søndag 18. mai 2014

Boktips: "Språk og dysleksi" av Turid Helland


Boka "Språk og dysleksi" av Turid Helland handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da. Den er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene.

Boka er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene. Denne innfallsvinkelen går igjen i framstillingen av hva dysleksi har å si for basisferdighetene på skolen: å lære å lese, skrive og regne, og for innlæring av fremmedspråk.

Turid Helland er professor i logopedi ved Institutt for biologiske og medisinsk psykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Helland har publisert en rekke artikler i Norge og utlandet. Hun er leder for prosjektet "Ut med språket!"

Boka anbefales til alle som jobber med språk og matematikk i skolen og til foresatte som ønsker en dypere forståelse til utfordringer knyttet til dysleksi og dyskalkuli. Boka er godt egnet til utviklings- og gruppearbeid på skoler for å heve kompetansenivået i kollegiet.

Boktips: "Språk og dysleksi" av Turid Helland


Boka "Språk og dysleksi" av Turid Helland handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da. Den er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene.

Boka er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene. Denne innfallsvinkelen går igjen i framstillingen av hva dysleksi har å si for basisferdighetene på skolen: å lære å lese, skrive og regne, og for innlæring av fremmedspråk.

Turid Helland er professor i logopedi ved Institutt for biologiske og medisinsk psykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Helland har publisert en rekke artikler i Norge og utlandet. Hun er leder for prosjektet "Ut med språket!"

Boka anbefales til alle som jobber med språk og matematikk i skolen og til foresatte som ønsker en dypere forståelse til utfordringer knyttet til dysleksi og dyskalkuli. Boka er godt egnet til utviklings- og gruppearbeid på skoler for å heve kompetansenivået i kollegiet.

fredag 9. mai 2014

12 steder med gratis filmer om sosiale spørsmål


Nå som folk begynner å bruke digital teknologi omtrent samtidig som de begynner å gå, er det viktig å lære seg å tenke kritisk om viktige sosiale spørsmål. Bilder og filmer kan være gode kilder. Men det kan være vanskelig å finne de gode ressursene til politiske og sosiale problemstillinger. Her er en liste over 12 nettsteder som tilbyr dokumentarfilmer helt gratis:


Documentary Heaven
A collection of documentaries on a variety of topics, including environment, health, politics, society and more.

DocumentaryWire
Another collection of documentaries on a variety of topics, including environment, health, politics, society and more.

Explore
Short films on a variety of topics, from animal and human rights, to environmental protection, to education and spirituality.

Films for Action
Posts documentaries, short films, video talks and more on a variety of social change issues. Users can add their own content, as well.

Free Documentaries.org
More than 100 documentaries on a variety of social change issues.

Global Oneness Project
Offers the stories, challenges and triumphs of changemakers and citizens around the world as a springboard for positive change.

KarmaTube
A collection of videos and video clips that are meant to inspire positive action.

Media That Matters Film Festival
Short, award-winning films on important topics. You can view each year’s past winners.

Sociological Cinema
Features and analyzes videos and other multimedia through a lens of various social issues. Searchable by topic.

TED.com
Sample talks and performances from hundreds of thought leaders and changemakers.

What’s the Big Idea
Seeks to introduce middle-school students to philosophical (moral and ethical) concepts through film and discussion. The website offers film clips, discussion questions and follow-up activities on topics such as bullying, friendship, lying, peer pressure, environmental ethics and animal welfare.

YouTube
Yes, it’s the ubiquitous site that contains a lot of nonsense, but you can also search for videos on important global issues, from slavery to sustainability to sentience in animals.

Takk til Institute for Humane Education for lista. Og husk at du alltid kan bruke NRK og biblioteket!

12 steder med gratis filmer om sosiale spørsmål


Nå som folk begynner å bruke digital teknologi omtrent samtidig som de begynner å gå, er det viktig å lære seg å tenke kritisk om viktige sosiale spørsmål. Bilder og filmer kan være gode kilder. Men det kan være vanskelig å finne de gode ressursene til politiske og sosiale problemstillinger. Her er en liste over 12 nettsteder som tilbyr dokumentarfilmer helt gratis:


Documentary Heaven
A collection of documentaries on a variety of topics, including environment, health, politics, society and more.

DocumentaryWire
Another collection of documentaries on a variety of topics, including environment, health, politics, society and more.

Explore
Short films on a variety of topics, from animal and human rights, to environmental protection, to education and spirituality.

Films for Action
Posts documentaries, short films, video talks and more on a variety of social change issues. Users can add their own content, as well.

Free Documentaries.org
More than 100 documentaries on a variety of social change issues.

Global Oneness Project
Offers the stories, challenges and triumphs of changemakers and citizens around the world as a springboard for positive change.

KarmaTube
A collection of videos and video clips that are meant to inspire positive action.

Media That Matters Film Festival
Short, award-winning films on important topics. You can view each year’s past winners.

Sociological Cinema
Features and analyzes videos and other multimedia through a lens of various social issues. Searchable by topic.

TED.com
Sample talks and performances from hundreds of thought leaders and changemakers.

What’s the Big Idea
Seeks to introduce middle-school students to philosophical (moral and ethical) concepts through film and discussion. The website offers film clips, discussion questions and follow-up activities on topics such as bullying, friendship, lying, peer pressure, environmental ethics and animal welfare.

YouTube
Yes, it’s the ubiquitous site that contains a lot of nonsense, but you can also search for videos on important global issues, from slavery to sustainability to sentience in animals.

Takk til Institute for Humane Education for lista. Og husk at du alltid kan bruke NRK og biblioteket!

torsdag 8. mai 2014

Interaktivt bilde; 21st Century SkillsHer er et interaktivt bilde fra Thinglink med noen viktige verktøy som støtter ideen om 21st Century Skills. Hold pekeren over hver ferdighet (creating, collaborating, communicating, critical thinking) for å få tilgang til et hav av verktøy knyttet til den. 

Besøk Thinglink for enda flere interaktive bilder. 

Interaktivt bilde; 21st Century SkillsHer er et interaktivt bilde fra Thinglink med noen viktige verktøy som støtter ideen om 21st Century Skills. Hold pekeren over hver ferdighet (creating, collaborating, communicating, critical thinking) for å få tilgang til et hav av verktøy knyttet til den. 

Besøk Thinglink for enda flere interaktive bilder. 

tirsdag 6. mai 2014

Boktips: "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens"


Dr. Danah Boyd har valgt en glimrende tittel for boka om sin egen forskning på unge mennesker og teknologi: "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens".

Hun har rett: det er helt sikkert komplisert. Ikke boka i seg sjøl, som dykker inn i en verden av tenåringer og teknologi og digital uttrykk, men den digitale verden som ungom, lærere og foreldre lever i. Altså vi.

Boken baserer seg på omfattende intervjuer av flere hundre unge mennesker over flere år. Boyd makter å få fram hva det betyr å være tenåring i de første tiårene av den digitale tidsalder, og derfor hva det betyr å være lærer eller forelder, nå og i tiden framover.


Boken kan lastes ned som pdf i sin helhet HER. Les anmeldelse av boka på MiddleWeb.

Boktips: "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens"


Dr. Danah Boyd har valgt en glimrende tittel for boka om sin egen forskning på unge mennesker og teknologi: "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens".

Hun har rett: det er helt sikkert komplisert. Ikke boka i seg sjøl, som dykker inn i en verden av tenåringer og teknologi og digital uttrykk, men den digitale verden som ungom, lærere og foreldre lever i. Altså vi.

Boken baserer seg på omfattende intervjuer av flere hundre unge mennesker over flere år. Boyd makter å få fram hva det betyr å være tenåring i de første tiårene av den digitale tidsalder, og derfor hva det betyr å være lærer eller forelder, nå og i tiden framover.


Boken kan lastes ned som pdf i sin helhet HER. Les anmeldelse av boka på MiddleWeb.

Matematikk på barnetrinnet


MATEMATIKK PÅ BARNETRINNET


“Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk for å utforske universet, for å systematisere erfaringer og for å beskrive og forstå sammenhenger i naturen og i samfunnet (...) Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og byggevirksomhet. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utvikling av samfunnet. Et aktivt demokrati trenger borgere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet “ Les hele Føremål - Læreplan i matematikk fellesfag fra K06.LÆREPLANER
Matematikkundervisningen på Nyskolen skal være levende og spennende. Både matematikk fra dagliglivet og ren matematikk skal ha en naturlig plass i undervisningen. Den enkelte elev skal oppleve utfordringer og mestring under hele forløpet.


Vi følger kunnskapsmålene i K06. Her finner du læreplanen tilpasset fargegruppene på barnetrinnet.


Under finner du læreplanene for de enkelte fargegruppene:


I lærerplanene for de ulike gruppene er det linker til undervisningsopplegg, sortert etter kompetansemål. Grønn og rød gruppe har i tillegg linker til innføringsoppgaver. Matteinnføringene repeterer det grunnleggende i matematikkfaget hver eneste uke. Det er en god måte å vedlikeholde lærestoffet på.TILPASSET UNDERVISNING
For å nå alle elevene er det nødvendig med bredde i undervisningen. En tilpasset opplæring må tilpasses alle, uavhengig av nivå. Med bredde og tilpasset undervisning mener vi: mangfold av metoder og varierte oppgaver innen addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, brøk og prosent.


Det er derfor nødvendig i utvide ressursene for undervisningen. Det er tradisjon for Nyskolen å bruke Multi-bøkene på barnetrinnet. Det er imidlertid ingen grunn til å begrense seg til dette. Det er ikke bra nok å bare å løse oppgaver i boka. Du bør bruke lærerveiledningene aktivt, og ikke nøle med å ta i bruk andre ressurser. Her er en oversikt over hvilke nettressurser som er lenket inn i læreplanene over:
Andre gode ressurser er:

HOVEDOMRÅDER
På barnetrinnet legges fundamentet for all videre matematikkopplæring; grunnleggende tallforståelse, mestring av de fire regningsartene og automatisering av algoritmer, grunnleggende brøkregning og begrepsforståelse.


Læreplanen er delt inn i fire hovedområder:
 • Tall og algebra
 • Geometri
 • Måling
 • Statistikk


Les mer om hovedområdene i K06. Matematikk er et typisk bryggesteinsfag. Det vil si at all progresjon i faget bygger på tidligere erfaringer og kunnskap. Kort fortalt kan utvikling se omtrent slik ut:


 • Grunnleggende tallforståelse og telling
 • De fire regningsartene: Addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon
 • Brøk
 • Algebra


Det er viktig å etablere gode rutiner så tidlig som mulig. Barna må få lov til å snakke om matematikken. Det å sette ord på det som skjer er viktig for en god utvikling. Å argumentere for svaret, selv på de enkleste oppgavene (1+1), er helt nødvendig for etter hvert å kunne utvikle et godt matematisk ordforråd. Å forstå begreper som addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon er viktig for senere å kunne forstå mer kompliserte matematiske begreper og å sette disse i sammenheng med hverandre.VURDERING
Elevenes arbeid og utvikling må vurderes og dokumenteres kontinuerlig. For å være sikker på at at alle elevene lærer det de skal når de skal er bruk av målark et godt verktøy:
Det skal gjennomføres to kartleggingsprøver i året. Nødvendige tiltak i forhold til resultat settes inn så fort som mulig. 5. trinn gjennomfører i tillegg nasjonale prøver i matematikk.GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Å jobbe med de grunnleggende ferdighetene er sentralt i arbeidet med å få en bredest mulig forståelse av  matematikken:


 • Å kunne uttrykke seg muntlig: Gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere, forklare en tankegang, delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier.


 • Å kunne uttrykke seg skriftelig: Løse problemer, beskrive og forklare, sette ord på dette. Lage ulike framstillinger. Bruke matematiske symboler og fagets formelle språk. Kunne sette opp regnestykker på riktig måte.


 • Å kunne lese: Tolke og dra nytte av ulike type tekster. Forstå tekstoppgaver.


 • Å bruke digitalt verktøy: Opprette, åpne og lagre filer. Opprette skjemaer (spreadsheet). Skrive inn data og merke celler. Lage enkle formler. Arbeide med diagrammer.


Les mer om grunnleggende ferdigheter i K06.

Matematikk på barnetrinnet


MATEMATIKK PÅ BARNETRINNET


“Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk for å utforske universet, for å systematisere erfaringer og for å beskrive og forstå sammenhenger i naturen og i samfunnet (...) Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og byggevirksomhet. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utvikling av samfunnet. Et aktivt demokrati trenger borgere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet “ Les hele Føremål - Læreplan i matematikk fellesfag fra K06.LÆREPLANER
Matematikkundervisningen på Nyskolen skal være levende og spennende. Både matematikk fra dagliglivet og ren matematikk skal ha en naturlig plass i undervisningen. Den enkelte elev skal oppleve utfordringer og mestring under hele forløpet.


Vi følger kunnskapsmålene i K06. Her finner du læreplanen tilpasset fargegruppene på barnetrinnet.


Under finner du læreplanene for de enkelte fargegruppene:


I lærerplanene for de ulike gruppene er det linker til undervisningsopplegg, sortert etter kompetansemål. Grønn og rød gruppe har i tillegg linker til innføringsoppgaver. Matteinnføringene repeterer det grunnleggende i matematikkfaget hver eneste uke. Det er en god måte å vedlikeholde lærestoffet på.TILPASSET UNDERVISNING
For å nå alle elevene er det nødvendig med bredde i undervisningen. En tilpasset opplæring må tilpasses alle, uavhengig av nivå. Med bredde og tilpasset undervisning mener vi: mangfold av metoder og varierte oppgaver innen addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, brøk og prosent.


Det er derfor nødvendig i utvide ressursene for undervisningen. Det er tradisjon for Nyskolen å bruke Multi-bøkene på barnetrinnet. Det er imidlertid ingen grunn til å begrense seg til dette. Det er ikke bra nok å bare å løse oppgaver i boka. Du bør bruke lærerveiledningene aktivt, og ikke nøle med å ta i bruk andre ressurser. Her er en oversikt over hvilke nettressurser som er lenket inn i læreplanene over:
Andre gode ressurser er:

HOVEDOMRÅDER
På barnetrinnet legges fundamentet for all videre matematikkopplæring; grunnleggende tallforståelse, mestring av de fire regningsartene og automatisering av algoritmer, grunnleggende brøkregning og begrepsforståelse.


Læreplanen er delt inn i fire hovedområder:
 • Tall og algebra
 • Geometri
 • Måling
 • Statistikk


Les mer om hovedområdene i K06. Matematikk er et typisk bryggesteinsfag. Det vil si at all progresjon i faget bygger på tidligere erfaringer og kunnskap. Kort fortalt kan utvikling se omtrent slik ut:


 • Grunnleggende tallforståelse og telling
 • De fire regningsartene: Addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon
 • Brøk
 • Algebra


Det er viktig å etablere gode rutiner så tidlig som mulig. Barna må få lov til å snakke om matematikken. Det å sette ord på det som skjer er viktig for en god utvikling. Å argumentere for svaret, selv på de enkleste oppgavene (1+1), er helt nødvendig for etter hvert å kunne utvikle et godt matematisk ordforråd. Å forstå begreper som addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon er viktig for senere å kunne forstå mer kompliserte matematiske begreper og å sette disse i sammenheng med hverandre.VURDERING
Elevenes arbeid og utvikling må vurderes og dokumenteres kontinuerlig. For å være sikker på at at alle elevene lærer det de skal når de skal er bruk av målark et godt verktøy:
Det skal gjennomføres to kartleggingsprøver i året. Nødvendige tiltak i forhold til resultat settes inn så fort som mulig. 5. trinn gjennomfører i tillegg nasjonale prøver i matematikk.GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Å jobbe med de grunnleggende ferdighetene er sentralt i arbeidet med å få en bredest mulig forståelse av  matematikken:


 • Å kunne uttrykke seg muntlig: Gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere, forklare en tankegang, delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier.


 • Å kunne uttrykke seg skriftelig: Løse problemer, beskrive og forklare, sette ord på dette. Lage ulike framstillinger. Bruke matematiske symboler og fagets formelle språk. Kunne sette opp regnestykker på riktig måte.


 • Å kunne lese: Tolke og dra nytte av ulike type tekster. Forstå tekstoppgaver.


 • Å bruke digitalt verktøy: Opprette, åpne og lagre filer. Opprette skjemaer (spreadsheet). Skrive inn data og merke celler. Lage enkle formler. Arbeide med diagrammer.


Les mer om grunnleggende ferdigheter i K06.