lørdag 16. mai 2015

Boktips: "Assessment 3.0. Throw Out Your Grade Book And Inspire Learning" av Mark Barnes


Jeg har aldri trodd at karakterer fremmer læring. Heller ikke at de er med på å motivere elevene. Jeg tror faktisk at det er motsatt. At karakterene tar bort fokuset fra selve læringen, at de på en måte står i veien for god læring. Derfor har jeg lest boka "Assessment 3.0" (Corwin, 2015) av Mark Barnes med stor interesse. Anbefales!

Mark Barnes er fra New York og har vært lærer i over 20 år. Han har skrevet seks bøker og er en ettertraktet foredragsholder. Han driver også nettstedet Brilliant or Insane - Education on the Edge. Barnes mener at det er på tide å stryke karakterene fullstendig fra skolesystemet. I boka argumenterer han hvorfor.

Han peker på vurdering for læring, selvevaluering og dialogisk pedagogikk som andre, mer læringsfokuserte veier å gå: There is support indicating that students in an enviroment built on feedback, conversation, and self-evaluation outperform their peers in traditional classrooms on standarized tests (side 21).

Hans hovedbudskap i boka er metoden SE2R, som står for: Summarize, Explain, Redirect og Resubmit:

SE2R-plakaten viser elever hvordan de skal delta i en meningsfull diskusjon om læring. 
Han slipper til elever, lærere og skoleledere som alle forteller om egne erfaringer. Det er interessant å lese om hvordan det å fjerne karakterer kan forandre skolehverdagen. Vi får høre elever som har er blitt bevisste på sin egen læring - uten å måtte bekymre seg for karakterer underveis: I am free to be me, sier 12 år gamle Tori, without being scared of a bad grade (side 52).

Karakterer er subjektive, hevder forfatteren. Og de er derfor ikke egnet som gyldig tilbakemelding, skriver han i kapittelet The Trouble With Assessment 2.0. Og verst av alt er fokuset på snittkarakteren!

I denne TEDx videoen forklarer Mark Barnes nærmere om hva SE2R-metoden er, og han snakker om hvorfor det er så vanskelig å forandre noe som alltid har vært der. Mens dét i seg selv er ingen god nok grunn til å tviholde på karaktersystemet:
Selv om Mark Barnes ønsker å fjerne karaktersystemet fullstendig fra skolen, er det mulig å følge hans metoder. All underveisvurdering kan vurderes uten karakter. Og karakterene til jul og sommer diskuteres og bestemmes av læreren og eleven i fellesskap: I inform them that we'll reflect on their accomplishments and discuss how their work fits in the A, B, C's of the grade world but, in the end, they will decide the final grade (side 73). På denne måten setter både læreren og eleven fokus på hva som er oppnådd og hva som er lært i de ulike fagene.

Du kan lese hele kapittel 5, Involving students, her.

Noen vil hevde at det viktigste er å vise hva du har lært. Jeg mener at det viktigste er å lære. Og at du lærer å sette sammen ting du har lært til kunnskap. Ellers så har du ingenting å vise fram.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.