tirsdag 24. mars 2015

Skriving i alle fag18. mars var jeg på kurs om skriving i alle fag i regi av Cappelen Damm. Det var inspirerende, særlig siden jeg for tiden ikke underviser i norsk. Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene skoler og elever skal jobbe med. Og kursholder Pål Lundberg la fram en grundig presentasjon. Lundberg jobber på Torstad ungdomsskole i Asker. Du kan nå se hele presentasjonen, "Skriving i alle fag - utvikling og synleggjering av kunnskap i alle fag"her.

Arrangementet var en del av satsingen Ungdomstrinn i utvikling, hvor også Nyskolen i Oslo deltar. 

I artikkelen "Prinsipper for god skriveopplæring" på nettsiden til Utdanningsdirektoratet skriver de: Tradisjonelt har norsklæreren hatt ansvaret for lese- og skriveopplæringen i skolen. Innføringen av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet stiller nye krav til hver enkelt faglærer når det gjelder lese- og skriveopplæringen. Undervisning i lesing og skriving kan ikke lenger isoleres fra det å lære et fag og det å lære å uttrykke seg i faget. Læring er å bli stadig mer fortrolig med fagets tekstkultur. God skriveopplæring handler om språket i praktisk bruk, det som vi i mangel på norske begrep kaller literacy.

At skriving er viktig er noe alle lærere vet. Men å jobbe med tekst i alle fag er mer enn bare skriving. Det handler om å lære seg å uttrykke seg på de ulike fagenes premisser, å bruke og forstå uttrykk som er særegent for faget. Alle lærere er dermed skrive- og leselærere i tillegg til å være faglærer. 

Nettet er fullt av gode tips og råd om skriving. Nederst i denne bloggen har jeg derfor lagt til noen linker jeg mener er gode og som kan gi kunnskap og inspirasjon om emnet. Lundberg trakk fram blant annet Normprosjektet som en god kilde:
"Normprosjektet", 2012-2016 har som mål å bidra til bedre forskingsbasert kunnskap om hva du kan forvente av skrivekompetanse hos elever på ulike trinn i løpet av skoletiden. I tett samarbeid med skoler over hele landet har prosjektet utviklet nasjonale standardar, eller forventningsnormer, for skrivekompetanse. Disse danner utgangspunkt for skriveopplæring og vurdering av skriving i alle fag.

Presentasjonen, "Skriving i alle fag - utvikling og synleggjering av kunnskap i alle fag", gjengis med tillatelse fra Pål Lundberg.

Les også:
Skriving i framtidas skule
Skrivesuksess for norske elever
Prinsipper for god skriveopplæring
Ti teser om skriving i alle fag av Jon Smidt
Argumenterende skriving - hefte (PDF) fra Skrivesentret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.