mandag 20. mai 2013

Learning Theory Wheel

Learning Theory Wheel

Undervisning er en  aktivitet som er dypt forankret i læringsteorier. Å kunne gjenkjenne og skille mellom de ulike læringsteorier, sammen med evnen til å forstå årsakene til at du velger en bestemt teori fremfor en annen, kan være er nøkkelen til god og vellykket undervisning.

Denne interaktive grafikken vil garantert hjelpe deg å navigere i de ulike læringsteoriene. Foruten å oppsummere alle de viktigste navnene og begrepene, er de også koblet opp mot en relevant wikipediaartikkel.


Klikk her for å se den originale versjonen i full størrelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar