onsdag 24. september 2014

En leksefri skole er mulig


Nyskolen i Oslo er en leksefri skole på barnetrinnet. Vi er en liten grunnskole med 100 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Det er bare på ungdomsskolen at elevene enkelte ganger må gjøre hjemmearbeid - eller egentlig gjøre ferdig påbegynt skolearbeid med innleveringsfrist. Det gir gode resultater og fornøyde elever.


“Mye forskning viser at barn blir mer stresset av lekser, og det er en byrde for mange foreldre å sette seg inn i alt skolearbeidet. Det igjen gjør at det blir mye konflikter i hjemmet rundt lekser. Det gjør at det blir en negativ opplevelse for barna, og jeg tror de tar den med seg inn i skolen,” sier Harald Kristiansen til NRK. Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Gjøvik, og vil avskaffe hjemmelekser for alle elevene i grunnskolen, fra 1. klasse til 10. klasse.


På ungdomstrinnet er det lagt opp til noe hjemmearbeid, men ikke gjennom egne lekseplaner. Nyskolens undervisning er lagt opp slik at vi har ulike prosjektperioder gjennom skoleåret. Disse går under navnet Heureka. Ved endt Heurekaperiode skal elevene levere inn en skriftlig oppgave og fremføre en presentasjon av oppgaven. Da er det naturlig at det blir noe hjemmearbeid i forbindelse med å gjøre ferdig oppgaven.


Vi mener det er viktig at elevene "har fri når de har fri". Vi mener også at det er bedre at arbeidet elevene skal gjøre på skolen, veiledes best av lærerne som jobber på skolen. Ungdomstrinnet har derfor tilbud om leksehjelp fra 15.00 til 16.30 fra mandag til torsdag. Da får de tid og mulighet til diskutere vanskelige oppgaver og å finne en løsning på disse.


“Som jeg og mange andre foreldre ser, er mye av tidsbruken som påtvinges dagens barn feil. Skoler har individuelle mengder med lekser utifra rektors styringsrett, men med en time lekser hver dag i tillegg til en halv time «veiledet lesing», pluss pugging av gloser og ekstra oppgaveark, blir det fort 6-8 timer i uken. Det er vesentlig mer ekstrajobb enn det jeg selv gjør på kveldene,” skriver Thorbjørn Brook Steen. Han er  overlege og firebarnsfar og har fått mye oppmerksomhet på innlegget “Slipp barna fri!”


Gunnar Aarstein, rektor på Digermulen skole i Lofoten, har hatt leksefri skole siden 2000. Han hevder at da skolen besluttet å bli leksefri ble undervisningen bedre utnyttet. Det har skapt et mye bedre skolemiljø, sier han videre.


Vi opplever det samme som Digermulen skole. Undervisningen blir meget godt utnyttet i løpet av skoledagen. Elever som går på Nyskolen har skoledag fra 8.30 til 15.00 hver dag unntatt fredag da de slutter kl 13.00. I og med at de dermed har en lengre skoledag enn i de offentlige skolene i Oslo, rekker de og vi å gjøre mer skolearbeid når elevene faktisk er på skolen.


I K06/prinsipp for opplæringa står det at “Heimen skal få informasjon om måla for opplæringa i faga, kva fagleg utvikling elevane har i forhold til måla, og korleis heimen kan medverke til å fremme  måloppnåinga deira. Vidare skal heimen ha informasjon om korleis opplæringa er lagd opp, og kva for arbeidsmåtar og vurderingsformer som blir brukte. Det må også leggjast til rette for at foreldre og føresette får nødvendige opplysningar for å kunne delta i reelle drøftingar om utviklinga av skolen.” Det står ingenting om lekser og lekseplan. Det finnes faktisk ingen pålegg om å gi lekser i skolen. Lekser gis ofte av gammel vane.


Hvordan er det på din skole?

13 kommentarer:

 1. Les også intervjuet jeg gjorde med side2.no 29. september 2014: "-Elevene bør ha fri når de har fri"

  http://martinjohannessen.blogspot.no/2014/09/elevene-br-ha-fri-nar-de-har-fri-nytt.html

  SvarSlett
 2. Håper dette brer om seg. Lekser er en pest og en plage for de aller fleste. Skolen skal ikke være angst og stress.

  SvarSlett
 3. Med så få elever kan det neppe være et problem å rekke over alle PÅ skolen. Tror nok situasjonen ville vært annerledes med 20-30 elever i klassen!

  SvarSlett
 4. Det er snakk om økonomi og prioriteringer. Høy lærertetthet er et 'must'. Vi har relativt få elever pr. lærer. Større klasser og skoler har ofte ikke det. Jeg tror det er det som står i veien for å drive en leksefri skole.

  SvarSlett
 5. John Glenn Robertsen7. mars 2015 kl. 16:29

  En flott side, dette her.  SvarSlett
 6. Lekser er viktig for læring. Dersom en elev skal lære seg stoffet godt, er det viktig med repetering. Uten hjemmearbeid vil mye jobb på skolen gå i glemmeboka. Og ikke glem at kunnskapsløftet og lærerplanmål er det ikke læreren som har satt - men staten!

  SvarSlett
 7. Repetering er viktig for læring. Men det er refleksjon også. Jeg tror at skolene fint kan organisere undervisningen slik at elevene ikke trenger å ta med seg alt for mye arbeid med hjem.

  SvarSlett
 8. Har ikkje elevane leselekse heller? Korleis får de tid til nok mengdetrening med lesing på skulen?

  SvarSlett
 9. Har ei datter på 6-år som har gått i klasse på 24 elever, og en lærer. Festet meg ved to utsagn til lærer i høst. - jeg forsøker å få tid til å "se" hver elev en gang hver dag. (jeg synes det burde i alle fall vært en gang hver time) - i klassen varierer ferdigheter og læringsevne med 6-7 år. (dvs. at noen er på 3-4 års nivå, mens andre er som 10 åringer.)

  Etter å ha jobbet som lærer i 20 år er jeg klar over at mye av jobben må man gjøre selv. I skolen er det for store forskjeller, og for små ressurser, så de flinke kjeder seg, mens de svake sitter som spørsmålstegn og gir opp etter noen år med feiling.

  Sorry, men SV vil gå i avgrunnen med sitt "leksefri skole"-prosjekt.

  SvarSlett
 10. Høy lærertetthet er en forutsetning for å drive leksefri skole. På Nyskolen er vi ca 1 lærer pr. 10. elev. Når det bare er 1 lærer i en klasse med 24 elever (ofte fler) blir det vanskelig å følge opp hver enkelt elev pr. time. Jeg er helt enig med deg i at elevene må ses hver eneste time, hver eneste dag.

  SvarSlett
 11. http://www.ba.no/meninger/altfor-mye-lekser-i-grunnskolen/o/5-8-32824

  SvarSlett
 12. skulle likt å se noen erfaringer på hvordan elever fra leksefrie skoler gjør det videre på skolen. når man ikke blir vant til å ha lekser, ansvar og å kunne jobbe på egen hånd så ville disse få sjokk når de skal begynne å studere.

  SvarSlett
 13. Vår erfaring med våre elevers videre skolegang og studier, er at de klarer seg godt. Ungdomstrinnet er ikke leksefritt, og elevene lærer å jobbe selvstendig blant annet ved vår prosjektarbeidsmodell.

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.