torsdag 19. februar 2015

Boktips: "Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling" av May Britt Postholm (red.)


For å ivareta elevers læring må også lærere fortsette sin læring. Hvordan skal man oppnå at lærerne utvikler sin kompetanse og profesjonalitet? Hvordan unngå at lærere stopper opp i sin utvikling og begynner å gjenta seg selv år etter år? "Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling" (Fagbokforlaget, 2012 - 2. opplag 2014) tar for seg nettopp dette.


Det er en tydelig kobling mellom læreres helse og om de får anledning til selv å lære noe nytt i arbeidstiden, viser en ny studie. Ifølge forskerne Stefan Lagrosen og Yvonne Lagrosen, bør lærere få lære og utvikle seg selv, ikke bare undervise, hvis de skal beholde helsen. Studien er publisert i International Journal of Quality and Service Sciences.

Kvalitetsutvikling går ut på om ledelsen er engasjert og gjør ansatte delaktige. Studien bekrefter tidligere forskning som har vist en kopling mellom læring og helse.


- Denne forskningen viser at vi stadig trenger å utvikle oss og lære nye ferdigheter, for å beholde helsen. Dette gjelder både i våre yrker og som mennesker, sier Yvonne Lagrosen til forskning.no (02.03.15).

Denne boken handler om læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Boken er inndelt i to deler. Innledningsvis gis det en oversikt over hva nasjonal og internasjonal forskning sier om læreres læring, både i formell videreutdanning og i skolen. Fordi læreres utvikling henger nøye sammen med hvordan skolen ledes, rettes oppmerksomheten mot tre ulike former for ledelse: «instructional leadership», transformasjonsledelse og distribuert ledelse. 


Del 2 tar for seg et bredt spekter av utfordringer på praksisfeltet: Hvordan opplever læreren sin egen læring under videreutdanning? Hvilke nettverk bruker nyutdannede lærere for å utvikle seg som lærere? De fleste skoler har tilpasset seg den digitale hverdagen, men hvorfor det er store forskjeller i bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen? En studie av ekstern skolevurdering som en del av skolens utviklingsarbeid presenteres også. Ulike utfordringer knyttet til kunnskaps- og profesjonsutvikling drøftes, med fokus på teoriens rolle i kunnskapsutviklingen. Bokens siste kapittel retter fokus mot skolelederen og forholdet mellom lærere og rektor. 

Bidragsyterne er May Britt Postholm, Klara Rokkones, Gunnar Engvik, Anne Berit Emstad, Kjell Atle Halvorsen, Turid Irgens Ertsås og Eirik J. Irgens.

Du finner flere boktips her.

1 kommentar:

  1. "Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. Studien visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen."
    http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/larareblirfriskarenardesjalvalar.5.3471e3a714ba3b2d19a66.html

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.