onsdag 24. juni 2015

Boktips: “Å undervise i sosial kompetanse” av Patrick Glavin og Sven Oscar Lindbäck


“Å undervise i sosial kompetanse” (Universitetsforlaget, 2014) er ment som en praktisk veileder for lærere. En bok som du kan bruke direkte når du skal planlegge sosiale læringsaktiviteter i klasserommet. Boka gir også en kort innføring i de teoriene som forfatterne bygger sine pedagogiske ideer på. Anbefales!

Hvert kapittel har forslag til hvordan du kan organisere undervisning av sosial kompetanse. Du finner ulike maler og forslag til formuleringer. Boka er delt inn 10 kapittel:

 • Hva er sosial kompetanse?
 • Hvordan planlegge og tilrettelegge for opplæring i sosiale ferdigheter?
 • Å lære barn ferdigheter de trenger for å gjøre sitt beste på skolen
 • Hvordan lære barn å forstå egne og andres følelser
 • Hva er sosial problemløsing?
 • Når følelsene løper løpsk. Å lære barn å kontrollere sinne, stress og frustrasjon
 • Å trene barn i samarbeidsferdigheter og vennskapsferdigheter
 • Coaching eller å bruke læringsarenaer som dukker opp
 • Styrking av elevenes selvfølelse
 • Spesialundervisning i sosial kompetanse

I artikkelen Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole (Bedre skole 1-2015) foreslår forfatterne en tre-trinnsmodell for hvordan du kan planlegge og gjennomføre opplæringen:

 • Trinn 1: Innlæring av ny ferdighet (timeplanfestes)
 • Trinn 2: Coaching av ferdigheten i fagene
 • Trinn 3: Lagring og overføring

Elevene må også ha tro på at de duger sosialt, og utvikle en intuitiv evne til å tolke de signalene som gis i det sosiale miljøet, slik at de kan vite når de ulike ferdigheter kan komme til anvendelse. (side 16)

Siden sosiale og emosjonelle ferdigheter inngår i alle fag på skolen, kan faget defineres inn i den ordinære fag- og timefordelingen ved at en setter av tid fra alle fag i det lokale læreplanarbeidet. Det kan være funksjonelt å ta timer fra ulike fag og samle dem opp i for eksempel to halvtimer i uken til innlæring av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Patrick Glavin er adjunkt, har jobbet som lærer på barne- og ungdomsskolen og arbeider nå som veileder på Brusetkollen skole og ressurssenter. Sven Lindbäck er cand.paed., har jobbet som lærer og er nå pedagogisk-psykologisk rådgiver.

 

Les også:
Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole (av Patrick Glavin og Sven Oscar Lindbäck, Bedre skole 1-2015)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.