torsdag 24. oktober 2013

Khan Academy - på norsk!


Khan Academy burde være kjent for de fleste som underviser matematikk i skolen. Her er det tusenvis av videoer du kan se og bruke i undervisningen, særlig egnet for deg som bruker omvendt klasserom som metode. Men også veldig bra for elever, lærere og foresatte som ønsker å gjøre noe mer enn det pensum tillater. Nå har det kommet en YouTube kanal på norsk: Khan Academy Norsk!

De har også en egen side på facebook.

Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen


Håndboken er ment som en første støtte til lærere i grunnskolen som arbeider- eller skal arbeide med elever med Asperger syndrom, og gir en oversikt over ulike sider ved Asperger syndrom med tips som lærere raskt kan omsette i sin pedagogiske praksis. Håndboken er gratis og utarbeidet av PPT i Stavanger kommune og Statped vest, og er et resultat av et lengre samarbeid.

mandag 21. oktober 2013

Koding i klasserommet


Å lære seg å kode er morsomt og spennende. Med smarttelefoner, nettbrett - og apps til alt mulig, er koding en smart ferdighet å ha. 

Det finnes enormt mange nettressurser på dette. Ikke alle er like gode, men ganske mange av dem er enkle og lette å forstå. Nettstedet TeachThought.com har samlet 10 gode verktøy du kan bruke i klasserommet. Lær deg å lage spill og apps med en gang!

tirsdag 8. oktober 2013

Prosessorientert skriving


PROSESSORIENTERT SKRIVING
Prosessorientert skriving er en god metode å bruke dersom du skal bli bedre til å skrive og produsere tekster. Metoden kan brukes på fagtekster, fortellinger, dikt og alle andre former for tekst.

1. Idéfase

I denne fasen skal du lete etter idéer. Du kan gjøre det alene, sammen med andre andre, eller snakke med læreren. En annen metode er idémyldring i fellesskap; Hva er relevant å skrive om? Bruk hv-spørsmål: hva, hvem, hvorfor, hvor, hvordan.

Denne fasen omfatter forarbeid og innsamling av informasjon. Husk at å skrive er en dynamisk prosess og at selve teksten blir til underveis.


2. Idéutforming

Bruk litt tid på å velge den idéen du vil gå videre med. Lag for eksempel tankekart, venndiagram eller temakart.

Her kan du komme igang med det første utkastet. Her skal du forsøke å strukturere den informasjonen du har funnet til nå. Lag en skisse. I denne fasen er innhold viktigere enn selve teksten. Vi legger ikke så stor vekt på det språklige ennå.

3. Respons

Nå skal du få reaksjoner på teksten din fra de andre i gruppa og læreren. Husk at dette ikke er en “dom” over teksten, men reaksjoner og forslag du kan jobbe videre med. De som gir respons skal legge vekt på det positive i teksten din. Det er viktig at responsen er så konkret som mulig (trekk fram eksempler i teksten - hvorfor er det bra?).

4. Første utkast - “kladd”

Her skal du presentere teksten akkurat slik den ser ut .

Du skal få tilbakemelding på formen på teksten, inndeling i avsnitt og hvordan du uttrykker deg.

5. Finpuss og klargjøring

Dette er en korrekturlesing (som læreren gjør). Her skal vi se på rettskriving, ordvalg, begreper, tegnsetting i tillegg til selve formen på teksten (forrige punkt).

I denne fasen kan det hende at du vil lage et nytt utkast. Da skal læreren lese korrektur en gang til.

6. Sluttføring

I denne fasen skriver du ferdig selve teksten du jobber med.

7. Utgivelse

Med utgivelse mener vi enten innlevering eller at teksten skal publiseres (for eksempel på en skoleblogg)

8. Vurdering og evaluering

Først skal læreren rette alle tekstene og gi tilbakemelding. Alle de andre på gruppa skal også gi (positive) tilbakemelding på den teksten du har skrevet.Du kan lese mer om prosessorientertskriving på Utdanningsdirektoratets nettsider, eller se på denne presentasjonen. Boka "Skrivepedagogikk på norsk" av Torlaug Løkensgard Hoel gir en grei innføring i metoden.