torsdag 19. mars 2015

Lag brøkoppgaver og andre matematikkoppgaver med Matematikbogens generator


For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning. Der finner du mange og varierte oppgaver fiks ferdig til å printe ut. 


Matematikbogen har også en generator som lager brøkregnestykker med like eller forskjellige nevnere. Du kan bruke generatoren til å lage (nesten) alle mulige andre regnestykker også. Dette er et glimrende verktøy som gjør planlegging av undervisning til en fryd!


På sidene til Matematikksenteret ligger det forslag til oppgaver som kan benyttes i forhold til de ulike kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn. Hvert enkelt mål og trinn kan velges. Dette er en fantastisk ressurs som er til stor hjelp for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen!

Multi har også en god generator du kan bruke på de fire regningsartene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.