søndag 7. september 2014

Pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser


Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD:I tillegg finnes det mer informasjonsmateriell tilgjengelig fra Autismeforeningen her.

Målgruppen er i første rekke pårørende til barn og ungdommer med ASD, pedagogisk personale og andre som er involvert i arbeidet for diagnosegruppen. Heftene er velegnet til informasjon og diskusjon på skoler og på SFO. Hensikten er å gi kortfattet informasjon om diagnosegruppen og hva et godt pedagogisk tilbud til gruppen inneholder.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar