tirsdag 10. februar 2015

Vurdering for læring på Nyskolen i Oslo
Nyskolen er nå med i satsingen Vurdering for læring (pulje 6). På mandag (9. feb) var vi på oppstartsmøte for skoleeiere. Over 70 skoleeiere var representert. Av disse var det også noen private skoler. Private skoler har en annen organisering enn de offentlige. På mange måter er det enklere å sette i gang med implementering i og med at det er færre administrasjonsledd å forholde seg til. Opplegget og presentasjonen for dagen finner du her.

Nyskolen i Oslo er en liten privatskole med 100 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Vi er den eneste av sitt slag i Norge. I motsetning til Steinerskolene og Montessoriskolene følger vi Kunnskapsløftet og har ikke en egen læreplan. Det som skiller oss fra de offentlige skolene er metode og aldersblanda grupper. Og at vi baserer oss på dialogisk pedagogikk. Dette er ikke en enkelt fastlagt retning som innebærer én bestemt didaktisk metode, men et overordnet pedagogisk prinsipp som skal prege alt arbeid på skolen.

Vurdering for læring passer som hånd i hanske for oss. Vi har lenge vært på leit etter gode vurderingsverktøy som passe sammen med dialogisk pedagogikk. Vurdering for læring er heller ikke en bestemt metode eller retning, men en måte å tenke på. Målsettingen med vår deltakelse er å videreutvikle lærernes vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring.

Vurdering for læring kan på mange måter erstatte tester og prøver. Tester og prøver er vurdering av læring, der læreren ofte sitter hjemme og retter. Vurdering for læring skjer i klasserommet sammen med elevene. Jeg har opprettet gruppen VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk på facebook for å komme i kontakt med andre lærere og skoler. Gruppa er åpen for alle og skal fungere som en delingsplattform for lærere som ønsker å komme i kontakt med andre med interesse for temaet. Jeg håper at gruppa vokser seg stor og relevant!

Lærende nett verk er en arbeidsform i satsingen. Den handler om å bruke eksisterende eller etablere nettverk, møtearenaer og arbeidsformer lokalt som støtter praksisutviklingen. Nettverksarbeidet skal ta utgangspunkt i det arbeidet som skjer på skolene. Jeg håper at facebook-gruppa kan bidra til det. Lærende nettverk er mye mer enn bare møter. Det skal være en arena for utvikling, refleksjon og erfaringsutveksling.


Jeg kommer til å legge ut mer om vårt arbeid med vurdering for læring i tiden som kommer. Nyskolen har opprettet et eget nettsted for Vurdering for læring. Siden er under utvikling. Vi kommer til å legge ut mer etter hvert som vi kommer videre med arbeidet. Se også fanen Vurdering for læring her på bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar