fredag 26. juni 2015

Boktips: "Assistent i skolen" av Trine Gustafson og Grete Sevje"Assistent i skolen" (Pedlex, 2015) av Trine Gustafson og Grete Sevje er en praktisk og inspirerende bok for deg som jobber som assistent i skolen. Men boka er også et viktig verktøy for deg som jobber med å veilede assistentene.

Alle som jobber i skolen vet hvor viktig det er med gode assistenter! Assistentene i skolen har som oppgave å gi bistand til elever i form av omsorg, faglig støtte og trening. Assistentene er en viktig ressurs i skolen – med mange utfordrende oppgaver.Boka gir en kort innføring i begreper, ulike behov elevene har og hvordan du kan bidra til et godt læringsmiljø i klassen. 

Boka består av ni kapitler:

 1. Assistentens rolle
 2. Skolen som organisasjon
 3. Å kjenne elevene
 4. Hvem er elevene?
 5. Hvordan kan du hjelpe elevene i læringsarbeidet?
 6. Elevenes sosiale læring
 7. Ferdighetstrening – inne og ute
 8. Å være assistent i videregående skole
 9. Leksehjelp
Her kan du laste ned ekstra ressurser til heftet:

 • "Bli kjent"-samtale
 • Hvor godt kjenner du elevene?
 • Assistentens oppgaver

Trine Gustafson er daglig leder av BroAschehoug. Hun har tidligere arbeidet både som lærer og skoleleder, og har en master i utdanningsledelse. Hun har vært prosjektleder for Kunnskapsløftet – fra ord til handling, en statlig satsing som skulle sette flere skoler i stand til å forbedre læring og læringsmiljø.

Grete Sevje er pedagogisk konsulent og kursholder for BroAschehoug. Hun har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet, har undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved Institutt for lærerutvikling og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere lærebøker.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.