fredag 9. august 2013

NASA - The Next Chapter - InfographicMed Curiosity på Mars, Voyager på kanten av solsystemet, Messenger som ser på Merkur og Cassini som fortsatt kjører runder rundt Jupiter, er det ganske mange romskip ute og svever. NASA er fokusert på fremtiden. Bildet over viser noen fremtidige planer. Bildet er hentet fra ScienceDump.

NASA - The Next Chapter - InfographicMed Curiosity på Mars, Voyager på kanten av solsystemet, Messenger som ser på Merkur og Cassini som fortsatt kjører runder rundt Jupiter, er det ganske mange romskip ute og svever. NASA er fokusert på fremtiden. Bildet over viser noen fremtidige planer. Bildet er hentet fra ScienceDump.

tirsdag 6. august 2013

Planlegg og organiser undervisningen bedre med Lesson Study


Hvordan kan vi bli bedre på å planlegge og organisere undervisningen? Lesson Study er en metode som bygger på Edward Deming’s Plan-Do-Check-Act (PDCA-hjulet) som ligger til grunn for alt moderne kvalitetsutviklingsarbeid:
Målet for Lesson Study og Learning Study er å forbedre elevenes læring. Erfaringer fra en rekke land er at det er akkurat det som skjer. Lesson Study stammer fra Japan, der det heter Kenkyou jugyou (forskningstime). Metoden handler om at lærere samarbeider i små grupper, diskuterer elevenes læringsmål for en økt eller en periode, planlegger undervisningsopplegg, observerer hverandres undervisning (gjerne ved videofilming) og så analyserer resultatet og deler/publiserer erfaringene med de andre lærerne på skolen. Lesson Study er lærernes samarbeidslæring satt i system.Se større versjon av bildet her.Du kan lese mer om Lesson Study i artiklen “Japanske takter i Bømlo kommune”. Jeg har samlet mer informasjon og verktøy om Lesson Study her.

Ved (f eks) å bruke en Lesson Study-metode, kan vi bli bedre til å planlegge og gjennomføre undervisningen. Samtidig retter vi fokus (gjennom observasjon av hverandre) på hvordan elevene responderer på vår undervisning.


Planlegg og organiser undervisningen bedre med Lesson Study


Hvordan kan vi bli bedre på å planlegge og organisere undervisningen? Lesson Study er en metode som bygger på Edward Deming’s Plan-Do-Check-Act (PDCA-hjulet) som ligger til grunn for alt moderne kvalitetsutviklingsarbeid:
Målet for Lesson Study og Learning Study er å forbedre elevenes læring. Erfaringer fra en rekke land er at det er akkurat det som skjer. Lesson Study stammer fra Japan, der det heter Kenkyou jugyou (forskningstime). Metoden handler om at lærere samarbeider i små grupper, diskuterer elevenes læringsmål for en økt eller en periode, planlegger undervisningsopplegg, observerer hverandres undervisning (gjerne ved videofilming) og så analyserer resultatet og deler/publiserer erfaringene med de andre lærerne på skolen. Lesson Study er lærernes samarbeidslæring satt i system.Se større versjon av bildet her.Du kan lese mer om Lesson Study i artiklen “Japanske takter i Bømlo kommune”. Jeg har samlet mer informasjon og verktøy om Lesson Study her.

Ved (f eks) å bruke en Lesson Study-metode, kan vi bli bedre til å planlegge og gjennomføre undervisningen. Samtidig retter vi fokus (gjennom observasjon av hverandre) på hvordan elevene responderer på vår undervisning.