onsdag 15. mai 2013

Films For Action


Films For Action er et samarbeidsprosjekt for alternative nyheter og et filmbibliotek for folk som ønsker å forandre verden. De har katalogisert over 1500 av de beste filmene og videoene som kan sees gratis på nettet. 

Idéen er å bruke kraften i film for å øke bevisstheten om viktige sosiale, miljømessige og mediarelaterte problemer, som ikke dekkes av de ordinære nyhetene. Målet er å gi folk informasjon og perspektiver som kan skape et mer rettferdig, bærekraftig og demokratisk samfunn. Et glimrende verktøy å bruke på ungdomstrinnet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.