søndag 8. februar 2015

Læringsprosesser som fører til forbedra praksis


Skoleutvikling er spennende og vanskelig. Det krever at prosjektet er godt fundamentert i hele personalet. Kunnskapsutvikling er avhengig av gode læringsprosesser som fører til forbedra praksis og ny innsikt. I en ny serie med videoforedrag snakker Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse ved NTNU Lillehammer, om dette.

Videoforedraget "Fra gode intensjoner til organisatorisk kunnskap" er for lærere og skoleledere som ønsker at utvikling skal føre til varige forbedringer som kommer både elever og ansatte til gode. 

Irgens har lagt ut presentasjoner til boka "Profesjon og organisasjon" for fri bruk - du finner de her.
Gode kanaler for å spre nyervervet kunnskap er en forutsetning for å lykkes med utviklingsarbeid. I foredraget trekker han også fram kollegaveiledning som en faktor som er til god hjelp for å lykkes med god kunnskapsutvikling. Lesson Study er en slik metode. Les mer om Lesson Study her.

Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse. Foruten å være utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad i organisasjonsendring fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Hans forskningsinteresser spenner over et vidt felt: Utdanningsledelse og skoleutvikling, organisasjonsutvikling, virksomheters samfunnsansvar, organisasjonsendring og kontinuitet, kunnskapsledelse og organisasjonslæring, forholdet mellom teori og praksis og mellom intensjoner og realiteter, og kunst og vitenskap som komplementære forståelsesformer. Han underviser på rektorutdanningen og Master i skoleledelse og på PhD – kurs i organisasjonslæring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar