søndag 8. mars 2015

Boktips: "Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever. Begavede elever og begavede elever med lærevansker" av Branca Lie


"Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever" (Cappelen Damm Akademisk, 2014) gir en grundig beskrivelse av begavede elever med lærevansker – et felt som er ukjent i norsk pedagogisk/psykologisk praksis og utdanningsforskning, noe som gjør at boka er unik i sitt slag.
Den har et spesielt fokus på grunnskoleelever og gir svar på noen problemstillinger som forskere, pedagoger, psykologer og lærere er opptatt av, f.eks.:
  • Hvordan identifiserer vi eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever, og hvorfor er det så viktig å oppdage (identifisere) dem?
  • Hvordan skal vi undervise begavede elever og begavede elever med lærevansker? 
  • Hvilke faktorer kan bidra til videre utvikling av begavelsen hos disse elevene?

Boka er basert på forfatters forskning og undervisning innen feltet og den presenter en grundig innføring i hvem eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever er, og hva nyere forskning sier om disse elevene. Det gis en beskrivelse av caser som gjelder begavede elever med dysleksi og begavede elever med ADHD. Budskapet i denne boka er at begavede elever med lærevansker (dobbelteksepsjonelle elever) ikke er funksjonshemmede elever, men «different learners», og at det må rettes fokus på disse elevene i det norske skolesamfunnet.

Målgruppa for boka er studenter i psykologisk, spesialpedagogisk og pedagogisk utdanning og lærere på ulike nivåer i utdanningssystemet. Dessuten fagfolk som jobber med elever i ulike pedagogiske miljøer, sosialrådgivere og PPT. Den kan også være av interesse for foreldre som vil forstå bedre begavelsen og vanskene hos sine barn.

Branca Lie er dr.scient. og førsteamanuensis ved avdeling for psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Hun underviser i ulike psykologiske og spesialpedagogiske emner og har faglig ansvar for psykologistudenter i pedagogisk psykologi, og er også ekstern foreleser ved Universitetet i Oslo.

Les også omtale av boken på Krumelurebloggen.

Flere boktips finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.