søndag 16. november 2014

Å avdekke skjult mobbing


Mobbing er vanskelig å få øye på. Særlig den mobbingen som foregår i det skjulte. Altfor ofte får den utvikle seg i det skjulte, og den som er offer lider over lang tid. Heldigvis finnes det gode avdekkingsverktøy. "Innblikk" er et sånt verktøy.

Det er et omfattende avdekkingsverktøy utviklet av Tone Flack ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Heftet kan bestilles her, eller lastes ned.

Heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen.

Metodene i Innblikk er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing. Opplysningene som fremkommer gjennom samtale og kartlegging har til hensikt å gi informasjon om hvem som er pådrivere i eventuell mobbing, og hvordan plaging isåfall foregår.

Heftet gir en utførlig beskrivelse av hvordan skolen kan observere samspill mellom elever på skolen og gjennomføre elevsamtaler som gir innblikk i hva som foregår. Heftet gir også en detaljert beskrivelse ved hjelp av case om hvordan opplysninger kan systematiseres og analyseres.


Les også:
Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing
Hva kjennetegner en god skole i arbeidet mot mobbing
Boktips: "Slik stopper vi mobbing. En håndbok" av Erlend Moen

Nyskolens handlingsplan mot mobbing

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.