fredag 28. juni 2013

Utdanning ikke er en konkurranse man skal vinne


Det er på tide for skolebyråden å forstå at utdanning ikke er en konkurranse man skal vinne.

"Oslo-skolens maniske bruk av testing og kartlegging speiler et trist og tragisk syn på læring og vurdering. Hvis det er på det samme grunnlaget rektorene måles av utdanningsetaten, burde protestene være høylytte, men rektorer i Oslo er verdensmestre i tilpasning. I sin lojalitet til skoleeier holder de heller kjeft", skriver Gunhild Nohre-Walldén i en mye delt kronikk i Aftenposten (27.06.13).

Hun er selv utdannet allmennlærer, men jobber nå i privat sektor.


Hva skal vi (skolen, foresatte, politikere) egentlig med all testingen? Så lenge testregimet bare måler selve testingen - og ikke den egentlige læringen, har jeg ikke foreløpig hørt ett eneste godt argument.

Leder Terje Vilno i Utdanningsforbundet i Oslo er enig med Nohre-Walldén:

"Det er altfor mye testing, og i flere år har lærere gitt uttrykk for at mye av testingen ikke gir særlig informasjon utover det læreren allerede vet, og at de dessuten opplever at de får sentrale bestemmelser tredd over seg. Lærerne og foreldrene må i langt høyere grad være med på å styre dette. Det er dem som kjenner elevenes behov," sier han til Aftenposten samme dag.

Det er slett ikke overraskende at skolebyråd Torger Ødegaard ikke deler dette synet på utanning og læring. På spørsmål om at Utdanningsforbundet og skolebyråden har vidt forskjellige oppfatninger når det gjelder omfanget av kartleggingen, svarer han:

"At vi og utdanningsforbundet har ulike oppfatninger er greit. En politisk diskusjon om virkemidler må vi kunne ha. Vi kommer uansett til å ha stadig mer ambisiøse mål for hva elevene skal lære. Våre elever skal konkurrere med de beste elevene i Europa."

"Vi kommer uansett til å ha stadig mer ambisiøse mål", sier han. Skolebyråden avviser arrogant innspill som kommer fra fagfolk og er blottet for evnen til å lytte til disse.


Det er på tide for skolebyråden å forstå at utdanning ikke er en konkurranse man skal vinne.

Spørsmål om skole bør helst besvares av de som bruker skolen; lærere, elever og foresatte.

Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet, skriver: "Det tilligger skolen og lærerne å bruke sitt profesjonelle skjønn for å bedømme hva som er i barnas/elevenes beste interesse i bestemte situasjoner. Torger Ødegaard sitt viktigste oppdrag er å kvalifisere dem for og støtte dem i det arbeidet. Jeg er usikker på om Torger Ødegaard vil bidra. Men det fritar på ingen måte oss andre fra vårt ansvar. Vår forpliktelse til barnet og eleven har ingen forbehold." i artiklen "Beklager!" i Aftenposten (28.06.13). Les den her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar