alle får en is etter endt arbeid!

Matlaging, lunsj og oppvask er viktige faktorer for det gode miljøet på Nyskolen. Alle elever og ansatte spiser sammen fordelt på fem grupper. Det er god spredning i alder på alle gruppene.

Derfor er det gledelig å se at ordentlig skolemat er et tema for Jamie Olivers Food Revolution.

Jamie Oliver and the Food Revolution ønsker å endre våre matvaner ved å utdanne alle barn om mat, gi familier ferdighet og kunnskap til å lage mat og motivere folk til å stå opp for sine rettigheter til bedre og sunnere mat. Det årlige arrangementet Food Revolution Day har som mål å utdanne og inspirere folk overalt til å stå opp for ekte mat og styrke det offentlige ved å kreve at regjeringer, skoler og matprodusenter over hele verden anerkjenner behovet for bedre og sunnere mat - og bedre matutdanningen for alle.

Det er på høy tid å innføre skikkelig skolelunsj på alle skoler i Norge.

søndag 26. mai 2013

Bedre uten å rekke opp hånda


Vil det være bedre hvis barna slutter å rekke opp hånda? Ja, sier de på Marbäcksskolan i Svedalavägen i Sverige. Når læreren Frida Celander prøvde en ny tilnærming, ble de tause barna mer involvert. Opplegget heter "No Hands".

- Vi hadde snakket mye om at de stille barna aldri rekker opp hånda. Inntil da hadde vi ikke funnet en god måte å få dem i samtaler og diskusjoner. Mens det var barn som alltid rakk opp hånda og tok mye plass, sier Frida Celander til Sydsvenskan.

I "The Classroom Experiment" (BBC) møtes teori og praksis ansikt til ansikt. Professor Dylan Wiliam tar over en klasse på 8. trinn i ett semester for å teste ut enkle ideer som han mener kan forbedre kvaliteten på utdanningen. Se hvordan det gikk:

lørdag 25. mai 2013

Samarbeidslæring - Lær elevene å samarbeide


Det er hender (alt) for ofte at elevene blir passive tilskuere i klasserommet. Det de trenger derimot, å trene på å skape kunnskap sammen og reflektere over eget arbeid. Samarbeidslæring er en velprøvd arbeidsmåte i undervisning og er basert på en bred forskningsdokumentasjon.

Samarbeidslæring bygger på fem grunnleggende elementer:

 • Gjensidig, positiv avhengighet (vi svømmer eller synker sammen)
 • Lik og jevnbyrdig deltakelse (ansikt-til-ansikt, fremme hverandres suksess)
 • Individuell ansvarlighet og gruppeansvarlighet (ingen gratispassasjerer)
 • Utvikle samarbeidskompetanse i par og små grupper og øve sosiale ferdigheter
 • Prosessvurdering

Samarbeidslæring organiseres som regel i par eller grupper på fire. Du står selvsagt fri til å eksprimentere med antall gruppedeltagere. Det som er viktig er at du sikrer at vilkårene for størst mulig grad av engasjement og deltakelse er tilstede. Hvert medlem av gruppa skal ha ulike oppgaver og  egne ansvarsområder.


For at det dynamiske samarbeidet som oppstår skal fortsette å leve er det nødvendig å forandre på gruppene når elevene skal gyve løs på nye oppgaver. 

I tillegg til læringsutbyttet elevene får gjennom temaet, eller problemet de jobber sammen om å løse, legger samarbeidslæring som metode opp til at de også lærer å samarbeide. Og når elevene blir gode til å samarbeide, blir de også bedre til å løse problemer som oppstår.


Som det kommer fram av pyramiden over er læringsutbyttet langt bedre for elevene dersom de samarbeider, i motsetning til læringsutbyttet de får ved å være passive tilskuere i klasserommet.

Boka "Samarbeid i skolen" (Johnson, Johnson, Haugaløkken & Aakervik) gir en grei innføring i denne måten å jobbe på. Den første utgaven kom i 1986, og med undertittelen "pedagogisk utviklingsarbeid - samspill mellom mennesker" fant boka raskt sin plass blant de mest etterspurte bøker i skoleutviklingssammenheng. Les mer om samarbeidslæring her.

Utvid ordforrådet med ProfessorWord


Med ProfessorWord kan du forbedre ordforrådet mens du surfer på nettet. Opplegget er gratis å bruke og enkelt å installere. Supert verktøy å bruke i engelsktimene:1.
2.
3.
4.

fredag 24. mai 2013

Kreativitet


Det har aldri vært laget en test som vellykket kan måle våre kreative evner. Ett av problemene er at de som scorer bra i tester trenger ikke være det samme som er gode til å skape noe nytt i den "virkelige" verden. Angivelig er kreativitet ikke et abstrakt fenomen, men domene-spesifikke. Dette betyr at selv om du ikke er kreativ på kjøkkenet, kan du lett bli kreativ når du lager modeller i regnearket, skriver Jo Krüger i danske Moving Minds.
torsdag 23. mai 2013

Intens trening og ulike metoder gir best leseutvikling


Elevene bør øve lesing med en kombinasjon av ulike metoder under en intens periode. Da gjør de mer fremgang enn elever som bare trener med én metode, viser forskningen til Linda Fälth ved institutionen för pedagogik ved Linnéuniversitetet i Sverige.


- De som kombinerer fonologisk trening med trening i leseforståelse gjør større fremskritt enn de som bare får vanlige spesialundervisning, både når det gjelder lesehastighet, ordavkoding og staving. Kombinasjonen av metoder er også mer effektiv enn ett treningsprogram alene, sier hun til det svenske nettstedet Skolporten- Lærere bør ikke være redd for å kombinere ulike metoder for elever som sliter med lesing deres.

Barnevakten - For trygg og bevisst bruk av medier


Trenger du som lærer eller foresatt gode råd om barn og medier, er barnevakten.no et bra tilbud. De jobber for at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte. De vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. De retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom.

Last ned "Barnevaktens infohefte - Gode råd og nyttige verktøy" og andre nyttige hefter her. Du kan også motta nyhetsbrevet på mail.

"The War on Kids" - Dokumentar om amerikanske offentlige skoler


"The War on Kids" er en 95 minutters dokumentar som viser hvordan amerikanske offentlige skoler blir stadig mer autoritære. I tillegg til å mislykkes i sitt oppdrag å utdanne effektivt, tærer de på landets demokratisk fundament og skolene kan lett forveksles med fengsler. Skolebarn, lærere og administratorer blir intervjuet, sammen med sikkerhetsvakter og forfattere.

Filmen er regissert av Cevin Soling.Se også Films For Action.

onsdag 22. mai 2013

Tavle eller Nettbrett?


Etter 176 års bruk er det på tide å kaste tavla ut av klasserommet og erstatte den med digitale hjelpemidler og spillbasert læring, skriver Tor Sandberg i artiklen "Bytter ut tavle og kritt med nettbrett" i Dagsavisen (22.05.13).

- En implementering av digitale hjelpemidler og spillbaserte løsninger i undervisningen er viktig både for å fremme læring og for å øke motivasjonen hos alle elever, mener leder i Elevorganisasjonen Liv Holm Heide.

Abelia-leder Paul Chaffey lar seg ikke imponere.

- Fortsatt teller man PC-er og er opptatt av bredbåndsforbindelse mens man i stedet burde la spillbasert læring og digitale læremidler i langt større grad få innpass i skolen, sier han.

- Mange av dagens lærere har undervist foran en tavle og dratt elevene sine gjennom pensum på denne måten i år etter år. Men denne typen undervisning i klasserom med bortimot 30 elever fremmer ikke nødvendigvis den enkelte elevs læring. Det vi trenger nå, er flere lærere som er fortrolige med, behersker og ønsker å ta i bruk andre og nye digitale læremidler.


Hva mener du? Er det på tide å kvitte seg med de store tavlene fremfor de små "tavlene"?

tirsdag 21. mai 2013

Videoer du kan bruke i matematikken


Hender det at du står fast og ikke helt vet hvordan du skal hjelpe til med matteleksene? Eller at du trenger enkle og pedagogiske videosnutter i et omvendt klasserom? Eller du kanskje bare trenger å gjenoppfriske hukommelsen? Uansett er disse videoene fantastiske ressurser å bruke i klasserommet og hjemme.

Norske instruksjonsvideoer (matematikk), dekker de fleste emner.

Litt mer avanserte emner.

Videoer om matematiske begreper på mellomtrinnet.

Videoer om brøk.

Videoer om prosentregning.

Skole i praksis 1. - 4. trinn.

Skole i praksis u-trinn.

Se også innlegget med undervisningsopplegg i matematikk.

Minecraft på timeplanen


Minecraft foregår i en såkalt "åpen verden"; et tredimensjonalt miljø hvor spilleren har stor frihet til  selv å velge hvor de vil gå og hva de vil gjøre. Dette utløser mye kreativitet og skaperkraft hos spillerne. Spillet har blitt beskrevet som "digitale legoklosser", og er et byggespill hvor du kan spille alene eller sammen med andre. Minecraft har liten grad av handling, eller historie utover den spilleren lager selv. Bare fantasien setter grenser, også for hva slags faglig aktivitet som kan foregå i spillet. 


Dette studiearket skisserer hvordan læreren kan gå frem for å organisere en eller flere timer hvor spillet blir benyttet til aktivitet på skolen.

Matematikk - undervisningsopplegg


Er du på jakt etter undervisningsopplegg du kan bruke i matematikktimene? Her er noen linker til gode opplegg hentet fra matematikk.org. 

For å søke blant alle undervisningsoppleggene, velg det ønskede trinnet og deretter et hovedområde eller kompetansemål. Kompetansemålvalg spesifiserer søket ytterligere. I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt undervisningsopplegg hvilket trinn de passer best til. 

Hvis du trenger et avbrekk i timen eller kanskje repetere et emne, er mini-undervisningsopplegg helt ypperlig! Kjennetegnet ved mini-undervisningsopplegg er at det ikke tar mer enn 15 minutter å gjennomføre.


mandag 20. mai 2013

15 Algebra Apps


15 algebra 1 apps fra edshelf:

Learning Theory Wheel

Learning Theory Wheel

Undervisning er en  aktivitet som er dypt forankret i læringsteorier. Å kunne gjenkjenne og skille mellom de ulike læringsteorier, sammen med evnen til å forstå årsakene til at du velger en bestemt teori fremfor en annen, kan være er nøkkelen til god og vellykket undervisning.

Denne interaktive grafikken vil garantert hjelpe deg å navigere i de ulike læringsteoriene. Foruten å oppsummere alle de viktigste navnene og begrepene, er de også koblet opp mot en relevant wikipediaartikkel.


Klikk her for å se den originale versjonen i full størrelse.

søndag 19. mai 2013

Leksefri skole


–-Mye forskning viser at barn blir mer stresset av lekser, og det er en byrde for mange foreldre å sette seg inn i alt skolearbeidet. Det igjen gjør at det blir mye konflikter i hjemmet rundt lekser. Det gjør at det blir en negativ opplevelse for barna, og jeg tror de tar den med seg inn i skolen, sier Harald Kristiansen til NRK. Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Gjøvik, og vil avskaffe hjemmelekser for alle elevene i grunnskolen, fra 1.- klasse til 10.- klasse.

På Nyskolen har vi ikke lekser i tradisjonell forstand. På barnetrinnet går eleven på skolen til klokka 15.00 allerede fra 1. klasse. Vi er en liten skole med bare 100 elever totalt. Det er to av faktorene som gjør lekser overflødig hos oss. 

På ungdomstrinnet er det likevel lagt opp til noe hjemmearbeid, men ikke gjennom egne lekseplaner. Nyskolens undervisning er lagt opp slik at vi har ulike prosjektperioder gjennom skoleåret. Disse går under navnet Heureka. Ved endt Heurekaperiode skal elevene levere inn en skriftlig oppgave og fremføre en presentasjon av oppgaven. Da er det naturlig at det blir noe hjemmearbeid i forbindelse med å gjøre ferdig oppgaven.

Ellers er Nyskolen i Oslo en leksefri skole. Hvordan er det på din skole?


Kunst på tvers av fagene


Hva har Mars og moderne dans å gjøre med hverandre? Hvordan kobler du brøkdeler med Andy Warhol? Ved Bates Middle School, i Annapolis, Maryland, er svaret å integrere de estetiske fagene på tvers av læreplanen. Lærerne er forpliktet til veve kunst og vanlige læreplaner sammen for å skape en rikere og mer varig læring for elevene. Les mer her.

Lærerne ved  Bates Middle School melder om store forbedringer siden de begynte å integrere kunst på tvers av alle fag; Kritisk tenkning, våge å ta  sjanser, samarbeid - sammen med faglig utvikling og disiplin - er bare noen av de områdene der skolen opplever positiv utvikling.

Se hvordan denne skolen integrerer kunst i alle klasserom og i alle fag:Land som i motsetning til oss satser tungt på estetiske fag, gjør det også bra i matte, naturfag og lesing, skriver Marius Lien i artiklen "I grøfta, men på rett vei" i Morgenbladet.

"Det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Skolens oppdrag er å gi et helhetlig tilbud, inkludert de estetiske fag. Mange barn og unge treffer man godt på det estetiske området, og de opplever der en mestring de nyter godt av også på andre fagfelter", sier Solveig Hvidsten Dahl i Skoleledeforbundet, i samme artikkel. torsdag 16. mai 2013

Klasseledelse"Ferdigheter i klasseledelse er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i sitt arbeid. Klasseledelse handler om prinsipper, mål og verdier - men hvilke ferdigheter, prinsipper, mål og verdier er det snakk om? Og ikke minst - hva skal til for å få realisert den gode klasseledelsen? Alle steder der folk samles, vil det være uro. Hva er forskjellen på normal uro og destruktiv uro, bråk og konflikter?”

Slike problemstillinger diskuterer Terje Ogden i boka “Klasseledelse. Praksis, teori og forskning”.

I power point-presentasjonen “Klasseledelse - mellom det pedagogiske verkstedet og det strukturerte klasserommet” kan du lese mer om klasseledelse. Her får du en innføring i prinsippene og hva forskning og faglitteratur sier om temaet.

onsdag 15. mai 2013

Handlingsplan for registrering og tiltak ved fravær


Skolefravær kan skyldes flere ulike forhold; sykdom, skulk, foresatte som holder eleven borte fra skolen, ferier med eller uten søknad om permisjon, osv. En naturlig inndeling av skolefraværet vil således være fravær med eller uten gyldig grunn. 

Det er som regel kontaktlærer som bestemmer om eleven er berettiget til gyldig fravær (se Utdanningsetatens rundskriv). I hovedtrekk er gyldig fravær sykdom, innvilget permisjon eller fravær grunnet forhold du ikke rår over. Ugyldig fravær er noe vanskeligere å definere. Den allmenne bruken av begrepet skulk, altså at eleven har fravær fra skolen uten foresattes viten og samtykke, faller under kategorien ugyldig fravær. Videre kan man si at ethvert fravær regnes som ugyldig inntil skolen har fått beskjed av foresatte om årsaken til fraværet og skolen har definert årsaken til fraværet som gyldig. Dersom ugyldig fravær avdekkes tidlig, kan man hindre at fraværet øker og situasjonen blir fastlåst.

Det er vanlig at elever fra tid til annen er syke og derfor må være hjemme fra skolen. Det er imidlertid fravær utover det som tenkes å være normalt som skole og foresatte må være oppmerksomme på. Tilfeller hvor fraværet er usedvanlig høyt (f.eks. grunnet sykdom), kan ikke automatisk betegnes som gyldig/godtatt selv om elevens fravær er meldt av foresatte. Det er viktig å undersøke årsaken til høyt gyldig fravær for å avdekke hvorvidt det er rimelige årsaker til fraværet, for eksempel ved å undersøke om det foreligger legeattest.

Denne type fravær bør avdekkes tidlig, for å forhindre at eleven utvikler en alvorlig skolefraværsproblematikk som skolevegring.

Arbeidet med å forebygge alvorlig skolefravær innebærer:
 • Føring av fravær
 • Melding om fravær
 • Kontakt mellom skole og hjem
 • Kontakt mellom lærer og elev
 • Bevissthet om hva som er alvorlig skolefravær
 • Informere sosiallærer og ledelse
 • Tiltaksplan og oppfølgingsplan ved alvorlig skolefravær
Her kan du lese hele Nyskolens handlingsplan for registrering og tiltak ved fravær. Bruk den gjerne som modell for arbeidet med fravær og tiltak på din egen skole.

Films For Action


Films For Action er et samarbeidsprosjekt for alternative nyheter og et filmbibliotek for folk som ønsker å forandre verden. De har katalogisert over 1500 av de beste filmene og videoene som kan sees gratis på nettet. 

Idéen er å bruke kraften i film for å øke bevisstheten om viktige sosiale, miljømessige og mediarelaterte problemer, som ikke dekkes av de ordinære nyhetene. Målet er å gi folk informasjon og perspektiver som kan skape et mer rettferdig, bærekraftig og demokratisk samfunn. Et glimrende verktøy å bruke på ungdomstrinnet!

tirsdag 14. mai 2013

Edutopia - En ny verden av læring


Edutopia sin visjon er en ny verden av læring. En verden der elever og foreldre, lærere og skoleledere og politikere har kompetanse til å endre utdanningen til det bedre. En verden hvor skoler underviser i prosjektbasert læring, sosialemosjonell læring og alle har tilgang til ny teknologi. En verden hvor innovasjon er regelen, ikke unntaket. En verden der elevene får livslang læring og bidrar positivt til utviklingen av det 21. århundret, gjennom tre fundamentale ferdigheter:
 • Hvordan finne informasjon
 • Hvordan vurdere kvaliteten på informasjonen
 • Hvordan kreativt og effektivt bruke informasjonen til å oppnå et mål
"Utdanning er selve grunnlaget for demokrati - de steg på veien våre ungdommer trenger for å nå sitt fulle potensiale. Min egen erfaring i offentlig skole var ganske frustrerende. Jeg gikk ofte lei. Av og til hadde jeg en lærer som har pirret nysgjerrigheten og motiverte meg til å lære. Det var de lærerne jeg elsket. Jeg tenkte: ´Hvorfor kan ikke skolen være engasjerende hele tiden?´ sier grunnleggeren av Edutopia, filmskaper George Lucas.

Alvorlig behov for lek


"En studie viser at barn som leker med klosser scorer høyere på språktester enn barn som ikke hadde noen klosser." skriver Melinda Wenner i artiklen "The Serious Need for Play" i Scientific American

Frilek er avgjørende for utvikling av sosial kompetanse, for at vi skal takle stress og bygge kognitive ferdigheter som for eksempel problemløsning. Fri og fantasifull lek er avgjørende for normal sosial, emosjonell og kognitiv utvikling.


mandag 13. mai 2013

Å identifisere de kreative elevene

 

"Hver eneste dag, over hele verden, sitter usedvanlig kreative og talentfulle elever i klasserommet og kjeder vettet av seg. Disse vordende innovatører varierer drastisk i hva som fengsler oppmerksomheten deres, enten det er vitenskap og teknikk, arkitektur og design, kunst, musikk og underholdning, næringsliv og finans, jus, eller andre interessante emner", skriver  Scott Barry Kaufman i artiklen "Profiling Serial Creators", hentet fra The Creativity Post.

Siden så mye står på spill for å øke kreativiteten i samfunnet, er det viktig at vi stadig utvikler og forsøker å forbedre metodene der vi identifiserer, veileder og dyrker fram de som er klare - og som kan å bli vår neste generasjon av innovatører. Tragisk nok mislykkes vi ofte med disse elevene, og lar dem falle mellom to stoler i et utdanningssystem som belønner egenskaper som heller demper kreativitet, som standardisering og effektivitet. Les hele artiklen her.

Så, hvordan står det til i norske klasserom? Er vi gode nok til å identifisere og støtte de mest kreative elevene? Er vi gode nok til å legge til rette for kreativitet, oppfinnsomhet og forskertrang - er vi gode nok til la de evnerike barna blomstre?søndag 12. mai 2013

Bygg et bokskap - gi bort en bokLittle Free Library sin visjon er å fremme leseferdighet og leseglede ved å bygge små  minibibliotek over hele verden. Little Free Library-bevegelsen startet opp i 2009 og vokser seg større og større. Opplegget er enkelt; du fyller opp et pent, lite skap med bøker og folk kan ta  med seg ei bok og sette nye bøker bøker inn. Antallet registrerte småbibliotek vokser for hver dag. Hva med å få opp noen minibibliotek i Norge også?


100 utdanningsblogger


Teach100 rangerer og gir poeng til hundrevis av utdanningblogger på nettet. Hold deg oppdatert på hva folk snakker om innen utdanning over hele verden. De fleste bloggene er amerikanske og du finner fler av de her på bloggen også, under fanen pedagogiske nettsteder.

Videoredigering på nett - enkelt og gratis


Her finner du syv gode videoredigeringsverktøy som ikke trenger å installeres på maskinen. Enkelt og gratis:
WeVideo er et cloud-baserte videoredigeringsverktøy. Det er gratis å bruke. De har også rimelige alternativer dersom du ønsker å oppgradere til HD, eller lagre flere videoer.Med Google Story Builder kan du lage videohistorier like enkelt som du skriver i Google Docs. Du kan tilpasse videoene etter karakterene, historien og musikken. Når du er ferdig kan du dele filmen med andre.
Istedet for å bruke av tiden i klasserommet til å lære deg et komplisert videoredigeringsprogram, kan du og elevene heller gå rett på prosjektet med Pixorial. Enten du ønsker å filme undervisningen, lage presentasjoner, eller trigge elevenes kreativitet ved å la dem filme, redigere og dele sine egne videoer, så finner du mange muligheter med dette verktøyet.Powtoon er et presentasjonsverktøy som inneholder et intuitivt brukergrensesnitt, kul tegneseriegrafikk, 200% mindre frustrerende enn Prezi, og tilbyr en zillion flere alternativer enn gratisversjonen av GoAnimate. Eller noe sånt, bra er det i hvertfall.


Intervue er et raskt og enkelt verktøy for folk som vil lage videosvar på nettet fra alle som har et webkamera.
Web of Stories lar deg enten ta opp direkte på maskinen med et webkamera, eller laste opp en video du har filmet med kamera eller telefon. Du kan utføre enkel redigering med klippeverktøyet og du kan lage så mange filmer du vil.Mix bilder, videoer og musikk med Flixtime. Rask og enkel.
Wideo er en online animasjonplattform hvor du kan opprette, redigere og dele videoer gratis. Du kan lage (eller laste opp) bilder, tekst, animasjoner og videoer som du bruker i din egen video. Enkelt å dele med andre.


XtraMath; Grunnleggende matematiske ferdigheter


XtraMath er en Seattle-baserte nonprofit-organisasjon dedikert til matematikk for alle. Målet er å utvikle effektive, tilpassede og gode pedagogiske aktiviteter - og gjøre dem tilgjengelig gratis.

XtraMath startet høsten 2007 av David Jeschke som så behovet for et individualisert tilbud innen matematikkfaget. De legger vekt på å lære grunnleggende matematiske ferdigheter. Opplegget er i stadig utvikling.

lørdag 11. mai 2013

5 verktøy for å lage egne tidslinjer


Å lage tidslinjer er et ganske vanlig skoleprosjekt, særlig for historieundervisningen (siden historien egentlig er en diger tidslinje!) Men det er ikke alltid slik at arket er stort nok og langt nok til å få med alle detaljene. Heldigvis finnes det gode web-verktøy som gjør at du kan lage tidslinjen så innholdsrik og detaljert som du bare ønsker. Du kan legge til bilder, videoer og tekst. Og selvfølgelig kan du lage tidslinjer i andre fag enn historie! Her er fem gode nettressurser:Time Toast lar deg lage en ubegrenset mengde tidslinjer som lett kan integreres med Facebook. Det er gratis å bruke. Grensesnittet er enkelt - bare klikk "legg til en hendelse" og du kan legge til tekst, koblinger eller bilder.Meograph sitt slagord er "Four Dimensional Storytelling ". De tilbyr et enkelt grensesnitt hvor du kan kombinere nyheter, historie, reiser, livshendelser, bilder, videoer, lyd, etc for å skape en innholdsrik og spennende tidslinje. De tilbyr et enkelt delingsalternativ og et web-basert grensesnitt. Capzles ligner på Meograph ved at det lar deg integrere informasjon fra en mange ulike kilder (video, lyd, bilder, tekst, etc) i én innholdsrik tidslinje. Capzles er gratis å bruke. De jobber også med et Indiegogo prosjekt, der de utvikler et lignende verktøy som er rettet spesielt mot lærere og klasserom. Dette verktøyet har også en tilhørende iOS app og er gratis å bruke. Tidslinjene er enkle å dele med andre.Dipity er en annet tidslinjeverktøy hvor du kan integrere video, lyd, bilder, tekst, lenker, sosiale medier, plassering og andre ting du vil ha med. Du kan også laste opp info fra nettet og/eller sosiale medier. Du kan lage tre tidslinjer gratis, etter det må du betale. (30 dagers gratis prøveversjon).XTimeline er et gratis tidslinjeverktøy hvor du kan legge til tekst, bilder og video. Grensesnittet er rent og enkelt - og veldig enkelt å bruke.  Med XTimeline kan du jobbe i grupper og samarbeide med andre. Alle jobber sammen på den samme tidslinja og sånn sett ideelt for gruppearbeid. XTimeline er gratis å bruke og du kan lage så mange tidslinjer du vil.

For mer info gå til edudemic.

23 Creative Learning Apps for klasserommet


Her er en liste over 23 iPad apps som kan brukes i klasserommet. Listen er laget av Michael Fricano II fra Mililani Ike Elementary School på Hawaii. Besøk edshelf, der finner du mange lister over apps du kan bruke i klasserommettorsdag 9. mai 2013

Gmail-snarveier (Infographic) - og tidsbesparende triks

Visste du at du kan bla gjennom gmail uten å bruke musa? Her er en jukselapp som gir deg en grundig oversikt over gmail-snarveier, beskrivels av hva de gjør og en illustrasjon av hvordan resultatene vises på skjermen.