onsdag 26. juni 2013

Pedagogisk utviklingsarbeid


Hvilke områder kan du bli bedre på - og hvilke områder du bli bedre på? Én måte å bli bedre på, er å bestemme deg for hva du vil bedre på, og så aktivt forplikte deg til å øve, lese og jobbe for å nå målet ditt. Noen aktuelle spørsmål er:

  • Hva gjør deg stolt av å jobbe på skolen?
  • Hva er noen av utfordringene du møter i skolen, som gjør det vanskelig for deg å være så god som du ønsker?
  • Hva ville gjøre dette til en enda bedre skole?
Skoler som har en samarbeidende kultur får utrettet mer. Det innebærer at vi må bli enige om hva vi vil med vår undervisning, og bli enige om hvordan vi skal få det til. Enkelt sagt betyr det at vi må bruke mer tid på felles planlegging av undervisning og mer tid på å observere/vurdere hverandre og elevenes utbytte av det vi gjør i timene.

I en samarbeidende kultur jobber vi individuelt for å oppnå felles mål. Som team fokuserer vi på å finne svar spørsmål knyttet til læring og trivsel hos elevene, lærere og på skolen generelt:
  • Hvordan kan vi avklare og kommunisere skolens oppgave, visjon og mål?
  • Hvordan kan vi innlede, implementere og opprettholde en endringsprosess?
  • Hvordan kan vi forme en skolekultur og lage rutiner/strukturer som støtter den kulturen vi ønsker?
  • Hvordan kan vi skape samarbeidsprosesser som resulterer i både individuell og felles læring?
  • Hvordan kan vi fremme et miljø som er resultat-orientert,men som samtidig oppmuntrer til prøving og feiling og eksperimentering?
Det dreier seg om å ha en mentalitet som er opptatt av, og oppmuntrer til, kontinuerlig utvikling og progresjon.

For å være trygg på om du får med deg alle aspektene ved å planlegge, kan det være en idé å bruke et SMART-skjema:


Letter
Major term
Minor terms
S
Specific
Significant, stretching, simple
M
Measurable
Motivational, manageable, meaningful
A
Attainable
Appropriate, achievable, agreed, assignable, actionable, adjustable, ambitious, aligned, aspirational, acceptable, action-focused
R
Relevant
Result-based, results-oriented, resourced, resonant, realistic
T
Time-bound
Time-oriented, time framed, timed, time-based, timeboxed, time-specific, timetabled, time limited, trackable, tangible
E
Evaluate
Ethical, excitable, enjoyable, engaging, ecological
R
Reevaluate
Rewarded, reassess, revisit, recordable, rewarding, reaching
S
Satisfactory
Satisfies strategic vision

Vi retter fokus mot læring/undervisning - i en samarbeidende kultur - med felles målsettinger.

Å systematisk samarbeide er en prosess der vi jobber sammen, med gjensidig innsats og målsettinger, for å forbedre både den individuelle innsatsen og den innsatsen vi gjør felles som et team. En av grunnene til at et SMART-skjema er bra verktøy, er at det gir deg mulighet til å se det store bildet i forhold til hva du prøver å oppnå, og gir deg oversikt over de enkelte delene/delmålene. Det gir deg også muligheten til å teste ut nye måter, idéer og metoder, og reflektere over resultatene; “På hvilken måte var denne undervisningen/økten bra/dårlig for den enkelte elev?”Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.