tirsdag 8. oktober 2013

Prosessorientert skriving


PROSESSORIENTERT SKRIVING
Prosessorientert skriving er en god metode å bruke dersom du skal bli bedre til å skrive og produsere tekster. Metoden kan brukes på fagtekster, fortellinger, dikt og alle andre former for tekst.

1. Idéfase

I denne fasen skal du lete etter idéer. Du kan gjøre det alene, sammen med andre andre, eller snakke med læreren. En annen metode er idémyldring i fellesskap; Hva er relevant å skrive om? Bruk hv-spørsmål: hva, hvem, hvorfor, hvor, hvordan.

Denne fasen omfatter forarbeid og innsamling av informasjon. Husk at å skrive er en dynamisk prosess og at selve teksten blir til underveis.


2. Idéutforming

Bruk litt tid på å velge den idéen du vil gå videre med. Lag for eksempel tankekart, venndiagram eller temakart.

Her kan du komme igang med det første utkastet. Her skal du forsøke å strukturere den informasjonen du har funnet til nå. Lag en skisse. I denne fasen er innhold viktigere enn selve teksten. Vi legger ikke så stor vekt på det språklige ennå.

3. Respons

Nå skal du få reaksjoner på teksten din fra de andre i gruppa og læreren. Husk at dette ikke er en “dom” over teksten, men reaksjoner og forslag du kan jobbe videre med. De som gir respons skal legge vekt på det positive i teksten din. Det er viktig at responsen er så konkret som mulig (trekk fram eksempler i teksten - hvorfor er det bra?).

4. Første utkast - “kladd”

Her skal du presentere teksten akkurat slik den ser ut .

Du skal få tilbakemelding på formen på teksten, inndeling i avsnitt og hvordan du uttrykker deg.

5. Finpuss og klargjøring

Dette er en korrekturlesing (som læreren gjør). Her skal vi se på rettskriving, ordvalg, begreper, tegnsetting i tillegg til selve formen på teksten (forrige punkt).

I denne fasen kan det hende at du vil lage et nytt utkast. Da skal læreren lese korrektur en gang til.

6. Sluttføring

I denne fasen skriver du ferdig selve teksten du jobber med.

7. Utgivelse

Med utgivelse mener vi enten innlevering eller at teksten skal publiseres (for eksempel på en skoleblogg)

8. Vurdering og evaluering

Først skal læreren rette alle tekstene og gi tilbakemelding. Alle de andre på gruppa skal også gi (positive) tilbakemelding på den teksten du har skrevet.Du kan lese mer om prosessorientertskriving på Utdanningsdirektoratets nettsider, eller se på denne presentasjonen. Boka "Skrivepedagogikk på norsk" av Torlaug Løkensgard Hoel gir en grei innføring i metoden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.