lørdag 4. april 2015

Utdanning - mer enn å gå på skole


Hvilke ord bruker vi for å beskrive utdanning? Jeg stilte spørsmålet i diverse grupper for lærere på facebook og ba folk om å fullføre setningen: 

"Utdanning er _____________________ ." 

Dette er noen av svarene jeg fikk:

Døråpner mot verden, veien til mange flere muligheter, veien til egne valg.
Ord som muligheter, interesser, selvtillit, utforsking, utviklingnysgjerrighet og kunnskap dukker opp flere ganger. Men også fremtid og investering og dannelse er ord som assosieres med utdanning.


Utdanning er noe verdifullt, det er noe som skjer. Utdanningen i seg selv er så mye mer enn å være elev eller lærer eller å gå på skole. Det er alt som skjer i løpet av skoleårene som er utdanning. Utdanning er en vei til kunnskap. Det er å inspirere til å se sine egne muligheter.


I den glimrende svenske serien "Om lärandets idehistoria" (UR, 2013) belyses temaer som dannelse, kunnskap og etikk. Formålet med serien var å produsere et materiale som vil hjelpe lærere og studenter til å finne sine faglige røtter. Og dermed en kilde til å finne ut av hva utdanning er. Anbefales!

Opplysning, refleksjon, døråpner og bærebjelken i et kontinuerlig utviklende samfunn. Alt dette er utdanning. Og utdanning er mye mer enn det som får plass i en blogg!

Tusen takk for alle innspill fra kloke lærere over hele landet!5 kommentarer:

 1. Jeg tenker at det kanskje er viktig med et stort fokus på skillet mellom hva man mener utdanning bør være og hva utdanning reelt sett er...?

  SvarSlett
 2. Enig i det. Denne bloggen var mer ment å se litt nærmere på hvilke ord vi bruker når vi snakker om utdanning. Det vil vel alltid være et viss avstand mellom hva man mener utdanning er (teori) og hvordan dette omsettes i praksis.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Sletta bare for å være litt mer presis; Veldig interessant å sette fokus på hva ordene vi bruker faktisk betyr og hvor forankret i virkeligheten de egentlig er, men et slikt poeng bør kanskje presiseres? Du har kanskje et poeng i at der alltid er en avstand mellom teori (ideal) og realitet, men er ikke for eksempel lærerstreiken et godt eksempel på at en slik tanke neppe er noe å hvile på nå?

  SvarSlett
 5. Jeg har nok tenkte mer på hva som skjer i klasserommet, enn på politikk.

  SvarSlett