tirsdag 10. mars 2015

Hvordan tilrettelegge skoledagen for barn med ADHD


I denne bloggen skriver jeg litt om hvordan du som lærer kan tilrettelegge skoledagen for barn med ADHD, og noen ting som er viktige for lykkes. Dette er ikke ment som en utførlig liste med oppskrifter, men heller tips og vink om hva som er viktig å tenke på og hvor du kan finne relevant informasjon. Lykke til!

Det er usikkert hvor mange barn som har ADHD, men ifølge Folkehelseinstituttet har 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. I 2005 fikk vel 11 000 barn og unge under 18 år behandling med legemidler, viser tall fra Reseptregisteret. Dette tilsvarer 1,1 prosent av aldersgruppen under 18 år.


Det er også store kjønnsforskjeller. Blant barn som henvises til spesialist, er det inntil ni gutter for hver jente som får diagnosen ADHD. Det er stor grunn til å tro at det er underdiagnostisering av jenter. Fire av fem som ble behandlet med legemidler i 2005, var gutter, viser tall fra Reseptregisteret i Norge. Blant voksne var to av tre menn.


Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har publisert et faktaark som gir svar på mange vanlige spørsmål du som foresatt eller lærer står overfor i møte med ADHD.

Barn med ADHD er like forskjellige som andre barn. Men det er likevel noen fellesnevnere. Elever med ADHD har gjerne en spesifikk senmoding. Dermed kan de ligge langt etter de andre i klasse, mens evnene ellers kan være adekvate for alderen. Dette henger sammen med eksekutive funksjonene i hjernen:

 • Arbeidsminne
 • Evne til planlegging
 • Hemming av atferd
 • Å komme i gang med aktiviteter
 • Å være fleksibel for endringer


Det sier seg selv at disse eleven trenger en strukturert skoledag. Struktur og forutsigbarhet er nødvendig. Den gode strukturen har til hensikt å hjelpe eleven til å gjøre så få feilvalg som mulig. God stabilitet og faste rutiner er et gjennomgående prinsipp for å gi eleven nødvendig oversikt, forutsigbarhet og trygghet.

Mange barn med ADHD er svært kreative. Og jeg mener det er en god ting å dyrke denne egenskapen. Det kan skape mestringsfølelse som igjen kan være en hjelp i en vanskelig skolehverdag.

Det aller viktigste når du jobber med barn med ADHD er at du setter deg inn i hva det innebærer å ha diagnosen og forstår hvilke tiltak du bør iverksette for å hjelpe barnet til å få en best mulig hverdag. Det er også avgjørende at du har innlevelsesevne og humoristisk sans. Uten disse personlige egenskapene vil hverdagene bli tunge for både deg og eleven, sier spesialpedagog ved Nyskolen i Oslo, Janne Rønningen.

Det stilles altså store krav til læreren og skolen. Men det er helt nødvendig for å skape en god hverdag for eleven. Foreningen ADHD Norge har publisert en guide til lærere i grunnskolen og videregående skole. Der fremhever de at tilpasset opplæring for ADHD-problematikken er avgjørende for om eleven lykkes eller ikke. Det må være en plan på opplæringen, og det må arbeides systematisk. Dette må skje uavhengig av om eleven har tilpasset undervisning eller rett på spesialundervisning etter §5 i opplæringsloven. Tilretteleggingen må ikke bare fokusere på fag, men også på de sosialpedagogiske utfordringene. Det må være et tett samarbeid med foresatte og jevnlig evaluering av tiltakene som blir satt i gang. Eleven må altså følges opp i alle pauser og overganger.

En god dagsplan kan være avgjørende for hvordan skolehverdagen arter seg for mange elever. En god dagsplan må inneholde disse aspektene:

 • Tid: Elevene må vite når ting skal skje
 • Sted: Elevene må vite hvor de skal være
 • Personer: Elevene må vite hvem det skal være sammen med!
 • Aktivitet: Elevene må vite hva som skal skje!


I boka “Kan de ikke bare ta seg sammen” (Gyldendal, 2004) redegjør Lisbeth Iglum Rønhovde for moderne medikamentell behandling og ulike alternativ til medisin. Boken er full av eksempler og konkrete ideer til hvordan en kan tilrettelegge situasjoner for å fremme barn og unges faglige og sosiale utvikling, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i SFO. Forfatteren deler inn i fire typer tiltak: medisinske tiltak, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdskorrigering, og hun har viet et kapittel til hvert av dem. Les anmeldelse av boka her. Boka anbefales til alle som har med barn med ADHD å gjøre.

8 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 2. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 3. Les også: "Bridging the ADHD gap" på sidene til Edutopia:

  http://www.edutopia.org/blog/bridging-the-adhd-gap-merle-huerta?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=blog-bridging-adhd-gap-link

  SvarSlett
 4. Mange barn med ADHD har svært god nytte av å få løse så mange oppgaver som mulig på en måte som virker motiverende for dem. Dersom de får løse oppgaver forholdsvis fritt og kreativt, blir de ofte løst vesentlig mye bedre enn om framgangsmåten er gitt, eller enda værre rutinepreget.
  Leselekser bør i størst mulig utstrekning konsentreres om stoff eleven er genuint interessert i.

  SvarSlett
 5. Takk for kommentar! Helt enig med at elevens interesser bør være retningsgivende for hvilke aktiviteter det skal jobbes med.

  SvarSlett
 6. Hello! Thank you so much for sharing my blog post from The Distracted Mom (the one about why punishments don't work). I saw a trackback and followed it and I was able to read around your blog today, thanks to Google Translate! What a wonderful world we live in today. I could never have imagined it when I was a kid, that's for sure!
  Since I wrote that post, I have shared a few others that could be helpful for eduators, namely one called Making Hyperfocus Work for You, which explains that phenomenon and suggests the Pomodoro technique to manage focus. :) If it's okay, I'll give you the link, and please stop by again!
  thedistractedmom.com/making-hyperfocus-work-for-you/

  Thanks again, and nice to meet you! :)

  Carolyn

  SvarSlett
 7. Thanks for the response, Carolyn! I like your site, and often find very good stuff there.

  Nice to meet you too!

  Martin

  SvarSlett
 8. Denne tråden er gammel, jeg vet det, men jeg greide ikke å dy meg.
  Alle ADHD'ere har ikke en spesifikk senmodning og henger etter de andre. Tvert imot kan det være en stor utfordring for de barna som ligger langt foran, og i tillegg ha eksekutive vansker... Jeg lærte på egenhånd å lese og skrive før fylte fem. I fjerde klasse hadde jeg slitt ut skoleatlaset mitt. Jeg fikk kjeft fordi jeg var ' uforsiktig ', ikke ros for å lære meg alt! Alle land, med hovedsteder. Alle elver og fjell. Når jeg først var igang så lærte jeg meg alle flaggene også. De fant jeg i familiens leksikon. Skolen var kjedelig fra dag en! Og ADHD'ere kjeder seg lett. Dessverre fikk ikke jeg noen forståelse om dette før i godt voksen alder, da jeg fikk diagnosen ADHD. Dette er nå 1.5 år siden. Så annerledes mye kunne vært... Jeg elsket/elsker fakta, alltid hatt et kunnskapsbegjær, og har alltidd vært en lesehest på jakt etter ny kunnskap. Mye av mitt hyperfokus og min hyperaktivitet har gått med til dette. I tillegg til fysisk aktivitet, men mest i voksen alder at jeg har skjønt hvor bra trening er for meg. Jeg skjønte tidlig at rus er veldig skummelt...!
  Poenget mitt er, at det også finnes begavete ADHD barn, og de må også fanges opp og gis næring. De fagene som oppleves kjedelig blir ikke viet mye oppmerksomhet, men det er ikke latskap, det krever bare så enormt med konsentrasjon, og det gir liksom ingen mening der og da. Det hjelper ikke å be en ADHD'er om å ta seg sammen. Det er bare en kraftig trigger!
  Gi næring og ros der styrkene finnes(det gir trygghet, og trygghet er viktig. Selv for meg idag), det kan gi en positiv boost som faktisk kan bidra til at utfordringene løses bedre. Stort fokus på det som er vanskelig og utfordrende, trigger bare det negative...
  ADHD'ere er like forskjellige som alle andre, like dumme og like smarte. Vi har bare en hjerne som fungerer litt annerledes. Vi har ingen styrmann som kan fortelle oss hva som er viktig og ikke. Ingen styrmann som regulerer behovet for søvn og hvile. Vi blir utslitt av hverdagsligheter som alle andre tar for gitt.
  I skolen så er det utrolig viktig at det finnes noen med kompetanse nok, slik at de kan ta på seg ADHD brillene iblant. For forståelse og trygghet er en absolutt nødvendighet for skolebarn med ADHD. Voksne også forsåvidt. Forståelse og trygghet er kanskje primærbehov generelt, og kanskje lett å forholde seg til i den nevrotypiske verden, men et ADHD hode fungerer annerledes, og må trygges og forstås utifra nettopp det...

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.