torsdag 16. mai 2013

Klasseledelse"Ferdigheter i klasseledelse er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i sitt arbeid. Klasseledelse handler om prinsipper, mål og verdier - men hvilke ferdigheter, prinsipper, mål og verdier er det snakk om? Og ikke minst - hva skal til for å få realisert den gode klasseledelsen? Alle steder der folk samles, vil det være uro. Hva er forskjellen på normal uro og destruktiv uro, bråk og konflikter?”

Slike problemstillinger diskuterer Terje Ogden i boka “Klasseledelse. Praksis, teori og forskning”.

I power point-presentasjonen “Klasseledelse - mellom det pedagogiske verkstedet og det strukturerte klasserommet” kan du lese mer om klasseledelse. Her får du en innføring i prinsippene og hva forskning og faglitteratur sier om temaet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.