søndag 18. mai 2014

Boktips: "Språk og dysleksi" av Turid Helland


Boka "Språk og dysleksi" av Turid Helland handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da. Den er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene.

Boka er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene. Denne innfallsvinkelen går igjen i framstillingen av hva dysleksi har å si for basisferdighetene på skolen: å lære å lese, skrive og regne, og for innlæring av fremmedspråk.

Turid Helland er professor i logopedi ved Institutt for biologiske og medisinsk psykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Helland har publisert en rekke artikler i Norge og utlandet. Hun er leder for prosjektet "Ut med språket!"

Boka anbefales til alle som jobber med språk og matematikk i skolen og til foresatte som ønsker en dypere forståelse til utfordringer knyttet til dysleksi og dyskalkuli. Boka er godt egnet til utviklings- og gruppearbeid på skoler for å heve kompetansenivået i kollegiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.