tirsdag 14. mai 2013

Edutopia - En ny verden av læring


Edutopia sin visjon er en ny verden av læring. En verden der elever og foreldre, lærere og skoleledere og politikere har kompetanse til å endre utdanningen til det bedre. En verden hvor skoler underviser i prosjektbasert læring, sosialemosjonell læring og alle har tilgang til ny teknologi. En verden hvor innovasjon er regelen, ikke unntaket. En verden der elevene får livslang læring og bidrar positivt til utviklingen av det 21. århundret, gjennom tre fundamentale ferdigheter:
  • Hvordan finne informasjon
  • Hvordan vurdere kvaliteten på informasjonen
  • Hvordan kreativt og effektivt bruke informasjonen til å oppnå et mål
"Utdanning er selve grunnlaget for demokrati - de steg på veien våre ungdommer trenger for å nå sitt fulle potensiale. Min egen erfaring i offentlig skole var ganske frustrerende. Jeg gikk ofte lei. Av og til hadde jeg en lærer som har pirret nysgjerrigheten og motiverte meg til å lære. Det var de lærerne jeg elsket. Jeg tenkte: ´Hvorfor kan ikke skolen være engasjerende hele tiden?´ sier grunnleggeren av Edutopia, filmskaper George Lucas.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.