torsdag 26. september 2013

Prosjektbasert læring (PBL)


Prosjektbasert læring er en dynamisk tilnærming til undervisning. Elevene utforske reelle problemer og utfordringer. Med denne typen aktiv og engasjerende læring, blir elevene inspirert til å få en dypere kunnskap om de fagene de studerer.



Les mer om prosjektbasert læring på Edutopia sine nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar