onsdag 8. oktober 2014

Nyskolens stegark i sosial kompetanse, hensyn og respekt


Nyskolens stegark i sosial kompetanse, hensyn og respekt:

1. - 3. trinn på Nyskolen øver på (og praktiserer konsekvent når de er ferdige der)
- vi øver på hvordan vi åpner og lukker dører uten å forstyrre eller dunke borti noen/noe
- vi øver på å ha alt på riktig plass i garderoben og holde orden der
- vi øver på å spørre hyggelig om vi kan få være med å leke
- vi øver på å spørre andre om de vil være med å leke
- vi kan mange forskjellige leker som vi kan leke ute
- vi øver på å rydde tilbake blyanter, sakser og annet utstyr etter hver time
- vi øver på snakke saklig og høflig til hverandre også når vi er uenige og irriterte
- vi kan reglene for hvordan vi skal invitere til bursdager og overholder disse

4. - 6. trinn på Nyskolen øver på (og praktiserer konsekvent når de er ferdige der)
- vi øver på å gjøre klasserommet til et ryddig og hyggelig sted etter hver time
- vi øver på å sette alle løse ark i permen hver eneste time
- vi øver på å snakke litt med alle i klassen vår hver dag
- vi øver på å ta med andre på aktiviteter i pausene
- vi øver på å si fra til hverandre og til lærerne på hyggelige, men likevel ærlige måter
- vi øver på å sette oss inn i hvordan andre har det

7. trinn på Nyskolen øver på (og praktiserer konsekvent når de er ferdige der)
- vi øver på å gjøre klasserommet til et ryddig og hyggelig sted etter hver time
- vi øver på å sette alle løse ark i permen hver eneste time
- vi øver på å snakke litt med alle på gruppa hver dag
- vi øver på å ta med andre på aktiviteter i pausene
- vi øver på å sette oss inn i hvordan andre har det
- vi øver på å legge merke til om noen blir behandlet dårlig og si fra til voksne om det
- vi øver på å si fra til hverandre - på en høflig, men ærlig måte - hvis noen av oss behandler andre dårlig

Ungdomstrinnet på Nyskolen øver på (og praktiserer konsekvent når de er ferdige der)
- vi øver på å bruke ungdomsmøtet og saksmøtet til å ta opp og finne løsninger på de tingene vi er utilfredse med
- vi øver på å være engasjerte og å finne ut hva vi brenner for
- vi øver på å gjennomføre medelevveiledning
- vi øver på å vite hva det vil si at det er helt ryddig og på å rydde etter den standarden hver dag
- vi øver på hvordan man kan snakke om hva vi skal etter skolen på en inkluderende måte
- vi øver på å bli kjent med og kunne samarbeide med alle elever på ungdomstrinnet

Disse områdene danner utgangspunkt for hvordan du kan tilrettelegge undervisningen. De skal ikke brukes som selvevalueringer for elevene.

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.