mandag 24. november 2014

Boktips: "Du er viktigere enn du tror. En håndbok om forebygging og håndtering av mobbing" av Kristin Oudmayer


Kristin Oudmayer ga i 2010 ut boka "Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing håp og ansvar". Boken ble en stor suksess, og Oudmayer har siden jobbet for UNICEF Norge og deres prosjekt Den ene. Tidligere i år ble "Du er viktigere enn du tror" gitt ut. Det er en viktig bok når det gjelder å få forståelse av hva mobbing egentlig er og hvordan det påvirker flere enn mobber og mobbeoffer. Hele miljøet blir påvirket; familien, skolen og fritiden.


I boka tar hun opp en rekke spørsmål og gir konkrete tips til hvordan du skal håndtere ulike situasjoner. I boken bruker Oudmayer sine egne erfaringer som mor og fagperson. I tillegg til å gi konkrete tips, tar hun opp en rekke vanskelige spørsmål som tidligere er lite belyst:

  • Hva er skjult mobbing?
  • Mobbing på nett
  • Hvem blir mobbeofre?
  • Kan vi forebygge at barn blir mobbeofre?
  • Hvem mobber?
  • Kan vi forebygge at barn mobber?
  • Familien til den som utsettes for mobbing
  • DU kan være Den Ene
  • Hvordan snakke med hverandre når noe vanskelig skjer
  • Hjem-skole-samarbeid

Dette er en god bok for alle som har med barn å gjøre; som foresatt, søsken og famile, folk i skolen og støtteapparat som PPT og BUP.

Hun har siden 2010 reist rundt i hele landet og holdt foredrag om forebygging av mobbing og inkludering av sårbare barn. Hun har skrevet flere kronikker om mobbing, voksne som rollemodeller og de sårbare barna. Hun skriver også bloggen "A Curly Life".

Flere boktips finner du her.

Les også:
Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing
Hva kjennetegner en god skole i arbeidet mot mobbing
Boktips: "Slik stopper vi mobbing. En håndbok" av Erlend Moen

Nyskolens handlingsplan mot mobbing

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.