lørdag 11. april 2015

Vurdering for læring: Første samling (pulje 6)

Første samling (pulje 6) i satsinga Vurdering for læring ble avholdt i Oslo 9. og 10. april. Vi var to som deltok fra Nyskolen i Oslo, Mikael Kleveby og jeg. Du finner alle ressursene fra samlingen her.

Den første dagen var hovedinnlederen Gordon Stobart, fra University of London, som er en veteran i VFL-sammenheng. Han ber oss tenke på læring og hva slags oppgaver som må til for at du skal støtte god læring. Et mål er at elevene skal lære bedre og få bedre læringsopplevelser. Lærerens oppgave er å støtte læring, ikke å gi oppgaver, sier han.


Se foredragene:
Changing Assessment Practice • Den som lærer ser mening - ser det store bildet
 • Læringen bygger på det som allerede er kjent 
 • Læring er en aktiv og sosial prosess
Stobart mener vi må oppfordre til selvregulert læring hos eleven. Elevene må bli bevisste på hvordan og hvorfor de lærer ved å stille spørsmålet hvordan vet jeg at jeg er god?

Læreren må være en god klasseleder, og en god klasseleder observerer alltid. En god lærer stiller spørsmål som gjør at elevene må tenke - før de svarer. Altså at du hopper over ja-og-nei-spørsmål. Eksempler på gode spørsmål er: Hva hvis...hvordan ville du... eller kan du forklare...


Det gjelder å ta utgangspunkt i det elevene kan fra før (de fleste lærere vet dette, men bruker det kanskje ikke aktivt). Høye forventninger er nøkkelen til bedre læring. Og hvis du vet hva elevene kan fra før, har du mulighet til å veilede de fram til (kompetanse)målet.Den andre dagen var det Torbjørn Lund, fra Universitetet i Tromsø, som var hovedinnleder. Han har tidligere vært resursperson og har mange års erfaring med implementering av Vurdering for læring i skolen.

Se foredraget:
Å skape forandring i klasserommets praksis - hva bør vi være oppmerksomme på?Lund snakker om hvordan vi skal bli i stand til å drive endringsarbeid. Han peker på konkrete oppgaver for de som er ressurspersoner der du pendler mellom ulike roller som administrator og prosjektleder - veileder og organisasjonsutvikler

Skoleutvikling foregår på 4 nivåer, i følge Lund: 

 • Mobilisere den enkelte
 • Mobilisere team og grupper
 • Skape forandringsorienterte skoler
 • Lærende nettverk

Å lede er å tenke gjennom hvordan andre mennesker lærer. Dermed er forankring i kollegiet
kjernen i vellykket forandringsarbeid. Dette gjelder selvfølgelig også for Vurdering for læring!

Torbjørn Lund trekker fram disse elementene i et vellykket forandringsarbeid:

 • Noen få ambisiøse mål
 • En lederkoalisjon på toppen
 • Høy standard og høye forventninger
 • Kollektiv kapasitetsbygging med fokus på undervisningen
 • Innsamlede data til bruk i forandringsstrategier
 • Intervensjon uten straff
 • Være på vakt mot distraksjoner
 • Være åpen, ubøyelig og by på stadige utfordringer

Jeg fikk også 5 minutter til å snakke om facebookgruppa VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk. Denne gruppa har over 3000 medlemmer og bare fortsetter og vokse. Det er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.

Følg Lærerbloggen på twitter!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar