onsdag 15. april 2015

Gode pedagogiske nettsteder: Smartskole.no - deling av undervisningsopplegg


Smartskole.no ble opprettet i 1996 og kom i nytt format i 2013. Her kan du dele undervisningsopplegg i tavleprogramvaren SMART Notebook. Du kan laste opp brukertips, filer, bilder og videosnutter. På siden finner du over 2700 undervisningsopplegg og nye kommer til stadig vekk. Sharing is caring, sier Tone Næss som er fagansvarlig.

Jeg har spurt Tone Næss om hvordan SMART Notebook virker:


Notebook er et tavleprogram. Det kan brukes helt enkelt som en tavle, da åpner man programmet løfter en penn og starter å skrive. Fordelen er at man da kan legge til så mange sider som man trenger, kan flytte på innholdet, lagre og dele med andre. Notebook kan også brukes til å lage undervisningsopplegg. Da kan man samle alle ressursene (filer, bilder, filmer) som man vil bruke i løpet av undervisningsøkten og ha lett tilgang til det via Notebook. Notebook kommer også med et galleri og ulike tillegg som gjør det enkelt for lærere og legge opp til interaktivitet i økten. SMART Board kan brukes både i plenum, stasjonsarbeid, små grupper og med enkeltelever. Den legger til rette for bruk av flere læringsstiler; både det visuelle, det auditive og det taktile.

Du må registrere deg som bruker for å få fullt utbytte av siden. Det er gratis. Og man trenger Notebook for  laste opp egne opplegg: 

  • søke etter fag og hovedområder hentet fra Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen
  • søke på stikkord, lærers navn, ukens tips osv.
  • se forhåndsvisning av filer før du laster dem ned
  • spare tid på forberedelser, det er ikke nødvendig ”å finne opp kruttet” på nytt 
  • få tilgang til kreative måter å fremstille pensum på 
  • få inspirasjon og ideer til å lage egne forelesningsopplegg i SMART Notebook
  • laste ned og opp gallerifiler, som er en samling av bilder, sider, lyder m.m. 
  • se små filmsnutter som gjør deg litt SMARTere
  • følge med på nyheter fra Smartskole.no


Jeg lurer også på hvordan sider som SMART Skole kan være med å påvirke lærere og skoler?

Næss sier at: de har som mål at siden skal være Norges beste delingsportal for undervisningsopplegg laget i Notebook. 
Lærere skal spare tid i en hektisk hverdag ved å dele innhold med hverandre.

Hovedmålet vårt er at bruk av SMART Board og Notebook skal bidra til økt læring på elevnivå. For å få dette til må vi lærere endre måten vi underviser på, det nytter ikke bare å sette strøm på gamle metoder. Ved å dele undervisningsopplegg med hverandre kan vi også hjelpe hverandre med god pedagogisk bruk av de digitale ressursene som finnes i skolen. De fleste lærer beste ved å være aktive, derfor prøver vi å fremheve opplegg som lar elevene løse oppgaver på tavla gjerne i smågrupper der de må reflektere og jobbe sammen for å nå målet, sier Tone Næss.

Du finner SMART Skole både på facebook og twitter.

Du finner flere gode pedagogiske nettsteder her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar