torsdag 26. september 2013

Prosjektbasert læring (PBL)


Prosjektbasert læring er en dynamisk tilnærming til undervisning. Elevene utforske reelle problemer og utfordringer. Med denne typen aktiv og engasjerende læring, blir elevene inspirert til å få en dypere kunnskap om de fagene de studerer.Les mer om prosjektbasert læring på Edutopia sine nettsider.

Prosjektbasert læring (PBL)


Prosjektbasert læring er en dynamisk tilnærming til undervisning. Elevene utforske reelle problemer og utfordringer. Med denne typen aktiv og engasjerende læring, blir elevene inspirert til å få en dypere kunnskap om de fagene de studerer.Les mer om prosjektbasert læring på Edutopia sine nettsider.

torsdag 12. september 2013

Gooru - søkemotor for læring


Gooru er en non-profit organisasjon som jobber for menneskets rett til utdanning. Det er et pedagogisk nettverktøy som effektiviserer forberedelsen til timen. Gooru er en gratis søkemotor for læring. Den er lett å navigere i og du finner raskt fram til det du leter etter. Gooru gir deg også muligheten til å lage egne samlinger av undervisningsopplegg du finner på nett. Et annet godt opplegg er svenske lektion.se. Det er Sveriges største nettsted for lærere. Engelske TESconnect er også et godt sted å finne fram til gode undervisningsopplegg.

Du finner flere gode pedagogiske nettsteder her.

Gooru - søkemotor for læring


Gooru er en non-profit organisasjon som jobber for menneskets rett til utdanning. Det er et pedagogisk nettverktøy som effektiviserer forberedelsen til timen. Gooru er en gratis søkemotor for læring. Den er lett å navigere i og du finner raskt fram til det du leter etter. Gooru gir deg også muligheten til å lage egne samlinger av undervisningsopplegg du finner på nett. Et annet godt opplegg er svenske lektion.se. Det er Sveriges største nettsted for lærere. Engelske TESconnect er også et godt sted å finne fram til gode undervisningsopplegg.

Du finner flere gode pedagogiske nettsteder her.

søndag 8. september 2013

Valgets kvaler - demokrati på timeplan


På Nyskolen i Oslo har vi et eget prosjektarbeid som heter Heureka. Hver Heurekaperiode er på fem til seks uker. Heureka gjennomføres fire ganger hvert år på barnetrinnet og to ganger per år på ungdomstrinnet.

Årets første Heureka på barnetrinnet handler om valg og demokrati. Den følger opp forrige prosjektperiode som handlet om samfunn og bygger således videre på denne.

Heureka åpner med en opplevelsesdag der barnetrinnet deles inn i fem aldersblandede grupper. I løpet av skoledagen skal alle gruppene besøke fem ulike rom - med fem ulike varianter av temaet. Denne gangen var det styringsformene anarki, monarki, representativt demokrati, diktatur og direkte demokrati.

Resten av uka brukes til inspirasjon over temaet, med blant annet "politikersafari" ned til Stortinget og Oslo sentrum for å se på valgbodene og politikerne.

Uka avsluttes med "den gode samtalen" der vi sammen med elevene diskuterer oss fram til hva som er tema for denne Heurekaperioden og begynner på en problemstilling de skal ta med seg videre inn i oppgaveskrivingen. Det gjøres på forskjellige måter i klasserommet. De aller yngste debatterer på en helt annen måte enn de eldste. Målet er at hele barnetrinnet får en felles forståelse for temaet.

De enkelte trinnene bruker store deler av de neste ukene til å skrive en oppgave. Oppgavene er svært varierte i innhold og utseende; som veggavis, som blog og som ressurshefte.

Å sette av god tid til demokrati på timeplanen er avgjørende for at elevene skal få den kunnskapen de trenger om emnet. Elevene på Nyskolen er allerede godt vant med direkte demokrati på skolens saksmøter. Saksmøtet avholdes hver onsdag og er obligatorisk for alle elever og alle ansatte. 

Dersom du vil vite mer om heureka og saksmøtet, ta kontakt med meg.

Les også:
Heureka! Prosjektmodellen på Nyskolen

Valgets kvaler - demokrati på timeplan


På Nyskolen i Oslo har vi et eget prosjektarbeid som heter Heureka. Hver Heurekaperiode er på fem til seks uker. Heureka gjennomføres fire ganger hvert år på barnetrinnet og to ganger per år på ungdomstrinnet.

Årets første Heureka på barnetrinnet handler om valg og demokrati. Den følger opp forrige prosjektperiode som handlet om samfunn og bygger således videre på denne.

Heureka åpner med en opplevelsesdag der barnetrinnet deles inn i fem aldersblandede grupper. I løpet av skoledagen skal alle gruppene besøke fem ulike rom - med fem ulike varianter av temaet. Denne gangen var det styringsformene anarki, monarki, representativt demokrati, diktatur og direkte demokrati.

Resten av uka brukes til inspirasjon over temaet, med blant annet "politikersafari" ned til Stortinget og Oslo sentrum for å se på valgbodene og politikerne.

Uka avsluttes med "den gode samtalen" der vi sammen med elevene diskuterer oss fram til hva som er tema for denne Heurekaperioden og begynner på en problemstilling de skal ta med seg videre inn i oppgaveskrivingen. Det gjøres på forskjellige måter i klasserommet. De aller yngste debatterer på en helt annen måte enn de eldste. Målet er at hele barnetrinnet får en felles forståelse for temaet.

De enkelte trinnene bruker store deler av de neste ukene til å skrive en oppgave. Oppgavene er svært varierte i innhold og utseende; som veggavis, som blog og som ressurshefte.

Å sette av god tid til demokrati på timeplanen er avgjørende for at elevene skal få den kunnskapen de trenger om emnet. Elevene på Nyskolen er allerede godt vant med direkte demokrati på skolens saksmøter. Saksmøtet avholdes hver onsdag og er obligatorisk for alle elever og alle ansatte. 

Dersom du vil vite mer om heureka og saksmøtet, ta kontakt med meg.

Les også:
Heureka! Prosjektmodellen på Nyskolen