lørdag 25. april 2015

Boktips: "Tilbakemelding for læring og utvikling" av Siv Måseidvåg GamlemBoka "Tilbakemelding for læring og utvikling" (Gyldendal Akademisk, 2015) av Siv Måseidvåg Gamlem
 presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling. Anbefales!

Boka er delt inn i 11 kapitler:

 1. Om tilbakemelding for læring og utvikling
 2. Vurderingsbegreper og vurderingspraksiser
 3. Intensjonen med tilbakemeldinger i læringsaktivitet
 4. Læring, læringsprosesser og tilbakemeldingsinteraksjoner
 5. Tilbakemelding - om forståelse, prosesser og kvalitet
 6. Prinsipper for en god tilbakemeldingspraksis
 7. Tilbakemeldingsnivå og tidsspenn
 8. Lærer- og elevroller i vurderingspraksis
 9. Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger
 10. Læreres læring og utvikling av tilbakemeldingspraksis
 11. Oppsummering

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanningen, og til lærere og ledere i skoler som benytter Vurdering for læring. Nyskolen i Oslo er med i pulje 6 og vi dermed foreløpig i kartleggingsfasen. 

Gamlem er en av fordragsholderne i satsingen. Du kan se video av foredraget som ble holdt 16.09.13 her Presentasjonen i pdf-versjon kan du finne her.

Dersom vurdering for læring skal kunne fremme elevenes læring på en god måte, er det viktig at lærere er bevisste på hvordan tilbakemelding brukes. Denne boka gir deg kunnskap om nettopp dette: 

Tilbakemelding for læring (...) er beskrivende og spesifikk. Beskrivende tilbakemelding gir informasjon med eksplisitte sammenhenger mellom elevers forståelse og den læringen/handlingen som er basert på læringsmål(ene). (side 35).

Jeg er også glad for at forfatteren bruker tid på dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en av bærebjelken i det vi prøver å få til på Nyskolen i Oslo. Dialog forutsetter kunnskap hos begge parter. Dialogisk pedagogikk er altså mer enn bare å prate sammen:

Dialogisk organisert undervisning vil kunne gi tilgang til det offentlige rommet fordi elever her får stille spørsmål og blir imøtekommende invitert til å delta i lærer-elev-diskusjoner med ulike verdier, oppfatninger og perspektiver. (side 50)

Boka egner seg godt til arbeid i kollegiet. Og med sine 130 sider er den en liten bok med mye kunnskap og god informasjon. Denne boka er med på å øke kompetansen på god underveisvurdering i kollegiet. Alt du trenger å gjøre, er å lese boka!

Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Volda. Hun har også skrevet boka "Tilbakemeldinger og underveisvurdering" (Pedlex, 2014)

Flere boktips finner du her.

1 kommentar:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.