søndag 25. januar 2015

Boktips: "Innføring i grunnleggende ferdigheter" av Karianne Skovholt (red.)


Boka "Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser" (Cappelen Damm Akademisk, 2014) gir en teoretisk innsikt i hvordan en skal forstå begrepet grunnleggende ferdigheter og konkrete eksempler på hvordan du som lærer kan integrere arbeidet med de fem ferdighetene i din egen undervisning. 

Kunnskapsløftet er tuftet på et stort demokratiseringsprosjekt, der den utdanningspolitiske målsettingen er å utjevne sosiale skiller og skape like forutsetninger for alle elever til å delta i samfunnet de lever i. Og de fem grunnleggende ferdighetene; muntlig ferdigheter, å skrive, å lese, å regne og digitale ferdigheter, må sees på som et verktøy for denne målsettingen.

Boka har en systematisk oppbygning og gjennomgår hver enkelt ferdighet og knytter dem til arbeid med fagene. Det er kapitler med eksempler fra fagene kunst og håndverk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag og norsk. Selv om ikke alle fag er representert, vil de mange didaktiske eksemplene ha overføringsverdi til andre fag. Eksemplene er hentet fra 5.-10. trinn i skolen.

Boka er et glimrende verktøy i forhold til å planlegge egen undervisning og arbeidet med lokale læreplaner. 

Du kan se nærmere på boka på forlagets nettsider.

Bidragsyterer: Karianne Skovholt, Henning Fjørtoft, Roar Madsen, Eli Munkebye, Monica Nordbakke, Per Overrein, Kjetil Reier Røberg, Tollef Torsnes og Geir Winje.

Flere boktips finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.