onsdag 4. februar 2015

Vurdering for læring


Nyskolen i Oslo er nå med i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring (pulje 6). Vi skal i løpet av den neste tiden kartlegge vår vurderingspraksis og vurderingskultur og lage et faglig og organisatorisk opplegg for deltakelsen i satsingen. Og vi skal sørge for at vår vurdering av elevenes skolearbeid resulterer i best mulig læring. Dette blir veldig spennende å være med på.

På mange måter driver vi med deler av dette allerede. Det blir derfor ekstra motiverende å være med på dette prosjektet, slik at vi får satt vurderingen i system, og gjøre undervisningen så god som mulig.

Internasjonale studier viser at vurdering for læring er en av de mest effektive måtene å styrke elevenes utbytte av opplæringen på og deres muligheter til å lære. Vurdering for læring kan vi forstå som en måte å tenke og handle på, som hele tiden har elevenes læring som mål. Vurdering for læring handler altså ikke om spesielle teknikker eller et sett prosedyrer, og heller ikke om skjemaer eller skriftliggjøring, men om skolens lærings- og vurderingskultur.

All vurdering fram mot siste halvår av 10. klasse er underveisvurdering. Vurdering for læring tar utgangspunkt i nettopp dette. Underveisvurdering skal brukes som redskap for læring, som grunnlag for tilpasset opplæring og skal bidra til at eleven forbedrer kompetansen i sitt fag.


Formålet med satsingen er å:
 • Tilrettelegge for tilpasset opplæring og gjøre elevene til aktive deltagere i sin egen læringsprosess
 • Bidra til en mer systematisk vurderingspraksis og en bedre vurderingskultur
 • Gjennom dette vil skolene bli bedre rustet til å oppfylle kravene til underveis- og sluttvurdering i forskrift til Opplæringslova.
Satsingen har fokus på:
 • Hva skal elevene lære nå? - Tydelige læringsmål
 • Når elevene har gjort et arbeid, hva blir det lagt vekt på i vurdering? Vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse
 • Hvordan trekke elevene aktivt inn i læringsprosessen - elevmedvirkning
 • Hvordan kan elevene trene på egenvurdering og kameratvurdering?
 • Hvordan etablere en felles vurderingspraksis på skolen
Utdanningsetatens målsettinger for skoler som arbeider med Vurdering for læring:
 • Vurdering skal være en integrert del av alt læringsarbeid
 • At man deler og utvikler læringsmål sammen med elevene
 • Man utvikler vurderingskriterier sammen med elevene
 • At man utvikler en forståelse for at kriterier kan oppfylles på ulike nivå
 • At man involverer elevene i egenvurdering
 • Gir elevene tilbakemeldinger som fører dem videre i vurderingsarbeidet
 • Gjennomfører samtaler med elevene om resultater fra kartlegginger og sentrale prøver

Jeg ønsker derfor å komme i kontakt med andre skoler og lærere som er i gang med vurdering for læring. Jeg vet om noen allerede, men ønsker å knytte nærmere kontakt, slik at vi kan dele hverandres opplegg og få gode ideer. Jeg ønsker også å få tips om litteratur og linker. Ta kontakt i kommentarfeltet under eller på epost; martin.johannessen@nionett.no, merk eposten med "vfl".

Jeg har også opprettet gruppen VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk på facebook. Gruppa er åpen for alle og skal fungere som en delingsplattform for lærere som ønsker å komme i kontakt med andre med interesse for temaet. Bli medlem og inviter andre du kjenner!

Her er 4 gode blogger jeg allerede følger om vurdering for læring:

Bjørn Helge Græsli – http://bjornhelge.blogspot.no/
Henning Fjørtoft – http://bestpraksis.blogspot.no/
Camilla G Hagevold – http://skolevegen.wordpress.com
Kjell Evensen - https://vurderingspraksis.wordpress.com/

I filmen under ser vi hvordan lærerne på Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune arbeider for å skape sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering. Henning Fjørtoft, førsteamanuensis ved NTNU kommenterer skolens praksis:Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Se også fanen Vurdering for læring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.