onsdag 17. september 2014

Å gjøre feil er en viktig del av læreprosessen


Å fortelle elevene at de trenger å lese tilbakemeldingene de får, er ikke bare et godt råd - det er etablert vitenskap. I de siste tiårene har forskere oppdaget mye om hvordan folk blir eksperter. Hovedideen er 10.000-timersregelen. Ti tusen er det antall timer det tar å bli en ekspert på nesten alle felt.

Det er viktig at elever og lærere begynner å forstå hvordan arbeidet som fører til kompetanse er. En sentral del av denne forskningen forteller at det ikke er hvor mye praksis noen trenger å utføre, men hva slags praksis. Denne siste kategorien kalles bevisst praksis og innebærer å isolere hva som ikke fungerer og mestre vanskelig områder før du går videre. Forfatteren og foredragsholderen Malcolm Gladwell skriver om dette i boken “Outliers: The Story of Success” (2008).

Tenk deg en musiker som skal lære seg en ny sang. Han eller hun lytter først på sangen, skaffer seg noter, tekst og besifring. Han eller hun vil ikke umiddelbart spille gjennom hele sangen feilfritt. Musikeren stopper opp ved partier som er vanskelige, spiller de om og om igjen, fortsetter å øve og kommer seg videre i sangen. Det samme prinsippet gjelder for skolearbeid. Elevene må øve på det de ikke får til.“Mistakes are the most important thing that happens in any classroom, because they tell you where to focus that deliberate practice.”

Feil er det viktigste som skjer i alle klasserom, fordi de forteller deg hva du skal fokusere 
 i skolearbeidet gjennom en bevisst praksis.

Så hvorfor ser ikke elevene på feil som en verdifull ressurs? Elevene oppfatter ikke feil på en rasjonell måte - de tenker på dem følelsesmessig. Feil gjør at de mange ganger opplever seg selv som “dum”. "Dum" er en følelse. Nærmere bestemt er det følelsen av skam. En naturlig reaksjon er å unngå selve kilden (for eksempel tilbakemeldingen fra læreren). Hvis vi sier noe pinlig, skjuler vi ansiktet. Hvis vi får en dårlig karakter, gjemmer vi prøven. Og det er en dårlig strategi dersom du ønsker å bli bedre i et fag. Skal du lykkes med skolearbeidet, holder det altså ikke å være smart eller motivert. Det kommer like mye an på hvordan du oppfatter dine egne feil.

Les mer om å gjøre feil i “Teaching Students to Embrace Mistakes” på nettstedet Edutopia.


Se også denne TED-videoen med Diana Laufenberg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.