mandag 5. januar 2015

Det finnes mange måter å lære lesing og skriving på!


Det finnes mange måter å lære seg å lese og skrive på. Noen skoler velger å starte med skriving, mens andre velger å starte med lesing. I alle tilfeller begynner man med bokstavene, og alle de forskjellige lydene. Under viser jeg til tre ulike måter som virker både spennende og gode.

Lærer å lese med nettbrett
Kombinasjonen av økt motivasjon og flere muligheter for tilpasset læring er to elementer som går igjen i internasjonal forskning om nettbrettenes inntog i skolen. Jong skole i Bærum bruker nettbrett i sin undervisning. Dette har de gjort meget gode erfaringer med og kommer til å satse på dette i tiden framover. Du kan lese mer om opplegget og se video her.


Når læreren for eksempel loser elevene gjennom møtet med bokstaven N, skriver du fire ord på tavla som alle har minst én N, og samler elevene rundt seg deg og har en kurv i fanget. Så trekker elevene gjenstander fra kurven, lokaliserer N’en i ordet, og læreren skriver ordet på tavla. Så tar elevene fram nettbrettet og tar bilder av gjenstander i klasserommet med en N i seg – før de lager tankekart på nettbrettet, med bilde- og lydlenker (i app’en Kidspiration). Deretter skriver elevene ord med N i programmene InToWords eller SkoleSkrift, før de avslutter timen med en presentasjon for resten av klassen.

Fordelen med denne metoden er at det ikke koster mer enn en kasse med duploklosser og en sprittusj eller to. Og så trenger du ulike konkreter (lekebil, båt etc). Per Olav Sølvberg skriver om dette i en artikkel som ble publisert på Aftenposten i november 2014.

Lydfargemetoden
Med denne metoden lærer barna å lese ved hjelp av fargekoder knyttet til lyden bokstavene lager. Dermed visualiserer barna lydene i stedet for kun å sette sammen bokstaver til ord. 
I denne metoden blir de sterke sidene av dyslektikere brukt; gode visuelle, analytiske, og romlige ferdigheter.

Norges Dysleksiforbund, Dysleksi Norge, kjenner godt til lydfarge, og er positive til metoden.

- Det er veldig spennende som har hjulpet veldig mange personer. Vi heier på alle systemer som kan hjelpe i leseopplæringen. Det er mange metoder å veksle mellom, og lydfarge er en god metode som fungerer for mange, og vi heier på den også, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem til Klikk.no.


Les mer om lydfargemetoden på lydfarge.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar