onsdag 18. februar 2015

Håndskrift - mer enn bare blyant og papir


Målet med å jobbe med håndskrift er at elevene skal utvikle en funksjonell håndskrift tidlig. For å få til det, må de øve og øve. Og øve. Derfor er det viktig å jobbe systematisk med dette fra skolestart. For at håndskriften skal være funksjonell, må den oppfylle to krav i følge Skrivesenteret:

 • Skrivekvalitet: skriften bør kunne leses med normal lesehastighet og være i samsvar med den allment aksepterte standarden for håndskrift.
 • Skrivehastighet: skriveren kan forme skriften så raskt at den ikke tar fokuset bort fra de andre viktige elementene som skjer i en komplisert skriveprosess.

Det er ulike praksiser på skoler når det gjelder systematikk og metode. Noen velger å skrive først og så lese, andre gjør det den andre veien med lesing først og så skriving. Det finnes helt sikkert gode argumenter for begge måter. Personlig tror jeg det er best å skrive først.

Elevene må først lære seg alfabetet - både store og små bokstaver. Det kan gjerne lære én bokstav om dagen. Det er ingen grunn til å gå sakte fram når det gjelder bokstavinnlæringen. Elever som oppnår sikker bokstavkunnskap raskt, kommer tidligere i gang med å lese, sier Kjersti Lundetræ, professor ved Universitetet i Stavanger, til bladet Utdanning (2/24-14).

Det er også et viktig poeng at barn må utvikle håndskrift fremfor å lære alfabetet på et tastatur. Barn som lærer seg å skrive for hånd, har lettere for å huske og utvikle egne ideer enn barn som lærer seg å skrive via et tastatur, viser ny forskning. Flere nye studier viser, at akkurat det kan få alvorlige følger for mer enn bare skriftspråket. Studiene viser nemlig at det er en klar sammenheng mellom bruken av håndskrift og evnen til å tilegne seg ny lærdom. Håndskrift er altså mer enn bare blyant og papir. Les mer om forskningen her.

En annen studie, ledet av Virginia Berninger, psykolog ved Universitetet i Washington, ble det funnet tilsvarende bevis. Barn som skriver tekst for hånd, lærer seg nye ord raskere enn de som skriver på tastatur. I tillegg viste studien at barn som hadde en fin håndskrift, også var mer kreative enn de med dårligere håndskrift.

Jeg vet ut ifra min undervisning at håndskrift gjør noe med kroppen. Det er noe kroppen husker, som igjen har innvirkning på hjernen. Når du former et ord eller du tegner en bil, så fanger du samtidig formene med kroppen. Det er noe du husker du gjør. Jeg tror derfor at tegneundervisning er en viktig del av barns opplæring, den bidrar til å styrke barnas analytiske og observasjonsevne, sier Randi Hobøl, studielederen for illustrasjon ved Norges Kreative Høgskole, til Aftenposten (21.06.14).

Du må altså jobbe systematisk med skriving fra første trinn. Da vil de fleste elevene ha god nok kjennskap til de ulike bokstavene at de vil være kognitivt og motorisk forberedt til å starte med den formelle skriftformingstreningen på andre trinn.


Les også:
Håndskrift - fra Skrivesenteret
The Pen Is Mightier Than the Keyboard av Pam A. Mueller og Daniel M. Oppenheimer, Universitetet i California
Handwriting in the 21st Century av Karin James, Universitetet i Indiana
What’s Lost as Handwriting Fades, The New York Times, 2. juni 2014
Lærer vi mer med blyant?, Trond Egil Toft ved Universitetet i Stavanger

3 kommentarer:

 1. Takk for et godt innlegg. Jeg blir mer og mer overbevist om det samme. Og jeg er i utgangspunktet en lærer som er positiv til at man også tar i bruk digitale verktøy. Poenget her er å benytte seg av verktøy og teknologi (håndskrift er også teknologi) som egner seg til formålet - vite hva man vil få til.

  SvarSlett
 2. Takk for det! Jeg er også positiv til digitale verktøy, men bruker det ikke så mye i undervisningen (jeg underviser for tiden bare matematikk på 7. trinn). Selv om det er et hav av digitale verktøy har jeg alltid vært en tilhenger av blyanten som et godt verktøy.

  SvarSlett
 3. "Lærer vi mer med blyant? Det er en sterk sammenheng mellom tanke og motorikk når vi skriver for hånd. Mister vi noe når vi skriver på tastatur i stedet?"

  Det skriver Trond Egil Toft ved Universitetet i Stavanger i en artikkel: http://forskning.no/skole-og-utdanning-informasjonsteknologi/2010/10/laerer-vi-mer-med-blyant#.VOyk1QQlm2Q.facebook

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.