søndag 12. oktober 2014

Boktips: "Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger" av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og Arne Tveit


Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Arbeid med atferdsproblemer bør innebære en kombinasjon av å stoppe uønsket atferd og å lære barn og unge prososial kompetanse.

Les utdrag fra boken her.

Boka er beregnet for videreutdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, lærerutdanning og ulike sosialfag, men boken henvender seg også til praktikere som i sitt daglige arbeid møter barn og unge som viser problematisk atferd.

Thomas Nordahl, dr.polit, er forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring), Terje Manger, dr.philos, er professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Mari-Anne Sørlie, cand.paed.spes., er forsker ved Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Universitetet i Oslo, og Arne Tveit, cand.polit, er rådgiver ved Midtnorsk kompetansesenter for atferd.


Flere boktips finner du her.

Les også:
"Forstått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk" av Jørgen Riber

1 kommentar:

  1. Du kan lese mer om metodene som er i nevnt i boken på http://www.atferdssenteret.no/

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.