lørdag 21. mars 2015

Boktips: "Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign" av Jørgen Moltubak


Dette er en bokomtale.


Dette er en bok. Med den vil jeg starte en revolusjon, slår forfatteren fast som de to første setningene i boka "Gnistrende undervisning" (Gyldendal Akademisk, 2015). Bokas hovedbudskap er at veien til en tilpasset opplæring for 100% av elevene i skolen går via god klasseledelse.

Boka er en praktisk bok for alle som jobber i skolen. Den er inspirerende og full av konkrete tips og inneholder teori praktiske eksempler og oppgaver. Og oppgavene er godt egnet til bruk på teammøter og andre møter i skolen der du jobber med skoleutvikling. Anbefales!

Hvis du skulle lage en liste over alt en lærer må tenke i løpet av en undervisningstime, ville det blitt en veldig lang liste. Moltubak forenkler dette ved å liste opp 5 kontrollpunkter du som lærer trenger for å kontrollere helheten (side 48):
  • Rommet
  • Tiden
  • Handlingen
  • Oppmerksomheten
  • Fortellingens hovedperson

Hvert av punktene blir grundig beskrevet i kapittel 3.

Alle skal med. I alle timer. Hver dag. Dersom du som lærer aksepterer at 20% av elevene i en klasse (6 av 30) ikke lærer det de skal i en undervisningstime, og dette gjentar seg i time etter time, blir disse sittende igjen uten tilstrekkelige faglige resultater (...) Dersom lærere, elever, skoleledelse og foreldre aksepterer (...) at man er fornøyd dersom 80% av elevene (24 av 30) lærer det de skal, mens man for de øvrige kanskje er fornøyd dersom de "ikke forstyrrer undervisningen", er det dette resultatet man ender opp med i det store regnestykket (side 17).

Alle elever skal oppleve mestring, de skal oppleve læring. Og de skal oppleve det i alle timer, hver dag. Det er en stor oppgave - men det er en oppgave du tar på deg når du begynner å jobbe i skolen. Forfatteren beskriver prinsippet om inkludering på en god måte: Det å oppleve mestring gjennom å være en likeverdig deltaker i et menneskelig fellesskap, er en grunnleggende mestringsopplevelse (side 19).


Boka handler om mye mer enn inkludering. Men det er såpass viktig at det ikke kan understrekes nok! 


Boka er delt inn i tre deler:

1) Det som er viktig
2) Hvordan man gjør det
3) Hvordan få undervisningen til å gnistre

I hver av de tre delene får du konkrete råd til hvordan du kan bedre din egen undervisning. Selv har jeg jobbet som lærer i over 10 år. Jeg er ikke utlært. Og denne boka har gitt meg en rekke gode tips, ny kunnskap og minner meg på hvor viktig det er å inkludere alle elevene i undervisningen.

Jørgen Moltubak er utdannet litteraturviter og lektor og har i tillegg studert idehistorie og psykologi. Han har jobbet i til sammen 15 år som kursutvikler og lærer innenfor områder som kreativ skriving, studieteknikk og entrepenørskap og har undervist på  alle nivåer i skolen.

Boken har sin egen nettside og Facebook-side, hvor det blir postet oppdateringer. Der går det også an å legge igjen e-postadressen sin for å få fem nyttige klasseledelsestips i innboksen. 

"Gnistrende undervisning" ble lansert på arrangementet "En gnistrende, pedagogisk aften", 11. februar 2015, i Skoklefallsalen på Nesodden. Se videoer fra arrangementet her.

Flere boktips finner du her.

Les også:
Drømmelærerens engasjement - et intervju med forfatteren (Fabelaktig formidling)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.