lørdag 31. januar 2015

Boktips: "Ytringsfrihet" av Bjørn Stærk


"Ytringsfrihet" (Humanist forlag, 2013) av Bjørn Stærk er den første boka i Humanist forlags serie Pro et Contra. Bøkene i denne serien skal presentere ulike argumenter i aktuelle etiske problemstillinger. Disse bøkene er skrevet for lesere som ønsker å sette seg nærmere inn i de enkelte sakene for lettere å kunne gjøre seg opp sin egen mening. Ytringsfrihet er fraværet av systematiske hindringer for ytringer, skriver forfatteren

Spørsmålet om ytringsfrihet er vanskelig. Det er veldig lett å være for den så lenge vi står på den vinnende siden i en debatt, eller den brukes til å ytre noe vi er enig i. Men hva når den brukes til å hevde meninger vi ikke liker, som for eksempel rasisme, politisk ekstremisme eller andre holdninger vi tar avstand fra? Er det da like lett å stå for et prinsipp om en ubegrenset ytringsfrihet?

"Det er ikke slik at èn form for ytringsfrihet sprer løgner, og en annen sprer sannheter. Det er den sammen ytringsfriheten som sprer begge deler. Og tilsvarende er det ikke slik at èn form for sensur beskytter dårlige ideer, og en annen beskytter gode. Den samme sensuren beskytter begge." (side 96)

Vi tar ytringsfriheten for gitt, men hva er den egentlig godt for, og når bør den begrenses? Denne boka tar for seg ulike argumenter for og imot ytringsfrihet, så som prinsipielle argumenter og nytteargumenter, slik at leseren kan få en bedre forståelse av hva debatten handler om, og få et mer gjennomtenkt forhold til sitt eget standpunkt om ytringsfrihet.

Les også lanseringsintervju med forfatteren her.


Se også Trygdekontorets Ytringsfrihet Spessial (NRK, 2014) med blant andre Bjørn Stærk og Lars Vilks her.

Flere boktips finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.