lørdag 25. april 2015

Boktips: "Tilbakemelding for læring og utvikling" av Siv Måseidvåg GamlemBoka "Tilbakemelding for læring og utvikling" (Gyldendal Akademisk, 2015) av Siv Måseidvåg Gamlem
 presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling. Anbefales!

Boka er delt inn i 11 kapitler:

 1. Om tilbakemelding for læring og utvikling
 2. Vurderingsbegreper og vurderingspraksiser
 3. Intensjonen med tilbakemeldinger i læringsaktivitet
 4. Læring, læringsprosesser og tilbakemeldingsinteraksjoner
 5. Tilbakemelding - om forståelse, prosesser og kvalitet
 6. Prinsipper for en god tilbakemeldingspraksis
 7. Tilbakemeldingsnivå og tidsspenn
 8. Lærer- og elevroller i vurderingspraksis
 9. Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger
 10. Læreres læring og utvikling av tilbakemeldingspraksis
 11. Oppsummering

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanningen, og til lærere og ledere i skoler som benytter Vurdering for læring. Nyskolen i Oslo er med i pulje 6 og vi dermed foreløpig i kartleggingsfasen. 

Gamlem er en av fordragsholderne i satsingen. Du kan se video av foredraget som ble holdt 16.09.13 her Presentasjonen i pdf-versjon kan du finne her.

Dersom vurdering for læring skal kunne fremme elevenes læring på en god måte, er det viktig at lærere er bevisste på hvordan tilbakemelding brukes. Denne boka gir deg kunnskap om nettopp dette: 

Tilbakemelding for læring (...) er beskrivende og spesifikk. Beskrivende tilbakemelding gir informasjon med eksplisitte sammenhenger mellom elevers forståelse og den læringen/handlingen som er basert på læringsmål(ene). (side 35).

Jeg er også glad for at forfatteren bruker tid på dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en av bærebjelken i det vi prøver å få til på Nyskolen i Oslo. Dialog forutsetter kunnskap hos begge parter. Dialogisk pedagogikk er altså mer enn bare å prate sammen:

Dialogisk organisert undervisning vil kunne gi tilgang til det offentlige rommet fordi elever her får stille spørsmål og blir imøtekommende invitert til å delta i lærer-elev-diskusjoner med ulike verdier, oppfatninger og perspektiver. (side 50)

Boka egner seg godt til arbeid i kollegiet. Og med sine 130 sider er den en liten bok med mye kunnskap og god informasjon. Denne boka er med på å øke kompetansen på god underveisvurdering i kollegiet. Alt du trenger å gjøre, er å lese boka!

Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Volda. Hun har også skrevet boka "Tilbakemeldinger og underveisvurdering" (Pedlex, 2014)

Flere boktips finner du her.

Boktips: "Tilbakemelding for læring og utvikling" av Siv Måseidvåg GamlemBoka "Tilbakemelding for læring og utvikling" (Gyldendal Akademisk, 2015) av Siv Måseidvåg Gamlem
 presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling. Anbefales!

Boka er delt inn i 11 kapitler:

 1. Om tilbakemelding for læring og utvikling
 2. Vurderingsbegreper og vurderingspraksiser
 3. Intensjonen med tilbakemeldinger i læringsaktivitet
 4. Læring, læringsprosesser og tilbakemeldingsinteraksjoner
 5. Tilbakemelding - om forståelse, prosesser og kvalitet
 6. Prinsipper for en god tilbakemeldingspraksis
 7. Tilbakemeldingsnivå og tidsspenn
 8. Lærer- og elevroller i vurderingspraksis
 9. Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger
 10. Læreres læring og utvikling av tilbakemeldingspraksis
 11. Oppsummering

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanningen, og til lærere og ledere i skoler som benytter Vurdering for læring. Nyskolen i Oslo er med i pulje 6 og vi dermed foreløpig i kartleggingsfasen. 

Gamlem er en av fordragsholderne i satsingen. Du kan se video av foredraget som ble holdt 16.09.13 her Presentasjonen i pdf-versjon kan du finne her.

Dersom vurdering for læring skal kunne fremme elevenes læring på en god måte, er det viktig at lærere er bevisste på hvordan tilbakemelding brukes. Denne boka gir deg kunnskap om nettopp dette: 

Tilbakemelding for læring (...) er beskrivende og spesifikk. Beskrivende tilbakemelding gir informasjon med eksplisitte sammenhenger mellom elevers forståelse og den læringen/handlingen som er basert på læringsmål(ene). (side 35).

Jeg er også glad for at forfatteren bruker tid på dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en av bærebjelken i det vi prøver å få til på Nyskolen i Oslo. Dialog forutsetter kunnskap hos begge parter. Dialogisk pedagogikk er altså mer enn bare å prate sammen:

Dialogisk organisert undervisning vil kunne gi tilgang til det offentlige rommet fordi elever her får stille spørsmål og blir imøtekommende invitert til å delta i lærer-elev-diskusjoner med ulike verdier, oppfatninger og perspektiver. (side 50)

Boka egner seg godt til arbeid i kollegiet. Og med sine 130 sider er den en liten bok med mye kunnskap og god informasjon. Denne boka er med på å øke kompetansen på god underveisvurdering i kollegiet. Alt du trenger å gjøre, er å lese boka!

Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Volda. Hun har også skrevet boka "Tilbakemeldinger og underveisvurdering" (Pedlex, 2014)

Flere boktips finner du her.

onsdag 22. april 2015

Øyeblikket - morsom vitenskapsserie


Øyeblikket er en serie korte vitenskapsinnslag som viser deg verden slik den egentlig er. Filmsnuttene tar for seg ulike temaer som salt, buldring, tatoveringspenn, kviser og en hel del andre temaer. Hver filmsnutt varer i ca 1 minutt og er godt egnet til å introdusere fagemner.

Serien er produsert av NRK.

Øyeblikket - morsom vitenskapsserie


Øyeblikket er en serie korte vitenskapsinnslag som viser deg verden slik den egentlig er. Filmsnuttene tar for seg ulike temaer som salt, buldring, tatoveringspenn, kviser og en hel del andre temaer. Hver filmsnutt varer i ca 1 minutt og er godt egnet til å introdusere fagemner.

Serien er produsert av NRK.

onsdag 15. april 2015

Gode pedagogiske nettsteder: Smartskole.no - deling av undervisningsopplegg


Smartskole.no ble opprettet i 1996 og kom i nytt format i 2013. Her kan du dele undervisningsopplegg i tavleprogramvaren SMART Notebook. Du kan laste opp brukertips, filer, bilder og videosnutter. På siden finner du over 2700 undervisningsopplegg og nye kommer til stadig vekk. Sharing is caring, sier Tone Næss som er fagansvarlig.

Jeg har spurt Tone Næss om hvordan SMART Notebook virker:


Notebook er et tavleprogram. Det kan brukes helt enkelt som en tavle, da åpner man programmet løfter en penn og starter å skrive. Fordelen er at man da kan legge til så mange sider som man trenger, kan flytte på innholdet, lagre og dele med andre. Notebook kan også brukes til å lage undervisningsopplegg. Da kan man samle alle ressursene (filer, bilder, filmer) som man vil bruke i løpet av undervisningsøkten og ha lett tilgang til det via Notebook. Notebook kommer også med et galleri og ulike tillegg som gjør det enkelt for lærere og legge opp til interaktivitet i økten. SMART Board kan brukes både i plenum, stasjonsarbeid, små grupper og med enkeltelever. Den legger til rette for bruk av flere læringsstiler; både det visuelle, det auditive og det taktile.

Du må registrere deg som bruker for å få fullt utbytte av siden. Det er gratis. Og man trenger Notebook for  laste opp egne opplegg: 

 • søke etter fag og hovedområder hentet fra Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen
 • søke på stikkord, lærers navn, ukens tips osv.
 • se forhåndsvisning av filer før du laster dem ned
 • spare tid på forberedelser, det er ikke nødvendig ”å finne opp kruttet” på nytt 
 • få tilgang til kreative måter å fremstille pensum på 
 • få inspirasjon og ideer til å lage egne forelesningsopplegg i SMART Notebook
 • laste ned og opp gallerifiler, som er en samling av bilder, sider, lyder m.m. 
 • se små filmsnutter som gjør deg litt SMARTere
 • følge med på nyheter fra Smartskole.no


Jeg lurer også på hvordan sider som SMART Skole kan være med å påvirke lærere og skoler?

Næss sier at: de har som mål at siden skal være Norges beste delingsportal for undervisningsopplegg laget i Notebook. 
Lærere skal spare tid i en hektisk hverdag ved å dele innhold med hverandre.

Hovedmålet vårt er at bruk av SMART Board og Notebook skal bidra til økt læring på elevnivå. For å få dette til må vi lærere endre måten vi underviser på, det nytter ikke bare å sette strøm på gamle metoder. Ved å dele undervisningsopplegg med hverandre kan vi også hjelpe hverandre med god pedagogisk bruk av de digitale ressursene som finnes i skolen. De fleste lærer beste ved å være aktive, derfor prøver vi å fremheve opplegg som lar elevene løse oppgaver på tavla gjerne i smågrupper der de må reflektere og jobbe sammen for å nå målet, sier Tone Næss.

Du finner SMART Skole både på facebook og twitter.

Du finner flere gode pedagogiske nettsteder her.

Gode pedagogiske nettsteder: Smartskole.no - deling av undervisningsopplegg


Smartskole.no ble opprettet i 1996 og kom i nytt format i 2013. Her kan du dele undervisningsopplegg i tavleprogramvaren SMART Notebook. Du kan laste opp brukertips, filer, bilder og videosnutter. På siden finner du over 2700 undervisningsopplegg og nye kommer til stadig vekk. Sharing is caring, sier Tone Næss som er fagansvarlig.

Jeg har spurt Tone Næss om hvordan SMART Notebook virker:


Notebook er et tavleprogram. Det kan brukes helt enkelt som en tavle, da åpner man programmet løfter en penn og starter å skrive. Fordelen er at man da kan legge til så mange sider som man trenger, kan flytte på innholdet, lagre og dele med andre. Notebook kan også brukes til å lage undervisningsopplegg. Da kan man samle alle ressursene (filer, bilder, filmer) som man vil bruke i løpet av undervisningsøkten og ha lett tilgang til det via Notebook. Notebook kommer også med et galleri og ulike tillegg som gjør det enkelt for lærere og legge opp til interaktivitet i økten. SMART Board kan brukes både i plenum, stasjonsarbeid, små grupper og med enkeltelever. Den legger til rette for bruk av flere læringsstiler; både det visuelle, det auditive og det taktile.

Du må registrere deg som bruker for å få fullt utbytte av siden. Det er gratis. Og man trenger Notebook for  laste opp egne opplegg: 

 • søke etter fag og hovedområder hentet fra Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen
 • søke på stikkord, lærers navn, ukens tips osv.
 • se forhåndsvisning av filer før du laster dem ned
 • spare tid på forberedelser, det er ikke nødvendig ”å finne opp kruttet” på nytt 
 • få tilgang til kreative måter å fremstille pensum på 
 • få inspirasjon og ideer til å lage egne forelesningsopplegg i SMART Notebook
 • laste ned og opp gallerifiler, som er en samling av bilder, sider, lyder m.m. 
 • se små filmsnutter som gjør deg litt SMARTere
 • følge med på nyheter fra Smartskole.no


Jeg lurer også på hvordan sider som SMART Skole kan være med å påvirke lærere og skoler?

Næss sier at: de har som mål at siden skal være Norges beste delingsportal for undervisningsopplegg laget i Notebook. 
Lærere skal spare tid i en hektisk hverdag ved å dele innhold med hverandre.

Hovedmålet vårt er at bruk av SMART Board og Notebook skal bidra til økt læring på elevnivå. For å få dette til må vi lærere endre måten vi underviser på, det nytter ikke bare å sette strøm på gamle metoder. Ved å dele undervisningsopplegg med hverandre kan vi også hjelpe hverandre med god pedagogisk bruk av de digitale ressursene som finnes i skolen. De fleste lærer beste ved å være aktive, derfor prøver vi å fremheve opplegg som lar elevene løse oppgaver på tavla gjerne i smågrupper der de må reflektere og jobbe sammen for å nå målet, sier Tone Næss.

Du finner SMART Skole både på facebook og twitter.

Du finner flere gode pedagogiske nettsteder her.

lørdag 11. april 2015

Vurdering for læring: Første samling (pulje 6)

Første samling (pulje 6) i satsinga Vurdering for læring ble avholdt i Oslo 9. og 10. april. Vi var to som deltok fra Nyskolen i Oslo, Mikael Kleveby og jeg. Du finner alle ressursene fra samlingen her.

Den første dagen var hovedinnlederen Gordon Stobart, fra University of London, som er en veteran i VFL-sammenheng. Han ber oss tenke på læring og hva slags oppgaver som må til for at du skal støtte god læring. Et mål er at elevene skal lære bedre og få bedre læringsopplevelser. Lærerens oppgave er å støtte læring, ikke å gi oppgaver, sier han.


Se foredragene:
Changing Assessment Practice • Den som lærer ser mening - ser det store bildet
 • Læringen bygger på det som allerede er kjent 
 • Læring er en aktiv og sosial prosess
Stobart mener vi må oppfordre til selvregulert læring hos eleven. Elevene må bli bevisste på hvordan og hvorfor de lærer ved å stille spørsmålet hvordan vet jeg at jeg er god?

Læreren må være en god klasseleder, og en god klasseleder observerer alltid. En god lærer stiller spørsmål som gjør at elevene må tenke - før de svarer. Altså at du hopper over ja-og-nei-spørsmål. Eksempler på gode spørsmål er: Hva hvis...hvordan ville du... eller kan du forklare...


Det gjelder å ta utgangspunkt i det elevene kan fra før (de fleste lærere vet dette, men bruker det kanskje ikke aktivt). Høye forventninger er nøkkelen til bedre læring. Og hvis du vet hva elevene kan fra før, har du mulighet til å veilede de fram til (kompetanse)målet.Den andre dagen var det Torbjørn Lund, fra Universitetet i Tromsø, som var hovedinnleder. Han har tidligere vært resursperson og har mange års erfaring med implementering av Vurdering for læring i skolen.

Se foredraget:
Å skape forandring i klasserommets praksis - hva bør vi være oppmerksomme på?Lund snakker om hvordan vi skal bli i stand til å drive endringsarbeid. Han peker på konkrete oppgaver for de som er ressurspersoner der du pendler mellom ulike roller som administrator og prosjektleder - veileder og organisasjonsutvikler

Skoleutvikling foregår på 4 nivåer, i følge Lund: 

 • Mobilisere den enkelte
 • Mobilisere team og grupper
 • Skape forandringsorienterte skoler
 • Lærende nettverk

Å lede er å tenke gjennom hvordan andre mennesker lærer. Dermed er forankring i kollegiet
kjernen i vellykket forandringsarbeid. Dette gjelder selvfølgelig også for Vurdering for læring!

Torbjørn Lund trekker fram disse elementene i et vellykket forandringsarbeid:

 • Noen få ambisiøse mål
 • En lederkoalisjon på toppen
 • Høy standard og høye forventninger
 • Kollektiv kapasitetsbygging med fokus på undervisningen
 • Innsamlede data til bruk i forandringsstrategier
 • Intervensjon uten straff
 • Være på vakt mot distraksjoner
 • Være åpen, ubøyelig og by på stadige utfordringer

Jeg fikk også 5 minutter til å snakke om facebookgruppa VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk. Denne gruppa har over 3000 medlemmer og bare fortsetter og vokse. Det er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.

Følg Lærerbloggen på twitter!Vurdering for læring: Første samling (pulje 6)

Første samling (pulje 6) i satsinga Vurdering for læring ble avholdt i Oslo 9. og 10. april. Vi var to som deltok fra Nyskolen i Oslo, Mikael Kleveby og jeg. Du finner alle ressursene fra samlingen her.

Den første dagen var hovedinnlederen Gordon Stobart, fra University of London, som er en veteran i VFL-sammenheng. Han ber oss tenke på læring og hva slags oppgaver som må til for at du skal støtte god læring. Et mål er at elevene skal lære bedre og få bedre læringsopplevelser. Lærerens oppgave er å støtte læring, ikke å gi oppgaver, sier han.


Se foredragene:
Changing Assessment Practice • Den som lærer ser mening - ser det store bildet
 • Læringen bygger på det som allerede er kjent 
 • Læring er en aktiv og sosial prosess
Stobart mener vi må oppfordre til selvregulert læring hos eleven. Elevene må bli bevisste på hvordan og hvorfor de lærer ved å stille spørsmålet hvordan vet jeg at jeg er god?

Læreren må være en god klasseleder, og en god klasseleder observerer alltid. En god lærer stiller spørsmål som gjør at elevene må tenke - før de svarer. Altså at du hopper over ja-og-nei-spørsmål. Eksempler på gode spørsmål er: Hva hvis...hvordan ville du... eller kan du forklare...


Det gjelder å ta utgangspunkt i det elevene kan fra før (de fleste lærere vet dette, men bruker det kanskje ikke aktivt). Høye forventninger er nøkkelen til bedre læring. Og hvis du vet hva elevene kan fra før, har du mulighet til å veilede de fram til (kompetanse)målet.Den andre dagen var det Torbjørn Lund, fra Universitetet i Tromsø, som var hovedinnleder. Han har tidligere vært resursperson og har mange års erfaring med implementering av Vurdering for læring i skolen.

Se foredraget:
Å skape forandring i klasserommets praksis - hva bør vi være oppmerksomme på?Lund snakker om hvordan vi skal bli i stand til å drive endringsarbeid. Han peker på konkrete oppgaver for de som er ressurspersoner der du pendler mellom ulike roller som administrator og prosjektleder - veileder og organisasjonsutvikler

Skoleutvikling foregår på 4 nivåer, i følge Lund: 

 • Mobilisere den enkelte
 • Mobilisere team og grupper
 • Skape forandringsorienterte skoler
 • Lærende nettverk

Å lede er å tenke gjennom hvordan andre mennesker lærer. Dermed er forankring i kollegiet
kjernen i vellykket forandringsarbeid. Dette gjelder selvfølgelig også for Vurdering for læring!

Torbjørn Lund trekker fram disse elementene i et vellykket forandringsarbeid:

 • Noen få ambisiøse mål
 • En lederkoalisjon på toppen
 • Høy standard og høye forventninger
 • Kollektiv kapasitetsbygging med fokus på undervisningen
 • Innsamlede data til bruk i forandringsstrategier
 • Intervensjon uten straff
 • Være på vakt mot distraksjoner
 • Være åpen, ubøyelig og by på stadige utfordringer

Jeg fikk også 5 minutter til å snakke om facebookgruppa VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk. Denne gruppa har over 3000 medlemmer og bare fortsetter og vokse. Det er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.

Følg Lærerbloggen på twitter!lørdag 4. april 2015

Utdanning - mer enn å gå på skole


Hvilke ord bruker vi for å beskrive utdanning? Jeg stilte spørsmålet i diverse grupper for lærere på facebook og ba folk om å fullføre setningen: 

"Utdanning er _____________________ ." 

Dette er noen av svarene jeg fikk:

Døråpner mot verden, veien til mange flere muligheter, veien til egne valg.
Ord som muligheter, interesser, selvtillit, utforsking, utviklingnysgjerrighet og kunnskap dukker opp flere ganger. Men også fremtid og investering og dannelse er ord som assosieres med utdanning.


Utdanning er noe verdifullt, det er noe som skjer. Utdanningen i seg selv er så mye mer enn å være elev eller lærer eller å gå på skole. Det er alt som skjer i løpet av skoleårene som er utdanning. Utdanning er en vei til kunnskap. Det er å inspirere til å se sine egne muligheter.


I den glimrende svenske serien "Om lärandets idehistoria" (UR, 2013) belyses temaer som dannelse, kunnskap og etikk. Formålet med serien var å produsere et materiale som vil hjelpe lærere og studenter til å finne sine faglige røtter. Og dermed en kilde til å finne ut av hva utdanning er. Anbefales!

Opplysning, refleksjon, døråpner og bærebjelken i et kontinuerlig utviklende samfunn. Alt dette er utdanning. Og utdanning er mye mer enn det som får plass i en blogg!

Tusen takk for alle innspill fra kloke lærere over hele landet!Utdanning - mer enn å gå på skole


Hvilke ord bruker vi for å beskrive utdanning? Jeg stilte spørsmålet i diverse grupper for lærere på facebook og ba folk om å fullføre setningen: 

"Utdanning er _____________________ ." 

Dette er noen av svarene jeg fikk:

Døråpner mot verden, veien til mange flere muligheter, veien til egne valg.
Ord som muligheter, interesser, selvtillit, utforsking, utviklingnysgjerrighet og kunnskap dukker opp flere ganger. Men også fremtid og investering og dannelse er ord som assosieres med utdanning.


Utdanning er noe verdifullt, det er noe som skjer. Utdanningen i seg selv er så mye mer enn å være elev eller lærer eller å gå på skole. Det er alt som skjer i løpet av skoleårene som er utdanning. Utdanning er en vei til kunnskap. Det er å inspirere til å se sine egne muligheter.


I den glimrende svenske serien "Om lärandets idehistoria" (UR, 2013) belyses temaer som dannelse, kunnskap og etikk. Formålet med serien var å produsere et materiale som vil hjelpe lærere og studenter til å finne sine faglige røtter. Og dermed en kilde til å finne ut av hva utdanning er. Anbefales!

Opplysning, refleksjon, døråpner og bærebjelken i et kontinuerlig utviklende samfunn. Alt dette er utdanning. Og utdanning er mye mer enn det som får plass i en blogg!

Tusen takk for alle innspill fra kloke lærere over hele landet!torsdag 2. april 2015

Sånn er jeg, og sånn er det (NRK) - TV-serie om barn med ekstra utfordringer


Sånn er jeg, og sånn er det (NRK) er en norsk serie hvor vi får et innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. Både sesong 1 (10 episoder) og sesong 2 (10 episoder) ligger på nett. Hvert program varer i 12 minutter.

I serien møter vi barn med ulike typer utfordringer som ADHD, asberger, barn som sitter i rullestol, diabetes og downs. Dette er serie som gir alle oss som jobber med barn et unikt innblikk i barnas verden, sett med barnas øyne og fortalt med barnas egne ord. Anbefales!

Klart eg kan er en annen god serie fra NRK Super der de følger barn som gjør noe for første gang og som de håper å få til. Alle 4 sesongene er tilgjengelig på nett. 

Sånn er jeg, og sånn er det (NRK) - TV-serie om barn med ekstra utfordringer


Sånn er jeg, og sånn er det (NRK) er en norsk serie hvor vi får et innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. Både sesong 1 (10 episoder) og sesong 2 (10 episoder) ligger på nett. Hvert program varer i 12 minutter.

I serien møter vi barn med ulike typer utfordringer som ADHD, asberger, barn som sitter i rullestol, diabetes og downs. Dette er serie som gir alle oss som jobber med barn et unikt innblikk i barnas verden, sett med barnas øyne og fortalt med barnas egne ord. Anbefales!

Klart eg kan er en annen god serie fra NRK Super der de følger barn som gjør noe for første gang og som de håper å få til. Alle 4 sesongene er tilgjengelig på nett.