søndag 8. februar 2015

Matematikk MOOC - Nettbasert studium i matematikkdidaktikk for lærere


Matematikk MOOC er et nettbasert studium i matematikkdidaktikk for lærere. Det er et gratis videreutdanningstilbud for matematikklærere som underviser på 1. - 7. trinn, med hovedfokus på mellomtrinnet. Aktuelle søkere har matematikk 1 fra ordinær lærerutdanning eller tilsvarende.

Om studiet:

  • Studiet er basert på det som i dag blir omtalt som MOOC (Massive Open Online Course). Studiet er uten fysiske samlinger. Samarbeid, læring og refleksjon skjer over nett.
  • Videreutdanningen gir totalt 30 studiepoeng. 2 x 15 studiepoeng, strukturert rundt seks ulike kurs.
  • Studiet retter seg mot 1.-7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet.
  • Målet er at lærerne som deltar skal få styrket sin matematikkdidaktiske kompetanse.

Opptak og finansiering:

  • Tilbudet om videreutdanning er en del av ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’.
  • For opptak til videreutdanningen er kravet Matematikk 1 fra ordinær lærerutdanning eller tilsvarende kompetanse.
  • Deltakerene kan søke stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet.
  • For å stimulere til felles kompetanseutvikling og endring av praksis på den enkelte skole, blir skoleeiere og skoler oppfordret til å delta på videreutdanningen med flere enn en lærer. Stipendordningen er en løsning som muliggjør dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar